Primitive Tribal Groups

PTG Name with Family Members details (As on 20 February, 2017)
Unique Number PTG Name Block Village Para/ Mohalla Gram Panchayat Name of Household Head Name of other household members
HH Member 1 HH Member 2 HH Member 3 HH Member 4 HH Member 5 HH Member 6 HH Member 7 HH Member 8 HH Member 9 HH Member 10 HH Member 11 HH Member 12 HH Member 13 HH Member 14 HH Member 15
                                           
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
stppk0001 Pahadi Korwa Sitapur Jhamjharia Sarhapani Haldisand Amarsai Amarsai Munni anil Chotelal Sumitra Chotu Vinita Anita              
stppk0002 Pahadi Korwa Sitapur Jhamjharia Sarhapani Haldisand Bijulal Bijulal Ashapati Shilamuni Saroj Kumar                      
stppk0003 Pahadi Korwa Sitapur Jhamjharia Sarhapani Haldisand Bandhansai Bandhansai Kendi Sanmati Dilsai Fulmani Dilmani                  
stppk0004 Pahadi Korwa Sitapur Jhamjharia Sarhapani Haldisand Hajari Hajari Sukmani Sunita Nankumar Nanmuni Binu Nakul                
stppk0005 Pahadi Korwa Sitapur Jhamjharia Sarhapani Haldisand Raju Raju Sushila Mahesh Shiva Manisha Maruti                  
stppk0006 Pahadi Korwa Sitapur Jhamjharia Sarhapani Haldisand Tangaru Tangaru Mankuwari Rajkumar Anil Sai Etwar ram Maheshram Champa Chameli Godabai            
stppk0007 Pahadi Korwa Sitapur Jhamjharia Sarhapani Haldisand Naiharsai Naiharsai Sundari Mulari                        
stppk0008 Pahadi Korwa Sitapur Jhamjharia Sarhapani Haldisand Beera Beera Chitiyon Somaru                        
stppk0009 Pahadi Korwa Sitapur Jhamjharia Sarhapani Haldisand Subran Subran Tubon                          
stppk0010 Pahadi Korwa Sitapur Jhamjharia Sarhapani Haldisand Adhinsai Adhinsai Sukhmet Suitra Mangalsai                      
stppk0011 Pahadi Korwa Sitapur Jhamjharia Sarhapani Haldisand Ghasiram Ghasiram Rangbatti                          
stppk0012 Pahadi Korwa Sitapur Jhamjharia Sarhapani Haldisand Budhiram Budhiram Sukbari Anuk Kumar Kunwarsai Bihani bai Nansai Shaniram                
stppk0013 Pahadi Korwa Sitapur Jhamjharia Sarhapani Haldisand Ranjeet Ranjeet                            
stppk0014 Pahadi Korwa Sitapur Jhamjharia Sarhapani Haldisand Fulmet Fulmet Shashikala Samibai Niranjai Sangam Ramdayal                  
stppk0015 Pahadi Korwa Sitapur Jhamjharia Sarhapani Haldisand Sukhmet Sukhmet                            
stppk0016 Pahadi Korwa Sitapur Jhamjharia Sarhapani Haldisand Jageshwar Jageshwar Bedram                          
stppk0017 Pahadi Korwa Sitapur Jhamjharia Sarhapani Haldisand Nansai Nansai Kalawati Santoshi Roshan                      
stppk0018 Pahadi Korwa Sitapur Jhamjharia Sarhapani Haldisand Rupnath Rupnath Tilobai Arjun                        
stppk0019 Pahadi Korwa Sitapur Jhamjharia Sarhapani Haldisand Ratiyo Ratiyo                            
stppk0020 Pahadi Korwa Sitapur Jhamjharia Sarhapani Haldisand Peralibai Peralibai                            
stppk0021 Pahadi Korwa Sitapur Jhamjharia Sarhapani Haldisand Bade etwah Bade etwah Sukhni                   &nbsnbsp;      
stppk0022 Pahadi Korwa Sitapur Jhamjharia Sarhapani Haldisand Devasai Devasai Sonkunwar Sumitra Sunita                      
stppk0023 Pahadi Korwa Sitapur Jhamjharia Sarhapani Haldisand Premsai Premsai Lalita Sukhmet Manmati Srimati Vijay                  
stppk0024 Pahadi Korwa Sitapur Dodhagaon Boda jhariya Dodhagaon Ramsai Ramsai Janki Raimuni Sundarsai Sudhani Anjali Sunita Dinesh              
stppk0025 Pahadi Korwa Sitapur Dodhagaon Parto Para Dodhagaon Jhariyo Jhariyo Dhangiri                          
stppk0026 Pahadi Korwa Sitapur Dodhagaon Parto Para Dodhagaon Paharu Paharu Bajri                          
stppk0027 Pahadi Korwa Sitapur Dodhagaon Parto Para Dodhagaon Ganjhu Ganjhu Lakshmani Sukhmani Jhilo Mayawati Suwasram                  
stppk0028 Pahadi Korwa Sitapur Dodhagaon Parto Para Dodhagaon Nanhi Nanhi Geeta Kajal Ankit Gulab                    
stppk0029 Pahadi Korwa Sitapur Bagdoli Kodi Dhodhi Bagdoli Ratiyo Ratiyo Budhnibai Rajkumar Manish                      
stppk0030 Pahadi Korwa Sitapur Bagdoli Kodi Dhodhi Bagdoli Shaniram Shaniram Ratiyaro Shyamkumari Sanjay                      
stppk0031 Pahadi Korwa Sitapur Bagdoli Kodi Dhodhi Bagdoli Basant Basant Basmati Fulchand Sukita                      
stppk0032 Pahadi Korwa Sitapur Bagdoli Kodi Dhodhi Bagdoli Sundaribai Sundaribai Sukwari                          
stppk0033 Pahadi Korwa Sitapur Bagdoli Kodi Dhodhi Bagdoli Budhram Budhram Bisni Somarsaas Dinesh Bagasai                    
stppk0034 Pahadi Korwa Sitapur Bagdoli Kodi Dhodhi Bagdoli Mangla Mangla Bihani                          
stppk0035 Pahadi Korwa Sitapur Bagdoli Kodi Dhodhi Bagdoli Sukhni Sukhni                            
stppk0036 Pahadi Korwa Sitapur Bagdoli Kodi Dhodhi Bagdoli Naiharsai Naiharsai Fulmet Sudhan Manbodh                      
stppk0037 Pahadi Korwa Sitapur Bagdoli Kodi Dhodhi Bagdoli Mangalram Mangalram Sukhmaniya Dinesh                        
stppk0038 Pahadi Korwa Sitapur Bagdoli Chiro dhaap Bagdoli Shantibai Shantibai Rampati Ramprakash Ramkumar Parvati                    
stppk0039 Pahadi Korwa Sitapur Bagdoli Chiro dhaap Bagdoli Budhram Budhram Bisni Jagji Mundaarbai                      
stppk0040 Pahadi Korwa Sitapur Bagdoli Chiro dhaap Bagdoli Teju Teju Ratiram Ramprasad Narendra Kumar Somari                    
stppk0041 Pahadi Korwa Sitapur Bagdoli Chiro dhaap Bagdoli Jamni Jamni Etwari Sonu Sonu Lakshman Sita                  
stppk0042 Pahadi Korwa Sitapur Bagdoli Bijli Chattaan Bagdoli Nansai Nansai Sukhmaniya                          
stppk0043 Pahadi Korwa Sitapur Bagdoli Chiro dhaap Bagdoli Amarsai Amarsai Rampati                          
stppk0044 Pahadi Korwa Sitapur Rajpuri Kudhrapaani Rajpuri Patibai Patibai Sitaram Sitabai Chetanram Anita                    
stppk0045 Pahadi Korwa Sitapur Rajpuri Kudhrapaani Rajpuri Kunwarsai Kunwarsai Sukhmaniya Anita Pankaj                      
stppk0046 Pahadi Korwa Sitapur Rajpuri Dumerpani Rajpuri Baleshwar Baleshwar Sumitra Ratiram Sanju Suryati                    
stppk0047 Pahadi Korwa Sitapur Rajpuri Puchrapani Rajpuri Vishwnath Vishwnath Alomuni Kaindali                        
stppk0048 Pahadi Korwa Sitapur Rajpuri Bijli Chattaan Rajpuri Bagsai Bagsai Bhinsari Reena Ravina Sandip                    
stppk0049 Pahadi Korwa Sitapur Rajpuri Bijli Chattaan Rajpuri Teepu Teepu                            
stppk0050 Pahadi Korwa Sitapur Rajpuri Kudhrapaani Rajpuri Varturam Varturam Mariyaro                          
stppk0051 Pahadi Korwa Sitapur Rajpuri Kudhrapaani Rajpuri Somarsai Somarsai Soniyam Manoj Aman                      
stppk0052 Pahadi Korwa Sitapur Rajpuri Kudhrapaani Rajpuri Bandhanu Bandhanu Nahiharo Umesh Nandlal Dilu Nanki Bihanu                
stppk0053 Pahadi Korwa Sitapur Rajpuri Kudhrapaani Rajpuri Lalsai Lalsai Anjana Sarita Ajayram Sanjayram Savita Ghaneshwar                
stppk0054 Pahadi Korwa Sitapur Rajpuri   Rajpuri Kundansai Kundansai Jakani Jodhram                        
stppk0055 Pahadi Korwa Sitapur Rajpuri Dumerpani Rajpuri Jaganram Jaganram Budhiyaro                          
stppk0056 Pahadi Korwa Sitapur Rajpuri Kudhrapaani Rajpuri Dilsai Dilsai Bihani Bikalram Gauri Sonmati Manmati Mankuwari Sundari              
stppk0057 Pahadi Korwa Sitapur Rajpuri Bijli Chattaan Rajpuri Sanjho Sanjho                            
stppk0058 Pahadi Korwa Sitapur Rajpuri Kudhrapaani Rajpuri Ghursai Ghursai Sunita Rajesh Aajesh Suresh Suranti                  
stppk0059 Pahadi Korwa Sitapur Rajpuri Firdhaap Rajpuri Somaru Somaru Mangali Ramesh                        
stppk0060 Pahadi Korwa Sitapur Rajpuri Kudhrapaani Rajpuri Mansai Mansai Sanpyari Dhanjay Vijay                      
stppk0061 Pahadi Korwa Sitapur Rajpuri Kudhrapaani Rajpuri Nansai Nansai Sukhmaniya Somari Sangeeta Anand                    
stppk0062 Pahadi Korwa Sitapur Gersa Korwa para Gersa Tina Tina Bifani Budheram                        
stppk0063 Pahadi Korwa Sitapur Gersa Korwa para Gersa Thunchu Thunchu Birso Saneshwar Thene Nan Sewanti Sarita                
stppk0064 Pahadi Korwa Sitapur Gersa Korwa para Gersa Nanhu Nanhu Rukmani Sumitra Bandu Mantu Jagdish                  
stppk0065 Pahadi Korwa Sitapur Gersa Korwa para Gersa Sukhram Sukhram Rajni Manoj Sanoj Deepak Navin                  
stppk0066 Pahadi Korwa Sitapur Gersa Korwa para Gersa Kushton Kushton Pahati Dhankuber Mankunwer Nanki Budheshwar Budhram Lalita              
stppk0067 Pahadi Korwa Sitapur Gersa Korwa para Gersa Kishun Kishun Bihani Kuwar Mangli Sawan                    
stppk0068 Pahadi Korwa Sitapur Gersa Korwa para Gersa Kendi Kendi                            
stppk0069 Pahadi Korwa Sitapur Gersa Korwa para Gersa Thurri Thurri                            
stppk0070 Pahadi Korwa Sitapur Gersa Korwa para Gersa Bahadur Bahadur Sukwari Somaru Teejo Gudiya                    
stppk0071 Pahadi Korwa Sitapur Gersa Korwa para Gersa Cherva Cherva Munni Anita Dinesh                      
stppk0072 Pahadi Korwa Sitapur Gersa Korwa para Gersa Ahanu Ahanu Rampati Vidhakant Jaykant Etwari                    
stppk0073 Pahadi Korwa Sitapur Gersa Korwa para Gersa Bihanu Bihanu Dinu Sameer Santoshi                      
stppk0074 Pahadi Korwa Sitapur Gersa Kasaipani Gersa Bodri Bodri Sukri Gurwari Rajkumar                      
stppk0075 Pahadi Korwa Sitapur Gersa Korwa para Gersa Sanwat Sanwat Urmila Gangotri                        
stppk0076 Pahadi Korwa Sitapur Gersa Korwa para Gersa Bhikham Bhikham Jhingo Anjali Anju Ravi Shankar Mangri                  
stppk0077 Pahadi Korwa Sitapur Gersa Korwa para Gersa Faagu Faagu Pichari                          
stppk0078 Pahadi Korwa Sitapur Gersa Korwa para Gersa Ghasi Ghasi Ghorti                          
stppk0079 Pahadi Korwa Sitapur Gersa Korwa para Gersa Bhojkumar Bhojkumar Sanjika Anita Rajkumar Gyaanmati Santoshi                  
stppk0080 Pahadi Korwa Sitapur Gersa Korwa para Gersa Faguna Faguna Jaymuni Fulmati Pyarekant Budheshwar Sushil Nanmati                
stppk0081 Pahadi Korwa Sitapur Gersa Korwa para Gersa Etwah Etwah Somari Sukari Dineshwar Sankunwar Rajkunwer Vanpati                
stppk0082 Pahadi Korwa Sitapur Gersa Korwa para Gersa Kunwar Kunwar Shilo Kunda Karan                      
stppk0083 Pahadi Korwa Sitapur Gersa Kasaipani Gersa Shaniram Shaniram Gagarita Aitbal Muneshwar                      
stppk0084 Pahadi Korwa Sitapur Gersa Korwa para Gersa Kurso Kurso Bigan                          
stppk0085 Pahadi Korwa Sitapur Korwapara Mahuabathaan Korwapara Mahuabathaan Sur Ladadhi Ladadhi Kir                          
stppk0086 Pahadi Korwa Sitapur Korwapara Mahuabathaan Korwapara Mahuabathaan Sur Shaniyaro Shaniyaro Kavita                          
stppk0087 Pahadi Korwa Sitapur Korwapara Mahuabathaan Korwapara Mahuabathaan Sur Jhinga Jhinga Shilobai Chamri Budhu                      
stppk0088 Pahadi Korwa Sitapur Korwapara Mahuabathaan Korwapara Mahuabathaan Sur Kulan Kulan                            
stppk0089 Pahadi Korwa Sitapur Korwapara Mahuabathaan Korwapara Mahuabathaan Sur Sumaru Sumaru                            
stppk0090 Pahadi Korwa Sitapur Korwapara Mahuabathaan Korwapara Mahuabathaan Sur Manglu Manglu Sukhni Faleshwari                        
stppk0091 Pahadi Korwa Sitapur Korwapara Mahuabathaan Korwapara Mahuabathaan Sur Sukhdev Sukhdev Sudhni Koili Lalita Chatru Kishun Sushil                
stppk0092 Pahadi Korwa Sitapur Korwapara Mahuabathaan Korwapara Mahuabathaan Sur Jagnu Jagnu Mangali Dinesh Lalsai Vikni Saroj Nansai                
stppk0093 Pahadi Korwa Sitapur Korwapara Mahuabathaan Korwapara Mahuabathaan Sur Ramjeet Ramjeet Sukhmaniya                          
stppk0094 Pahadi Korwa Sitapur Korwapara Mahuabathaan Korwapara Mahuabathaan Sur Kishun Kishun Rampati                          
stppk0095 Pahadi Korwa Sitapur Korwapara Mahuabathaan Korwapara Mahuabathaan Sur Jagdev Jagdev Janki                          
stppk0096 Pahadi Korwa Sitapur Korwapara Mahuabathaan Korwapara Mahuabathaan Sur Vifal Vifal Fulmati Bhola Gopi                      
stppk0097 Pahadi Korwa Sitapur Korwapara Mahuabathaan Korwapara Mahuabathaan Sur Jansai Jansai Fulkunwer Mahesh Mahendra Pramila Pradep Sandip                
stppk0098 Pahadi Korwa Sitapur Korwapara Mahuabathaan Korwapara Mahuabathaan Sur Guruwari Guruwari Bihanu Nanku                        
stppk0099 Pahadi Korwa Sitapur Korwapara Mahuabathaan Korwapara Mahuabathaan Sur Manoj Manoj                            
stppk0100 Pahadi Korwa Sitapur Korwapara Mahuabathaan Korwapara Mahuabathaan Sur Chetu Chetu Sahdev Fhulkuwar Sonsai Sule Dhaniya                  
stppk0101 Pahadi Korwa Sitapur Korwapara Mahuabathaan Korwapara Mahuabathaan Sur Tilak Tilak Basanti Rasmania Muniya Soniya                    
stppk0102 Pahadi Korwa Sitapur Korwapara Mahuabathaan Korwapara Mahuabathaan Sur Sunita Sunita Guddu                          
stppk0103 Pahadi Korwa Sitapur Korwapara Mahuabathaan Korwapara Mahuabathaan Sur Ratiyaro Ratiyaro                            
stppk0104 Pahadi Korwa Sitapur Petla Bhattha Para Petla Khadaksai Khadaksai Bhuli kashtu                        
stppk0105 Pahadi Korwa Sitapur Petla Gomha Para Petla Saanjhu Saanjhu Etwari Dileshwar                        
stppk0106 Pahadi Korwa Sitapur Petla Gomha Para Petla Fulchandra Fulchandra Fulkuwari                          
stppk0107 Pahadi Korwa Sitapur Petla Bhattha Para Petla Daso Daso Kudri                          
stppk0108 Pahadi Korwa Sitapur Petla Gomha Para Petla Manit Manit Suwanti Gajendra                        
stppk0109 Pahadi Korwa Sitapur Petla Gomha Para Petla Etwar Etwar Vanaspati                          
stppk0110 Pahadi Korwa Sitapur Petla Gomha Para Petla Amit Kumar Amit Kumar Sukhmani Kareena Sanjay Reena                    
stppk0111 Pahadi Korwa Sitapur Petla Gomha Para Petla Karmu Karmu Sunita manisha Anisha Shravan                    
stppk0112 Pahadi Korwa Sitapur Petla Gomha Para Petla Rameshwar Rameshwar Basanti Mansay Sukhni Larangsai Ashok Krishna                
stppk0113 Pahadi Korwa Sitapur Petla Gomha Para Petla Sukheram Sukheram Sumitra Surajkumar Ashapati                      
stppk0114 Pahadi Korwa Sitapur Petla Gomha Para Petla Etwah Etwah Chandramuni                          
stppk0115 Pahadi Korwa Sitapur Petla Gomha Para Petla Kharnal Kharnal                            
stppk0116 Pahadi Korwa Sitapur Petla Gomha Para Petla Ramprasad Ramprasad Kendi Rekah Pooja                      
stppk0117 Pahadi Korwa Sitapur Petla Gomha Para Petla Dularu Dularu Kuwari Zameersay                        
stppk0118 Pahadi Korwa Sitapur Petla Gomha Para Petla Beeran Beeran Sushila Shweta Priyanka                      
stppk0119 Pahadi Korwa Sitapur Petla Gomha Para Petla Leju Leju Mogmati                          
stppk0120 Pahadi Korwa Sitapur Petla Gomha Para Petla Darri Darri Majhnu                          
stppk0121 Pahadi Korwa Sitapur Petla Gomha Para Petla Netram Netram Sukhni                          
stppk0122 Pahadi Korwa Sitapur Petla Gomha Para Petla Khulu Khulu Thulli Yashwant Ravina Pooja                    
stppk0123 Pahadi Korwa Sitapur Petla Gomha Para Petla Bahaal Bahaal Sanbai Rohit                        
stppk0124 Pahadi Korwa Sitapur Petla Gomha Para Petla Sunil Sunil Sewanti Deepak Deepika Ankit Buchu                  
stppk0125 Pahadi Korwa Sitapur Petla Gomha Para Petla Baiga Baiga Khasri Sukheshwar Ratnu                      
stppk0126 Pahadi Korwa Sitapur Petla Gomha Para Petla Miyan Miyan Gelo                          
stppk0127 Pahadi Korwa Sitapur Petla Gomha Para Petla Duleram Duleram Sukhmati Anita Manita Savitri                    
stppk0128 Pahadi Korwa Sitapur Petla Bhattha Para Petla Paddu Paddu Sonmati Mangaleshwar Anita Sunita Sumitra                  
stppk0129 Pahadi Korwa Sitapur Petla Gomha Para Petla Jaylal Jaylal Sampati Muneshwar Suman Ajay Dilmani                  
stppk0130 Pahadi Korwa Sitapur Devgarh Rajaata Devgarh Bandhan Bandhan urmila sarita manisha ramvriksh pradeep                  
stppk0131 Pahadi Korwa Sitapur Devgarh Rajaata Devgarh Bigni Bigni                            
stppk0132 Pahadi Korwa Sitapur Devgarh Perva para Devgarh Junglesai Junglesai baisakhi                          
stppk0133 Pahadi Korwa Sitapur Devgarh Rajaata Devgarh Govardhan Govardhan kaushila dhaneshwar manisha                      
stppk0134 Pahadi Korwa Sitapur Devgarh Rajaata Devgarh Ratiram Ratiram munni chamru janki manki                    
stppk0135 Pahadi Korwa Sitapur Devgarh Perva para Devgarh Kulum Kulum Nsjrh basant sundari                      
stppk0136 Pahadi Korwa Sitapur Devgarh Rajaata Devgarh Rodhi Rodhi potli sundar kunji                      
stppk0137 Pahadi Korwa Sitapur Devgarh Perva para Devgarh Rattu Rattu viffani                          
stppk0138 Pahadi Korwa Sitapur Devgarh Rajaata Devgarh Budhiya Budhiya budhiyaro                          
stppk0139 Pahadi Korwa Sitapur Devgarh Rajaata Devgarh Chundkaram Chundkaram sumitra sunita                        
stppk0140 Pahadi Korwa Sitapur Devgarh Perva para Devgarh Bortal Bortal etwari                          
stppk0141 Pahadi Korwa Sitapur Devgarh Perva para Devgarh Chamras Chamras                            
stppk0142 Pahadi Korwa Sitapur Devgarh Rajaata Devgarh Jamuna korwa Jamuna korwa shaniyaro kavita                        
stppk0143 Pahadi Korwa Sitapur Devgarh Rajaata Devgarh Labduram Labduram jugali                          
stppk0144 Pahadi Korwa Sitapur Devgarh Perva para Devgarh Krishna Krishna fagani ramesh dinesh jageshwar anita mahesh lalausa              
stppk0145 Pahadi Korwa Sitapur Devgarh Rajaata Devgarh Ram Ram sohani nurpati etwari agni sukhan ranjani rajkumari ramnath            
stppk0146 Pahadi Korwa Sitapur Devgarh Rajaata Devgarh Bihansai Bihansai sukhmaniya manoj                        
stppk0147 Pahadi Korwa Sitapur Devgarh Patel pani Devgarh Jhitkuram Jhitkuram pejh                          
stppk0148 Pahadi Korwa Sitapur Devgarh Rajaata Devgarh Rajkumar Rajkumar birani uday narayan prithvi rajiv sukhdev munita deepak              
stppk0149 Pahadi Korwa Sitapur Devgarh Patel pani Devgarh Dora Dora sukhani                          
stppk0150 Pahadi Korwa Sitapur Devgarh Rajaata Devgarh Mohan Mohan birani dhansingh suresh nira rajesh budhiyaso                
stppk0151 Pahadi Korwa Sitapur Devgarh Rajaata Devgarh Rugibai Rugibai                            
stppk0152 Pahadi Korwa Sitapur Devgarh Rajaata Devgarh Padum Padum bhuli korwa dilesh fuleshwar                      
stppk0153 Pahadi Korwa Sitapur Devgarh Perva para Devgarh Budhna Budhna sukhmani salinta                        
stppk0154 Pahadi Korwa Sitapur Devgarh Rajaata Devgarh Gudaribai Gudaribai                            
stppk0155 Pahadi Korwa Sitapur Devgarh Rajaata Devgarh Jugnu Jugnu ratiyobai                          
stppk0156 Pahadi Korwa Sitapur Devgarh Rajaata Devgarh Jamni Jamni                            
stppk0157 Pahadi Korwa Sitapur Devgarh Rajaata Devgarh Dashmal Dashmal shanti                          
stppk0158 Pahadi Korwa Sitapur Devgarh Rajaata Devgarh Shaniyaro Shaniyaro pramila maniram manuram                      
stppk0159 Pahadi Korwa Sitapur Devgarh Perva para Devgarh Nandu Nandu gurubari fuleshwar dhankunwer lalsai fulsari kareena                
stppk0160 Pahadi Korwa Sitapur Devgarh Rajaata Devgarh Balkikam Balkikam viffani anjali                        
stppk0161 Pahadi Korwa Sitapur Devgarh Rajaata Devgarh Munni Korwa Munni Korwa nqgu dinesh                        
stppk0162 Pahadi Korwa Sitapur Devgarh Rajaata Devgarh Bihanu Bihanu                            
stppk0163 Pahadi Korwa Sitapur Banshipur Pandara paath Banshipur Badesomaru Badesomaru sukarmani vijay                        
stppk0164 Pahadi Korwa Sitapur Banshipur Pandara paath Banshipur Suksai Suksai gurbati deepak anand                      
stppk0165 Pahadi Korwa Sitapur Banshipur Pandara paath Banshipur Somaru Somaru shaniyaro ram bharat sukhmaniya                    
stppk0166 Pahadi Korwa Sitapur Banshipur Pandara paath Banshipur Dhani Dhani sanjho                          
stppk0167 Pahadi Korwa Sitapur Banshipur Khas Banshipur Banshipur Bhinsari Bhinsari                            
stppk0168 Pahadi Korwa Sitapur Banshipur Khas Banshipur Banshipur Sukhni Sukhni nanhu                          
stppk0169 Pahadi Korwa Sitapur Banshipur Khas Banshipur Banshipur Dudlu Dudlu                            
stppk0170 Pahadi Korwa Sitapur Banshipur Khas Banshipur Banshipur Fulmati Fulmati                            
stppk0171 Pahadi Korwa Sitapur Banshipur Khas Banshipur Banshipur Karamsai Karamsai sukhmaniya                          
stppk0172 Pahadi Korwa Sitapur Banshipur Pandara paath Banshipur Jani Jani nanki sukhdev somari bigan balkunwari sarita                
stppk0173 Pahadi Korwa Sitapur Banshipur Pandara paath Banshipur Mangru Mangru buioli nanmati savitri bhagwati parwati                  
stppk0174 Pahadi Korwa Sitapur Banshipur Pandara paath Banshipur Mangti Mangti sanjho dilmani sita geeta reeti laxman                
stppk0175 Pahadi Korwa Sitapur Banshipur Pandara paath Banshipur Sudhu Sudhu                            
stppk0176 Pahadi Korwa Sitapur Banshipur Pandara paath Banshipur Budhnath Budhnath fulwati shanti                        
stppk0177 Pahadi Korwa Sitapur Banshipur Khas Banshipur Banshipur Rufal Rufal shanti lalita banzdqekj putali                    
stppk0178 Pahadi Korwa Sitapur Banshipur Khas Banshipur Banshipur Sufal Sufal punita amarjeet paramjeet manjeet sanjeeta                  
stppk0179 Pahadi Korwa Sitapur Banshipur Pandara paath Banshipur Milu Milu somari satmani bihanu                      
stppk0180 Pahadi Korwa Sitapur Banshipur Pandara paath Banshipur Naihari Naihari puneet muneshwar                        
stppk0181 Pahadi Korwa Sitapur Banshipur Pandara paath Banshipur Sonmati Sonmati kiskila sushila                        
stppk0182 Pahadi Korwa Sitapur Banshipur Pandara paath Banshipur Lakshman Lakshman                            
stppk0183 Pahadi Korwa Sitapur Banshipur Khas Banshipur Banshipur Baisagi Baisagi sukhi                          
stppk0184 Pahadi Korwa Sitapur Banshipur Pandara paath Banshipur Rupansai Rupansai mankunwer                          
stppk0185 Pahadi Korwa Sitapur Banshipur Pandara paath Banshipur Budhsai Budhsai jamuni krish                        
stppk0186 Pahadi Korwa Sitapur Banshipur Pandara paath Banshipur Hirasai Hirasai sukwari sampati gangi                      
manpk0001 Pahadi Korwa Mainpat Udumkela Mohanadihari Udumkela Bihan sai Bihan sai hiram tima                          
manpk0002 Pahadi Korwa Mainpat Udumkela Jungle para Udumkela Naiharsai Naiharsai ghurni                          
manpk0003 Pahadi Korwa Mainpat Udumkela   Udumkela Vikla Vikla shanti                          
manpk0004 Pahadi Korwa Mainpat Udumkela   Udumkela Kodros Kodros sukhni anita                        
manpk0005 Pahadi Korwa Mainpat Udumkela   Udumkela Rudhi Rudhi fuleshwari sarita seema thuthi ramkumar                  
manpk0006 Pahadi Korwa Mainpat Udumkela   Udumkela Sukhman Sukhman ramkumari anil guddi sanjay bidaansai jagmuni                
manpk0007 Pahadi Korwa Mainpat Udumkela Ghuidaand Udumkela Baisakh Baisakh sukhni rniya raju sukhmaniya somari gyani                
manpk0008 Pahadi Korwa Mainpat Udumkela   Udumkela Khalha Khalha mulki                          
manpk0009 Pahadi Korwa Mainpat Udumkela   Udumkela Somaru Somaru birajhi sundar lagansai suniya budhawadi sunita chaitu              
manpk0010 Pahadi Korwa Mainpat Udumkela   Udumkela Budhna Budhna kamla rupani naiharo naiharsai                    
manpk0011 Pahadi Korwa Mainpat Udumkela   Udumkela Ramprasad Ramprasad fulkunwar janeshwar sunil                      
manpk0012 Pahadi Korwa Mainpat Udumkela   Udumkela Sukhsai Sukhsai kendali basanti fulwati rajkumari anima jivan jyoti                
manpk0013 Pahadi Korwa Mainpat Udumkela Ghuidaand Udumkela Chani Chani jardi                          
manpk0014 Pahadi Korwa Mainpat Udumkela   Udumkela Budhna Korwa Budhna Korwa mangli sukwa vinita mukesh                    
manpk0015 Pahadi Korwa Mainpat Udumkela Mohanadihari Udumkela Sohan Sohan dholi ram                        
manpk0016 Pahadi Korwa Mainpat Udumkela   Udumkela Rambharosh Rambharosh                            
manpk0017 Pahadi Korwa Mainpat Udumkela Ghuidaand Udumkela Ghurtu Ghurtu ratni shaniyaro                        
manpk0018 Pahadi Korwa Mainpat Udumkela Ghuidaand Udumkela Budhram Budhram shaniyaro sukhau etwari manmati deepak                  
manpk0019 Pahadi Korwa Mainpat Udumkela   Udumkela Munna Korwa Munna Korwa sukhwari sanwari bihani sobhasai                    
manpk0020 Pahadi Korwa Mainpat Udumkela   Udumkela Manmohan Korwa Manmohan Korwa ilita mukesh                        
manpk0021 Pahadi Korwa Mainpat Udumkela   Udumkela Krishna Krishna sukhayti fulmati                        
manpk0022 Pahadi Korwa Mainpat Udumkela Ghuidaand Udumkela Kurmu Kurmu sukhwari rajesh basanti rajeshwar sumanti                  
manpk0023 Pahadi Korwa Mainpat Udumkela Mohanadihari Udumkela Budhuram Budhuram jhilo                          
manpk0024 Pahadi Korwa Mainpat Udumkela Jungle para Udumkela Katkolida Katkolida khursi                          
manpk0025 Pahadi Korwa Mainpat Udumkela Mohanadihari Udumkela Pandaru Korwa Pandaru Korwa palai                          
manpk0026 Pahadi Korwa Mainpat Udumkela   Udumkela Gehdul Gehdul fulmatiya kanti dinesh konda                    
manpk0027 Pahadi Korwa Mainpat Udumkela   Udumkela Kheeru Kheeru khuri                          
manpk0028 Pahadi Korwa Mainpat Udumkela Jungle para Udumkela Saajhi Saajhi bisani                          
manpk0029 Pahadi Korwa Mainpat Udumkela   Udumkela Daaghi Daaghi silbani guruvachan                        
manpk0030 Pahadi Korwa Mainpat Udumkela   Udumkela Mukhul Mukhul buchni                          
manpk0031 Pahadi Korwa Mainpat Udumkela   Udumkela Alamsai Alamsai                            
manpk0032 Pahadi Korwa Mainpat Pent Chorkipani Pent Bandhuram Bandhuram tilaso raju                        
manpk0033 Pahadi Korwa Mainpat Pent Chorkipani Pent Manglaram Manglaram somari philiram                        
manpk0034 Pahadi Korwa Mainpat Pent Chorkipani Pent Charanram Charanram nanhibai fulkumari                        
manpk0035 Pahadi Korwa Mainpat Pent Chorkipani Pent Maniram Maniram bhinsari budhwari tensingh somari                    
manpk0036 Pahadi Korwa Mainpat Pent Chorkipani Pent Mahtoram Mahtoram kisani                          
manpk0037 Pahadi Korwa Mainpat Pent Chorkipani Pent Sukhram Sukhram lothari ronhi ratiram patiram majhiya                  
manpk0038 Pahadi Korwa Mainpat Pent Chorkipani Pent Poselram Poselram retalo chamri rengto budho                    
manpk0039 Pahadi Korwa Mainpat Pent Chorkipani Pent Mangalsai Mangalsai mankunwar                          
manpk0040 Pahadi Korwa Mainpat Pent Chorkipani Pent Emwar ram Emwar ram bhedibai dokri fulbajiya                      
manpk0041 Pahadi Korwa Mainpat Pent Chorkipani Pent Bache sukhna Bache sukhna radhiya lalita ratiram bindu                    
manpk0042 Pahadi Korwa Mainpat Pent Chorkipani Pent Val bhagwan Val bhagwan bihani rajesh matiyo etwari                    
manpk0043 Pahadi Korwa Mainpat Supalga Dolpakhna Supalga Maniram Maniram ramsingh sumari baratu santram                    
manpk0044 Pahadi Korwa Mainpat Supalga Dolpakhna Supalga Sukhram Sukhram ratiyaso vijay                        
manpk0045 Pahadi Korwa Mainpat Supalga   Supalga Ratiya Ratiya fulbasiya dhaneshwari krishna dhansingh anita shrawan kumar manisha              
manpk0046 Pahadi Korwa Mainpat Supalga Darang Supalga Mangal Mangal ratani lalita ramprasad raju biffaiya dinesh                
manpk0047 Pahadi Korwa Mainpat Supalga Dolpakhna Supalga Etwar sai Etwar sai budhwaro jasman fulaso rajesh sandeep anil anita risikar            
manpk0048 Pahadi Korwa Mainpat Supalga Dolpakhna Supalga Indor Sai Indor Sai pandri etwari surajpati sukhnandan sumarsai budhani basanti shanti premika ajit ram pramila    
manpk0049 Pahadi Korwa Mainpat Supalga Dolpakhna Supalga Bhawan sai Bhawan sai gurbari                          
manpk0050 Pahadi Korwa Mainpat Supalga Dolpakhna Supalga Mangal sai Mangal sai surji kiran basanti sunil suganti manish                
manpk0051 Pahadi Korwa Mainpat Supalga Dolpakhna Supalga Maheshwar Maheshwar hiramati govind guddi                      
manpk0052 Pahadi Korwa Mainpat Supalga Kira dand Supalga Koharsai Koharsai sumari bindu                        
manpk0053 Pahadi Korwa Mainpat Supalga Kira dand Supalga Sukul Sukul manibai jeevan                        
manpk0054 Pahadi Korwa Mainpat Supalga Kira dand Supalga Heera Heera mangli                          
manpk0055 Pahadi Korwa Mainpat Supalga Dolpakhna Supalga Magasram Magasram munnibai nansai                        
manpk0056 Pahadi Korwa Mainpat Supalga Dolpakhna Supalga Harinath Harinath                            
manpk0057 Pahadi Korwa Mainpat Pidiya Saru joba Pidiya Chaitram Chaitram sundari maheshwar ramuram                      
manpk0058 Pahadi Korwa Mainpat Pidiya Saru joba Pidiya Bhadar ram Bhadar ram putalibai                          
manpk0059 Pahadi Korwa Mainpat Pidiya Dussehra Ghat Pidiya Mangal sai Mangal sai dinobai gopal gurudan netram rupani runiya                
manpk0060 Pahadi Korwa Mainpat Pidiya Saru joba Pidiya Etwa Etwa birjhi sunuram dilram dilbodh guruwari sajhuram ramesh sahbhadri            
manpk0061 Pahadi Korwa Mainpat Pidiya Saru joba Pidiya Bade dubhun Bade dubhun sukhni                          
manpk0062 Pahadi Korwa Mainpat Pidiya Saru joba Pidiya Kunwar sai Kunwar sai kondibai gurdan basanti bhola gaiya                  
manpk0063 Pahadi Korwa Mainpat Pidiya Saru joba Pidiya Majhno bai Majhno bai                            
manpk0064 Pahadi Korwa Mainpat Pidiya Saru joba Pidiya Shani ram Shani ram amasi                          
manpk0065 Pahadi Korwa Mainpat Pidiya Saru joba Pidiya Bodhoram Bodhoram paterobai agnu adhno biharu nanki birna fuleshwari              
manpk0066 Pahadi Korwa Mainpat Pidiya Saru joba Pidiya Netram Netram basanto bidni                        
manpk0067 Pahadi Korwa Mainpat Pidiya Saru joba Pidiya Mudhru ram Mudhru ram sushila sukhno ramprakash ramjivan                    
manpk0068 Pahadi Korwa Mainpat Pidiya Saru joba Pidiya Thutho ram Thutho ram dhaneshwari anita sanita                      
manpk0069 Pahadi Korwa Mainpat Pidiya Saru joba Pidiya Jagtu Jagtu banthani                          
manpk0070 Pahadi Korwa Mainpat Pidiya Saru joba Pidiya Badhan ram Badhan ram etwari basanti mohan sujhran rajkumar pavan                
manpk0071 Pahadi Korwa Mainpat Pidiya Saru joba Pidiya Suleman Suleman bikani                          
manpk0072 Pahadi Korwa Mainpat Pidiya Saru joba Pidiya Bihanu ram Bihanu ram thuthobai santosh basant rameshwari balram sobhan                
manpk0073 Pahadi Korwa Mainpat Pidiya Saru joba Pidiya Soharsai Soharsai mudari ramesh larangsai ramuram maheshwari                  
manpk0074 Pahadi Korwa Mainpat Pidiya Saru joba Pidiya Sajhu ram Sajhu ram dhelibai champa                        
manpk0075 Pahadi Korwa Mainpat Pidiya Saru joba Pidiya Sukhman Sukhman saganibai biharibai pandru rajesh murti                  
manpk0076 Pahadi Korwa Mainpat Pidiya Saru joba Pidiya Etwar ram Etwar ram athanibai tileshwar choturam jakni                    
manpk0077 Pahadi Korwa Mainpat Pidiya Saru joba Pidiya Man kunwar Man kunwar                            
manpk0078 Pahadi Korwa Mainpat Pidiya Saru joba Pidiya Mangeshwar Mangeshwar                            
manpk0079 Pahadi Korwa Mainpat Pidiya Saru joba Pidiya Maniram Maniram thumaribai naiharsai dilsai chunthuram                    
manpk0080 Pahadi Korwa Mainpat Pidiya Saru joba Pidiya Budhuram Budhuram tihari thakuram bihanibai viffanram etwaribai sanjhi                
manpk0081 Pahadi Korwa Mainpat Pidiya Saru joba Pidiya sakharam sakharam bhinsari                          
manpk0082 Pahadi Korwa Mainpat Pidiya Saru joba Pidiya Shaniram Shaniram chamribai mansai ramsai                      
manpk0083 Pahadi Korwa Mainpat Pidiya Saru joba Pidiya Santosh Santosh nankibai jivanti                        
manpk0084 Pahadi Korwa Mainpat Pidiya Saru joba Pidiya Bitna Bitna subhanti sumitra gulabo                      
manpk0085 Pahadi Korwa Mainpat Pidiya Saru joba Pidiya Sukhalram Sukhalram pratibai jaganram pinki                      
manpk0086 Pahadi Korwa Mainpat Pidiya Saru joba Pidiya Gudla ram Gudla ram sanmati amarsai mangli sukhni dinesh pramila                
manpk0087 Pahadi Korwa Mainpat Pidiya Saru joba Pidiya Bifan ram Bifan ram tipti motu khushbu sushma                    
manpk0088 Pahadi Korwa Mainpat Pidiya Saru joba Pidiya Sudhan ram Sudhan ram etwari jethuram nansai manglu                    
manpk0089 Pahadi Korwa Mainpat Pidiya Saru joba Pidiya Binsai Binsai dinibai rani                        
manpk0090 Pahadi Korwa Mainpat Pidiya Saru joba Pidiya Lasni bai Lasni bai duniyaram jayram                        
manpk0091 Pahadi Korwa Mainpat Pidiya Saru joba Pidiya Rathiya ram Rathiya ram ratnibai                          
manpk0092 Pahadi Korwa Mainpat Pidiya Saru joba Pidiya Jhinga ram Jhinga ram sundri                          
manpk0093 Pahadi Korwa Mainpat Pidiya Saru joba Pidiya Amarsai Amarsai mangli sukhni                        
manpk0094 Pahadi Korwa Mainpat Pidiya Saru joba Pidiya Dhana ram Dhana ram nankibai pradeep                        
manpk0095 Pahadi Korwa Mainpat Pidiya Saru joba Pidiya Charku ram Charku ram dinobai mansai nansai somari ramsai                  
manpk0096 Pahadi Korwa Mainpat Pidiya Saru joba Pidiya Manuram Manuram basagibai                          
manpk0097 Pahadi Korwa Mainpat Pidiya Saru joba Pidiya Guruwari Guruwari sukhmetbai munnu                        
manpk0098 Pahadi Korwa Mainpat Pidiya Saru joba Pidiya Bhinsariya Bhinsariya budhwari munni munna                      
manpk0099 Pahadi Korwa Mainpat Pidiya Saru joba Pidiya Kartik Kartik samati fulsai                        
manpk0100 Pahadi Korwa Mainpat Pidiya Saru joba Pidiya Fagun sai Fagun sai emwari somaru guddi dashmi mangaribai                  
manpk0101 Pahadi Korwa Mainpat Kot Bagdhodha Kot Balmukund Balmukund saniyaro sumatri pramila                      
manpk0102 Pahadi Korwa Mainpat Kot Bagdhodha Kot Baleshwar Baleshwar etwari                          
manpk0103 Pahadi Korwa Mainpat Kot   Kot Butul Butul basanti amrit sandeep ajay                    
manpk0104 Pahadi Korwa Mainpat Kot   Kot Somaru Somaru kinaribai kunwarsai rajni sahitkunwar                    
manpk0105 Pahadi Korwa Mainpat Kot Bagdhodha Kot Sukhsai Sukhsai sukhmatiya                          
manpk0106 Pahadi Korwa Mainpat Kot Bagdhodha Kot Dongsi Dongsi satiya jay kumar mungalprasad gahagu                    
manpk0107 Pahadi Korwa Mainpat Kot Bagdhodha Kot Bifan Bifan saniyaro sukhmaniya binnu vinod somaru                  
manpk0108 Pahadi Korwa Mainpat Kot Bagdhodha Kot Baldev Baldev budhiyaro                          
manpk0109 Pahadi Korwa Mainpat Kot Bagdhodha Kot Dhanpal Dhanpal naiharo ajanti arjun                      
manpk0110 Pahadi Korwa Mainpat Kot Bagdhodha Kot Mansai Mansai jesago anil                        
manpk0111 Pahadi Korwa Mainpat Kot Bagdhodha Kot Sanusai Sanusai meera                          
manpk0112 Pahadi Korwa Mainpat Kot Bagdhodha Kot Sanjay Sanjay dhaneshwari sapna rajesh                      
manpk0113 Pahadi Korwa Mainpat Kot Bagdhodha Kot Bihani Bihani gukul                          
manpk0114 Pahadi Korwa Mainpat Kot Bagdhodha Kot Sundarsai Sundarsai gondari dipsi pinki savita sukhnandan                  
manpk0115 Pahadi Korwa Mainpat Kot Bagdhodha Kot Sanaksai Sanaksai gurwi                          
manpk0116 Pahadi Korwa Mainpat Kot Wagdodhga Kot Budheshwar Budheshwar somari jageshwar sukhman sumitra                    
manpk0117 Pahadi Korwa Mainpat Kot Bagdhodha Kot Bodhi Bodhi rupani sumitra rajesh rajanti fulmati                  
manpk0118 Pahadi Korwa Mainpat Kot Gatikona Kot Mangru Mangru asha chanthu vinod                      
manpk0119 Pahadi Korwa Mainpat Kot Gatikona Kot Mangra Mangra budhani sushila ratiram ratan kunwarsai                  
manpk0120 Pahadi Korwa Mainpat Kot Gatikona Kot Jhiman Jhiman virajo                          
manpk0121 Pahadi Korwa Mainpat Kot Gatikona Kot Bulchuram Bulchuram shaniyaro budhiyaro sanjay tihari vaishago sunita                
manpk0122 Pahadi Korwa Mainpat Kot Gatikona Kot Mangal Mangal naiharo somaru sukhmaniya budhni santosh anita                
manpk0123 Pahadi Korwa Mainpat Kot Gatikona Kot Jadu Jadu lauakonin                          
manpk0124 Pahadi Korwa Mainpat Kot   Kot Ramlal Ramlal sukhmaniya shivnath bhinsari arun                    
manpk0125 Pahadi Korwa Mainpat Kot   Kot Bandhan Bandhan rupani arti sangeeta sukhani padru chotu                
manpk0126 Pahadi Korwa Mainpat Kot Gatikona Kot Majhiya Majhiya fulaso neha                        
manpk0127 Pahadi Korwa Mainpat Kot Gatikona Kot Shyamlal Shyamlal sukhmatiya sushil                        
manpk0128 Pahadi Korwa Mainpat Kot Gatikona Kot Kamla Kamla lamtiya parsu somari hemanti                    
manpk0129 Pahadi Korwa Mainpat Kot Gatikona Kot Sanukram Sanukram sumitra dargila suresh sukman suudhani                  
manpk0130 Pahadi Korwa Mainpat Kot Gatikona Kot Jagan Jagan mangli santosh                        
manpk0131 Pahadi Korwa Mainpat Kot Gatikona Kot Kolha Kolha manjano                          
manpk0132 Pahadi Korwa Mainpat Kot Bagdhodha Kot Shanaithram Shanaithram banthani lalsai budhiyaro eta ashish                  
manpk0133 Pahadi Korwa Mainpat Kot Bagdhodha Kot Dilram Dilram anita                          
manpk0134 Pahadi Korwa Mainpat Kot Gatikona Kot Noharsai Noharsai sarita ayush                        
manpk0135 Pahadi Korwa Mainpat Patpariya Sigdhedhi Patpariya Jairam Jairam pandri raturam ratiyaso ajit sukhanwi antila                
manpk0136 Pahadi Korwa Mainpat Patpariya Sigdhedhi Patpariya Mangal Mangal budhiyaro jitendra sangeeta manita rajnath rajendra fulkumari irfan            
manpk0137 Pahadi Korwa Mainpat Patpariya Sigdhedhi Patpariya Budhnath Budhnath ratani dileep dhaneshwari somarsai ralesh urmila                
manpk0138 Pahadi Korwa Mainpat Patpariya Sigdhedhi Patpariya Sonu Sonu etiyaso                          
manpk0139 Pahadi Korwa Mainpat Patpariya Sigdhedhi Patpariya Anand Anand unjori mangri kamesh shanti mangli                  
manpk0140 Pahadi Korwa Mainpat Patpariya Sigdhedhi Patpariya Guddu Guddu rajkumari shivkumar etwari                      
manpk0141 Pahadi Korwa Mainpat Sapnadar   Sapnadar Bandhu Bandhu basanti                          
manpk0142 Pahadi Korwa Mainpat Sapnadar   Sapnadar Mangal sai Mangal sai                            
manpk0143 Pahadi Korwa Mainpat Sapnadar   Sapnadar Sundar Sundar naiharo dinesh ramkumar                      
manpk0144 Pahadi Korwa Mainpat Narmadapur Jampahad Narmadapur Ramnath Ramnath rupani philista vinita                      
manpk0145 Pahadi Korwa Mainpat Narmadapur Jampahad Narmadapur Sairam Sairam sushila bihani kaushalya pradip pramila                  
manpk0146 Pahadi Korwa Mainpat Narmadapur Jampahad Narmadapur etwar etwar Mangri jhallu boya rinika                    
manpk0147 Pahadi Korwa Mainpat Narmadapur Jampahad Narmadapur Tusuram Tusuram                            
manpk0148 Pahadi Korwa Mainpat Narmadapur Jampahad Narmadapur Bhoglu Bhoglu somaribai naiharsai gudiya raju manju bhugari                
manpk0149 Pahadi Korwa Mainpat Narmadapur Jampahad Narmadapur Sudhram Sudhram puneet gudiya                        
manpk0150 Pahadi Korwa Mainpat Narmadapur Baghnacha Narmadapur Suleman Suleman viffani                          
manpk0151 Pahadi Korwa Mainpat Narmadapur Jampahad Narmadapur Munna Munna bauni jeevangh ranjeet sangeeta suwan jyodhan                
manpk0152 Pahadi Korwa Mainpat Narmadapur Baghnacha Narmadapur Lakshmi Lakshmi tuniya jayram                        
manpk0153 Pahadi Korwa Mainpat Narmadapur Bakhali Narmadapur Sundra Sundra sukhni                          
manpk0154 Pahadi Korwa Mainpat Narmadapur Bakhali Narmadapur Bhinsari Bhinsari raju                          
manpk0155 Pahadi Korwa Mainpat Narmadapur Vikul Narmadapur Daadhi Daadhi                            
manpk0156 Pahadi Korwa Mainpat Narmadapur Bakhali Narmadapur Khelwan Khelwan rameela bhupeshwar dhuneshwar urmila pramila                  
manpk0157 Pahadi Korwa Mainpat Narmadapur Vikul Narmadapur Bandhan Bandhan mangli ramkumar lalita urmila                    
manpk0158 Pahadi Korwa Mainpat Narmadapur Jampahad Narmadapur Raviram Raviram kunti rudan surmuniya harmuniya                    
manpk0159 Pahadi Korwa Mainpat Narmadapur Vikuldhab Narmadapur Sohani Sohani manu sunita anita                      
manpk0160 Pahadi Korwa Mainpat Narmadapur Vikuldhab Narmadapur Somaru Somaru budhani bihar pandru bihani sarujovin                  
manpk0161 Pahadi Korwa Mainpat Narmadapur Jampahad Narmadapur Rajkumar Rajkumar viffani fulmati                        
manpk0162 Pahadi Korwa Mainpat Narmadapur Jampahad Narmadapur Lakshmi Lakshmi bheema balrisham guddi santoshkumar                    
manpk0163 Pahadi Korwa Mainpat Narmadapur Jampahad Narmadapur Khumen Khumen rajkumari shani beghan sunita sonika                  
manpk0164 Pahadi Korwa Mainpat Narmadapur Jampahad Narmadapur Rajesh Rajesh viffani lalita                        
manpk0165 Pahadi Korwa Mainpat Narmadapur Vikul Narmadapur Thuthu ram Thuthu ram gendo bai sukhuram guruwari sukhmati sunita                  
manpk0166 Pahadi Korwa Mainpat Katkalo Lotapani Katkalo Etwari Etwari                            
manpk0167 Pahadi Korwa Mainpat Katkalo Lotapani Katkalo Ringti Ringti                            
manpk0168 Pahadi Korwa Mainpat Katkalo Lotapani Katkalo Ramjeet Ramjeet lalita                          
manpk0169 Pahadi Korwa Mainpat Katkalo Lotapani Katkalo Amrika Amrika sudhani                          
manpk0170 Pahadi Korwa Mainpat Katkalo Lotapani Katkalo Ladera Ladera virani                          
manpk0171 Pahadi Korwa Mainpat Katkalo Lotapani Katkalo Balkumar Balkumar pandri bai                          
manpk0172 Pahadi Korwa Mainpat Katkalo Lotapani Katkalo Etwar sai Etwar sai mangri bai thunaram durgabai saheshwar                    
manpk0173 Pahadi Korwa Mainpat Katkalo Lotapani Katkalo Madhuban Madhuban kendi bai mangri                        
manpk0174 Pahadi Korwa Mainpat Katkalo Lotapani Katkalo Ramu Ramu sunita                          
manpk0175 Pahadi Korwa Mainpat Katkalo Lotapani Katkalo Munna Ram Munna Ram jhitho bai                          
manpk0176 Pahadi Korwa Mainpat Katkalo Lotapani Katkalo Baldev Baldev pramila teeja                        
manpk0177 Pahadi Korwa Mainpat Katkalo Lotapani Katkalo Balrup Balrup basanti                          
manpk0178 Pahadi Korwa Mainpat Katkalo Lotapani Katkalo Budhanram Budhanram                            
manpk0179 Pahadi Korwa Mainpat Katkalo Lotapani Katkalo Ghurtu Ghurtu mangli jamni sunita bira                    
manpk0180 Pahadi Korwa Mainpat Katkalo Lotapani Katkalo Adhnu Adhnu sumitra chelbina reema jheema                    
manpk0181 Pahadi Korwa Mainpat Katkalo Lotapani Katkalo Somari Somari nanki motu mankumari                      
manpk0182 Pahadi Korwa Mainpat Katkalo Lotapani Katkalo Khasru Khasru mohani bai savitha                        
manpk0183 Pahadi Korwa Mainpat Katkalo Lotapani Katkalo Theemu Theemu basanti Moto sonu                      
manpk0184 Pahadi Korwa Mainpat Bandana Jampani Bandana Dinesh Dinesh sankunwar sanmati manoj                      
manpk0185 Pahadi Korwa Mainpat Bandana Jampani Bandana Khuna Khuna gurbari shaniram                        
manpk0186 Pahadi Korwa Mainpat Bandana Jampani Bandana Chulu Chulu amaasi                          
manpk0187 Pahadi Korwa Mainpat Bandana Jampani Bandana Ramjeet Ramjeet phulmatiya                          
manpk0188 Pahadi Korwa Mainpat Bandana Jampani Bandana Dular Dular manajo sanita                        
manpk0189 Pahadi Korwa Mainpat Bandana Bandana Bandana Laharu Laharu                            
manpk0190 Pahadi Korwa Mainpat Bandana Bandana Bandana Bodhi Bodhi bihani fulkunwari jasanti sukhnandan rajani cheri                
manpk0191 Pahadi Korwa Mainpat Bandana Jampani Bandana Dashi Sundar Dashi Sundar mangli amrit                        
manpk0192 Pahadi Korwa Mainpat Bandana Jampani Bandana Ramjeet Ramjeet tejani                          
manpk0193 Pahadi Korwa Mainpat Bandana Jampani Bandana Ram Mangal Ram Mangal padma guddu thukhka rajani                    
manpk0194 Pahadi Korwa Mainpat Kaljiba Kaljiba Kaljiba Kishun Kishun sukhmaniya sonu munu muneshwar naiharo                  
manpk0195 Pahadi Korwa Mainpat Maltipur Kaljiba Kaljiba Boya Boya shanti                          
manpk0196 Pahadi Korwa Mainpat Maltipur Kaljiba Kaljiba Dhansai Dhansai gudali                          
manpk0197 Pahadi Korwa Mainpat Maltipur Jhurai bathan Kaljiba Ramsai Ramsai fuleshwari savita kartik rajanti rakesh dhanpati                
manpk0198 Pahadi Korwa Mainpat Maltipur Jhurai bathan Kaljiba Bodhar Bodhar maniyaro sanjay chotu                      
manpk0199 Pahadi Korwa Mainpat Maltipur Bhaisa sur Kaljiba Sohan Sohan sukhmaniya                          
manpk0200 Pahadi Korwa Mainpat Maltipur Piparhiya Kaljiba Dhansingh Dhansingh sukhmaniya vinod vinatti                      
manpk0201 Pahadi Korwa Mainpat Maltipur Maltipur Kaljiba Somari Somari                            
manpk0202 Pahadi Korwa Mainpat Maltipur Chunhaiya Kaljiba Sukhni Sukhni mantu                          
manpk0203 Pahadi Korwa Mainpat Maltipur School para Kaljiba Rama Rama sumitra manmati chotu josita sushila sahanti suraj rakesh arun          
manpk0204 Pahadi Korwa Mainpat Maltipur School para Kaljiba Ketwa Ketwa fagani kusum lalita saniyaro phuleshwari                  
manpk0205 Pahadi Korwa Mainpat Maltipur Ashram para Kaljiba Jageshwar Jageshwar mankuni                          
manpk0206 Pahadi Korwa Mainpat Maltipur Piparhiya Kaljiba Teebhu Teebhu meeni ramnath sundar vijayankit anita                  
manpk0207 Pahadi Korwa Mainpat Maltipur Ashram para Kaljiba Sandhan Korwa Sandhan Korwa mankuni                          
manpk0208 Pahadi Korwa Mainpat Maltipur Bhaisa sur Kaljiba Somara Somara bando dilsai fulmati maniyaro                    
manpk0209 Pahadi Korwa Mainpat Maltipur Jhurai bathan Kaljiba Budhu Budhu chayati muneshwari ganeshwari uma                    
manpk0210 Pahadi Korwa Mainpat Dumardoom Maltipur Kaljiba Dashmi Dashmi sunita naiharo                        
manpk0211 Pahadi Korwa Mainpat Maltipur Kaljiba Kaljiba Amar Amar amar shakuntla gayatri poonam choti                  
manpk0212 Pahadi Korwa Mainpat Maltipur Piparhiya Kaljiba Dilram Dilram dilram mila lalo chami ashapati narayan shaleek pramila            
manpk0213 Pahadi Korwa Mainpat Maltipur   Kaljiba Mangli Mangli                            
manpk0214 Pahadi Korwa Mainpat Maltipur Chunhaiya Kaljiba Sundarlal Sundarlal sundarlal aniyush                        
manpk0215 Pahadi Korwa Mainpat Maltipur Maltipur Kaljiba Bhotang Bhotang                            
manpk0216 Pahadi Korwa Mainpat Maltipur   Kaljiba Ramsingh Ramsingh ramsingh somari anuksai sunita anita anita budhi              
manpk0217 Pahadi Korwa Mainpat Maltipur Dumar dugu Kaljiba Sanu Sanu sanu owen anil anuj                    
manpk0218 Pahadi Korwa Mainpat Maltipur Maltipur Kaljiba Tibra Tibra tibra arjun sonu rajani                    
manpk0219 Pahadi Korwa Mainpat Maltipur Sarhadhodhi Kaljiba Mangal Mangal jaatri                          
manpk0220 Pahadi Korwa Mainpat Maltipur   Kaljiba Baigu Baigu baigu roshan nansai somaru ratu jivanti bhagalu              
manpk0221 Pahadi Korwa Mainpat Maltipur   Kaljiba Sukhni Sukhni somaru                          
manpk0222 Pahadi Korwa Mainpat Maltipur School para Kaljiba Pintu Pintu pintu                          
manpk0223 Pahadi Korwa Mainpat Maltipur Maltipur Kaljiba Sifan Sifan sifan                          
manpk0224 Pahadi Korwa Mainpat Maltipur Maltipur Kaljiba Manglu Manglu manglu                          
manpk0225 Pahadi Korwa Mainpat Maltipur Maltipur Kaljiba Kolai Kolai kolai pinku anil santosh harikrishna dileep                
manpk0226 Pahadi Korwa Mainpat Maltipur Sarhadhodhi Kaljiba Ghasi Ghasi ghasi                          
manpk0227 Pahadi Korwa Mainpat Maltipur Jhurai bathan Kaljiba Lachchu Lachchu samundri cheeli sukhsai surajkumari sanil fulmati fulkunwar              
manpk0228 Pahadi Korwa Mainpat Maltipur   Kaljiba Sundarsai Sundarsai sundarsai choti                        
manpk0229 Pahadi Korwa Mainpat Maltipur Jhurai bathan Kaljiba Mangti Mangti sukhu                          
manpk0230 Pahadi Korwa Mainpat Maltipur Jhurai bathan Kaljiba Mangru Mangru dhanpati rupsai karmu priyanka                    
manpk0231 Pahadi Korwa Mainpat Maltipur   Kaljiba Budhu Budhu bunthu                          
manpk0232 Pahadi Korwa Mainpat Maltipur Ranai Kaljiba Jagan Jagan dilmaniya                          
manpk0233 Pahadi Korwa Mainpat Maltipur Bhaisa sur Kaljiba Injor sai Injor sai sukhani vihanu saomaru vihani sukhu                  
manpk0234 Pahadi Korwa Mainpat Maltipur   Kaljiba Jagnu Jagnu jaganu khora                        
manpk0235 Pahadi Korwa Mainpat Kaljiba Maltipur Kaljiba Naiharsai Naiharsai naiharsai sanjay maniram paro dilsai                  
manpk0236 Pahadi Korwa Mainpat Askara Askara Kaljiba Jarha Jarha sonsai                          
manpk0237 Pahadi Korwa Mainpat Maltipur Maltipur Kaljiba Santra Santra santra anita kanti reenu kusum                  
manpk0238 Pahadi Korwa Mainpat Maltipur Maltipur Kaljiba Vifan Vifan viffan chirri almus                      
manpk0239 Pahadi Korwa Mainpat Maltipur Maltipur Kaljiba Pirli Pirli sukhdev shaniyaro alisha nanhu ravindra                  
manpk0240 Pahadi Korwa Mainpat Kuniya Musakhol Kuniya Ramsingh Ramsingh manjugani                          
manpk0241 Pahadi Korwa Mainpat Kuniya Musakhol Kuniya Rajnath Rajnath fulubai mati priyanka jaganu bablu guddi                
manpk0242 Pahadi Korwa Mainpat Kuniya Musakhol Kuniya Loya Loya tihari nohari                        
manpk0243 Pahadi Korwa Mainpat Kuniya Musakhol Kuniya Noharsai Noharsai sukhami manish kumar rajesh                      
manpk0244 Pahadi Korwa Mainpat Kuniya Musakhol Kuniya Sagni Sagni amritram sukhmaniya                        
manpk0245 Pahadi Korwa Mainpat Kuniya Musakhol Kuniya Chandreshwar Chandreshwar kavita                          
manpk0246 Pahadi Korwa Mainpat Kuniya Musakhol Kuniya Sagni Sagni pankaj moharmati liyo mahesh suganti                  
manpk0247 Pahadi Korwa Mainpat Kuniya Musakhol Kuniya Leshwa Leshwa jhulan                          
manpk0248 Pahadi Korwa Mainpat Kuniya Musakhol Kuniya Nansai Nansai rajkumari shakuntla jivanti                      
manpk0249 Pahadi Korwa Mainpat Kuniya Musakhol Kuniya Bifnath Bifnath maheshwari fulkunwar basanti fulsita mukesh suresh nimesh kamleshwari sanil shiv shankar shiv kumari      
manpk0250 Pahadi Korwa Mainpat Kuniya Musakhol Kuniya Saharu Saharu somari badori manju                      
manpk0251 Pahadi Korwa Mainpat Kuniya Musakhol Kuniya Ratiya Ratiya suganti karti karamsai                      
manpk0252 Pahadi Korwa Mainpat Kuniya Musakhol Kuniya Premsai Premsai kunwari fulaso madhu                      
manpk0253 Pahadi Korwa Mainpat Kuniya Musakhol Kuniya Budhansai Budhansai budhyaro khabali anita mansai dilaso urmila pramila jivanti            
manpk0254 Pahadi Korwa Mainpat Kuniya Musakhol Kuniya Sukhu Sukhu seelo sudhni sarita karan losan                  
manpk0255 Pahadi Korwa Mainpat Kuniya Musakhol Kuniya Mahendra Mahendra basanti balmuniya balkumar                      
manpk0256 Pahadi Korwa Mainpat Kuniya Musakhol Kuniya Chote Nohar Chote Nohar srimati rajmati suganti pratima purnima                  
manpk0257 Pahadi Korwa Mainpat Kuniya Musakhol Kuniya Degra Degra bandhani                          
manpk0258 Pahadi Korwa Mainpat Kuniya Musakhol Kuniya Birna Birna pramila ramni balita ravishankar salita umashankar                
manpk0259 Pahadi Korwa Mainpat Kuniya Musakhol Kuniya Budhwa Budhwa bhagmaniya gajendra                        
manpk0260 Pahadi Korwa Mainpat Kuniya Musakhol Kuniya Sohan Sohan maniya dinesh somari guddi                    
manpk0261 Pahadi Korwa Mainpat Kuniya Musakhol Kuniya Dularu Dularu kuldi jageshwar shanti bai pramila                    
manpk0262 Pahadi Korwa Mainpat Kuniya Musakhol Kuniya Jaynath Jaynath seema manish manisha                      
manpk0263 Pahadi Korwa Mainpat Rajkheta Chainpur Chainpur Mohan Mohan mangudi kunwari somari                      
manpk0264 Pahadi Korwa Mainpat Rajkheta Saru joba Chainpur Naiharsai Naiharsai sunita                          
manpk0265 Pahadi Korwa Mainpat Rajkheta Chainpur Chainpur Somaru Somaru mangli dasru sanniram manniram dinu                  
manpk0266 Pahadi Korwa Mainpat Rajkheta Jampahad Chainpur Birbal Birbal mangri                          
manpk0267 Pahadi Korwa Mainpat Rajkheta Jampahad Chainpur Dullu Dullu rajmuni jageshwar mahesh vikash                    
manpk0268 Pahadi Korwa Mainpat Rajkheta Jampahad Chainpur Mangalsai Mangalsai falmati simarip                        
manpk0269 Pahadi Korwa Mainpat Rajkheta Jampahad Chainpur Udas ram Udas ram ghurti balbhagwan                        
manpk0270 Pahadi Korwa Mainpat Rajkheta Jampahad Chainpur Nanbai Nanbai                            
manpk0271 Pahadi Korwa Mainpat Rajkheta Jampahad Chainpur Manglu Vanvasi Manglu Vanvasi sunita banwasi naihari rajni sukhani                    
manpk0272 Pahadi Korwa Mainpat Rajkheta Jampahad Chainpur Budhuram Budhuram rohni bai jugeshwar                        
manpk0273 Pahadi Korwa Mainpat Rajkheta Jampahad Chainpur Shivkumar Shivkumar guddi rakhi                        
manpk0274 Pahadi Korwa Mainpat Rajkheta Jampahad Chainpur Bifna Vanvasi Bifna Vanvasi charti                          
manpk0275 Pahadi Korwa Mainpat Rajkheta Jampahad Chainpur Durgi Vanvasi Durgi Vanvasi                            
manpk0276 Pahadi Korwa Mainpat Rajkheta Jampahad Chainpur Lodharam Lodharam bihaani manglu sonari nanhi                    
manpk0277 Pahadi Korwa Mainpat Rajkheta Jampahad Chainpur Sundarsai Sundarsai gendi                          
manpk0278 Pahadi Korwa Mainpat Rajkheta Jampahad Chainpur Bhim Bhim budhani                          
manpk0279 Pahadi Korwa Mainpat Rajkheta Jampahad Chainpur Shaniram Shaniram sunita ramjeet lalita vijay videsh                  
manpk0280 Pahadi Korwa Mainpat Rajkheta Saru joba Chainpur Laddu ram Laddu ram gurbari guddi dholai bandari                    
manpk0281 Pahadi Korwa Mainpat Chainpur Saru joba Chainpur Laddu ram Laddu ram etwari sukhni majno sukhdev dilbodh                  
manpk0282 Pahadi Korwa Mainpat Rajkheta Jampahad Chainpur Konda Korwa Konda Korwa dhori bokha                        
manpk0283 Pahadi Korwa Mainpat Rajkheta Saru joba Chainpur Lalsai Lalsai sajhai sukhri                        
manpk0284 Pahadi Korwa Mainpat Chainpur Saru joba Chainpur Soharai Soharai somari ranjeet fulsai                      
manpk0285 Pahadi Korwa Mainpat Rajkheta Jampahad Chainpur Rati ram Rati ram                            
manpk0286 Pahadi Korwa Mainpat Rajkheta Saru joba Chainpur Marhu ram Marhu ram chirong ratbasa                        
manpk0287 Pahadi Korwa Mainpat Rajkheta Jampahad Chainpur Bodhan ram Bodhan ram pugani sarita jagatram sunil anil guddu gudiya              
manpk0288 Pahadi Korwa Mainpat Karmha Hasuwadaad Karmha Ram lagan Ram lagan fulmatiya lilawati kunti sundri dipani fulmati                
manpk0289 Pahadi Korwa Mainpat Karmha Hasuwadaad Karmha Manbodh Manbodh amrit ishwar sukhmati guddi                    
manpk0290 Pahadi Korwa Mainpat Karmha Hasuwadaad Karmha Kunwar sai Kunwar sai suraj kunwar dhani ram bachcha lal kendi shiman nannoni vishwas sukhmaniya            
manpk0291 Pahadi Korwa Mainpat Karmha Hasuwadaad Karmha Kanhu ram Kanhu ram nankunwer rajkumar sukhmaniya hirmani                    
manpk0292 Pahadi Korwa Mainpat Karmha Turrakona Karmha Somar sai Somar sai fuleshwari dilbahar ganga ram                      
manpk0293 Pahadi Korwa Mainpat Narmadapur Vikul Narmadapur Bhinsariya Bhinsariya Bihani Buddu                        
manpk0294 Pahadi Korwa Mainpat Mahwakhard Gatikona Kot Naiharsai Naiharsai Sirmi Dilram sabal Savita                    
manpk0295 Pahadi Korwa Lundra aasandih gotidumar aasandih nauwa nauwa thakurain sandeep dinobai mandeep chhoti                  
manpk0296 Pahadi Korwa Lundra aasandih gotidumar aasandih sumar sumar basanti                          
manpk0297 Pahadi Korwa Lundra aasandih gotidumar aasandih munna munna phulmat santosh ashok                      
manpk0298 Pahadi Korwa Lundra aasandih gotidumar aasandih dhnueam dhnueam injoriya                          
manpk0299 Pahadi Korwa Lundra aasandih gotidumar aasandih bagar bagar kalawati lalita ramlali manmati sonamati                  
manpk0300 Pahadi Korwa Lundra aasandih gotidumar aasandih nandlaal nandlaal dasari phulswari janeswar muneswari mangleswari                  
manpk0301 Pahadi Korwa Lundra aasandih gotidumar aasandih thibhu thibhu kuwaro kariman shital mangali mukeswar                  
manpk0302 Pahadi Korwa Lundra aasandih gotidumar aasandih jagalsay jagalsay sawani                          
manpk0303 Pahadi Korwa Lundra aasandih gotidumar aasandih dhram dhram moti kamsay kumalti savita dasarth sanjay guddi              
manpk0304 Pahadi Korwa Lundra aasandih gotidumar aasandih bholaram bholaram tueani shasahikala sawanti baijanti                    
manpk0305 Pahadi Korwa Lundra aasandih gotidumar aasandih surjan surjan jowaro somarsay ratipal mangleswari                    
manpk0306 Pahadi Korwa Lundra aasandih gotidumar aasandih tijan tijan bajari urmila surmila prakash maneswari dhaneswari                
manpk0307 Pahadi Korwa Lundra aasandih gotidumar aasandih ghasiram ghasiram ghurti shivmangal shivlaal kaila thircha banti phulbaso              
manpk0308 Pahadi Korwa Lundra aasandih gotidumar aasandih neiharsay neiharsay kismtiya                          
manpk0309 Pahadi Korwa Lundra aasandih gotidumar aasandih somaru somaru rameshar jhapo amit ajay sanjay                  
manpk0310 Pahadi Korwa Lundra aasandih gotidumar aasandih khiran khiran sukhani mansay samarsay                      
manpk0311 Pahadi Korwa Lundra aasandih gotidumar aasandih jangali jangali kamla sima sunita sarita                    
manpk0312 Pahadi Korwa Lundra aasandih gotidumar aasandih nandan nandan moharmanita phakir dewanti anita                    
manpk0313 Pahadi Korwa Lundra aasandih gotidumar aasandih loharin loharin nano kalbatiya ramkailash ramkumar syampati                  
manpk0314 Pahadi Korwa Lundra aasandih gotidumar aasandih ramdhra ramdhra ruchi amilsay kamilsay samirsay                    
manpk0315 Pahadi Korwa Lundra aasandih gotidumar aasandih neiharo neiharo rukmea ramaram dipakkumar sukhmen                    
manpk0316 Pahadi Korwa Lundra aasandih gotidumar aasandih dhelibai dhelibai                            
manpk0317 Pahadi Korwa Lundra aasandih gotidumar aasandih dhaneswati dhaneswati dewanti prasu                        
manpk0318 Pahadi Korwa Lundra aasandih gotidumar aasandih bhuneswar bhuneswar tijo suddi bhinsari                      
manpk0319 Pahadi Korwa Lundra aasandih gotidumar aasandih laxmad laxmad halkaniya                          
manpk0320 Pahadi Korwa Lundra aasandih gotidumar aasandih ramsay ramsay basmatiya deenesh                        
manpk0321 Pahadi Korwa Lundra aasandih gotidumar aasandih adhnu adhnu somari hiralaal santoshi                      
manpk0322 Pahadi Korwa Lundra aasandih gotidumar aasandih adhnu adhnu ghursay telaso dhansay sukhmaniya rajnath ramnath                
manpk0323 Pahadi Korwa Lundra aasandih gotidumar aasandih somaru somaru ramlaal sukhram kendali basanti nanhi guddi                
manpk0324 Pahadi Korwa Lundra aasandih gotidumar aasandih khiruram khiruram phulo syamlaal sarita                      
manpk0325 Pahadi Korwa Lundra aasandih gotidumar aasandih karamsay karamsay dhani phdalu krina sadlu hirasay kamilsay somari              
manpk0326 Pahadi Korwa Lundra aasandih gotidumar aasandih mulchand mulchand gulabi sarita sunita chamarsay                    
manpk0327 Pahadi Korwa Lundra aasandih gotidumar aasandih arjun arjun rani                          
manpk0328 Pahadi Korwa Lundra aasandih gotidumar aasandih vishun vishun pushpa mangalsay budheswar budhram                    
manpk0329 Pahadi Korwa Lundra aasandih gotidumar aasandih naveen naveen thuni savita anju                      
manpk0330 Pahadi Korwa Lundra aasandih gotidumar aasandih pahru pahru kondi                          
manpk0331 Pahadi Korwa Lundra sarouli tahripara sarouli budharam budharam ramparsad sanparsad dasaribai kusumbai neiharo kartik rajkumar manmati guddi          
manpk0332 Pahadi Korwa Lundra sarouli bathanpara sarouli guddi guddi ronhuram mankuwer manmati muneswar sanjay sonsay                
manpk0333 Pahadi Korwa Lundra sarouli tahripara sarouli khadu khadu mangali kendal atwari naiharsay sukhansay pandari                
manpk0334 Pahadi Korwa Lundra sarouli bathanpara sarouli majsay majsay runchal rajkumar                        
manpk0335 Pahadi Korwa Lundra sarouli bathanpara sarouli sanguram sanguram sumeti manojkumar manisha anju                    
manpk0336 Pahadi Korwa Lundra sarouli tahripara sarouli mangal mangal demal                          
manpk0337 Pahadi Korwa Lundra sarouli bathanpara sarouli lokheram lokheram deno nansu kandhaji arjun                    
manpk0338 Pahadi Korwa Lundra sarouli bathanpara sarouli shama shama                            
manpk0339 Pahadi Korwa Lundra sarouli bathanpara sarouli bagarsay bagarsay sanki shivprasad guddu keensari phulkuwar nankuwar                
manpk0340 Pahadi Korwa Lundra sarouli bathanpara sarouli ronansay ronansay sukhmaniya shatrudhan chhotelaal sonamani                    
manpk0341 Pahadi Korwa Lundra sarouli tahripara sarouli bgay bgay bholaram solaram manti soni                    
manpk0342 Pahadi Korwa Lundra sarouli tahripara sarouli shanichra shanichra majha indayal dhaneswari maheswari                    
manpk0343 Pahadi Korwa Lundra sarouli bathanpara sarouli mangaluram mangaluram chhotegudi muni anjun karan                    
manpk0344 Pahadi Korwa Lundra sarouli bathanpara sarouli bhaglu bhaglu nanki santoshi                        
manpk0345 Pahadi Korwa Lundra sarouli tahripara sarouli sukharam sukharam somari                          
manpk0346 Pahadi Korwa Lundra sarouli tahripara sarouli kendal kendal atwari neiharsay pandari pichhru sukhan                  
manpk0347 Pahadi Korwa Lundra sarouli tahripara sarouli sokhuram sokhuram jankeswar sanka munna basay thuki sukhmaniya                
manpk0348 Pahadi Korwa Lundra sarouli bathanpara sarouli phuleswari phuleswari silo amrit sunita                      
manpk0349 Pahadi Korwa Lundra sarouli bathanpara sarouli sukhal sukhal bhulani bhagat budhiyaro samat sasiwa bendo annu              
manpk0350 Pahadi Korwa Lundra sarouli   sarouli chainu chainu vipheiya sukhamati indarsay shanichri                    
lunpk0057 Pahadi Korwa Lundra sarouli bathanpara sarouli namna namna sima anita aashish sunita                    
lunpk0058 Pahadi Korwa Lundra sarouli tahripara sarouli neharu neharu sampati jaysingh krisna                      
lunpk0059 Pahadi Korwa Lundra sarouli tahripara sarouli ratilo ratilo nanki phagani nisha manisha chhoturam                  
lunpk0060 Pahadi Korwa Lundra sarouli bathanpara sarouli butanram butanram butan sukhdav roul rakesh kamalsay rinki sandeep              
lunpk0061 Pahadi Korwa Lundra sarouli bathanpara sarouli kendi kendi ramlaal sonu shawani munnuram rinki chnnu sukhmaniya sonari shichran          
lunpk0062 Pahadi Korwa Lundra kudar korwapara kudar kawalsay kawalsay laxmaniya panmeswari deenesh budhiyaro bhimsen simsay bekrmkumar              
lunpk0063 Pahadi Korwa Lundra kudar korwapara kudar veersar veersar sanmet saenath riamuni pawansay kabutari manmati nandkumar shivratti            
lunpk0064 Pahadi Korwa Lundra kudar korwapara kudar dharmsay dharmsay rajmuniya ramdhni kunti                      
lunpk0065 Pahadi Korwa Lundra kudar korwapara kudar karamsay karamsay theli sumetri dilaso basanta aayush aradhya                
lunpk0066 Pahadi Korwa Lundra kudar korwapara kudar ghasiram ghasiram runhi                          
lunpk0067 Pahadi Korwa Lundra kudar korwapara kudar munna munna jugeswari jeewanti syampati rambai                    
lunpk0068 Pahadi Korwa Lundra kudar korwapara kudar indarsay indarsay dhaniyaro sanjay santoshi arati                    
lunpk0069 Pahadi Korwa Lundra kudar korwapara kudar somaru somaru bando                          
lunpk0070 Pahadi Korwa Lundra kudar korwapara kudar sarju sarju panmeshari rajan sajan sameti                    
lunpk0071 Pahadi Korwa Lundra kudar korwapara kudar sukhan sukhan khirthi manti ajay                      
lunpk0072 Pahadi Korwa Lundra kudar korwapara kudar nanhu nanhu bhinsari madan sonamati pali pramila                  
lunpk0073 Pahadi Korwa Lundra kudar korwapara kudar dashrath dashrath thuri lalita sangita kavita geeta rahul                
lunpk0074 Pahadi Korwa Lundra kudar korwapara kudar laalsay laalsay santoshi gita rani                      
lunpk0075 Pahadi Korwa Lundra kudar korwapara kudar saenduram saenduram jhaso vimala sima jaynath                    
lunpk0076 Pahadi Korwa Lundra kudar korwapara kudar dharmsay dharmsay basanti rumi pradip sunita                    
lunpk0077 Pahadi Korwa Lundra kudar korwapara kudar biphanaram biphanaram dhelobai tejram rinki                      
lunpk0078 Pahadi Korwa Lundra kudar korwapara kudar cheanti cheanti                            
lunpk0079 Pahadi Korwa Lundra kudar korwapara kudar kurchu kurchu sukenti syampati sujajkumar kaleswari rajswar                  
lunpk0080 Pahadi Korwa Lundra kudar korwapara kudar bhagamaniya bhagamaniya beersay kalawati                        
lunpk0081 Pahadi Korwa Lundra kudar korwapara kudar petambar petambar phulasobai muneswar babita mukasha                    
lunpk0082 Pahadi Korwa Lundra kudar korwapara kudar jhulan jhulan jundari jogandar                        
lunpk0083 Pahadi Korwa Lundra kudar korwapara kudar neiharsay neiharsay banso mhanga sunita gulabi munni                  
lunpk0084 Pahadi Korwa Lundra kudar korwapara kudar thepa thepa bihani mansay                        
lunpk0085 Pahadi Korwa Lundra kudar korwapara kudar tiharo tiharo                            
lunpk0086 Pahadi Korwa Lundra kudar korwapara kudar khulanram khulanram baitahi                          
lunpk0087 Pahadi Korwa Lundra kudar korwapara kudar charadsay charadsay charadsay                          
lunpk0088 Pahadi Korwa Lundra changori ghutrapara changori parsotam parsotam phulo pappu saphina dinu                    
lunpk0089 Pahadi Korwa Lundra changori ghutrapara changori baalsay baalsay bunji vijay juwaro sajjan                    
lunpk0090 Pahadi Korwa Lundra changori ghutrapara changori karamsay karamsay sripati duhani pinku phulo saniyaro                  
lunpk0091 Pahadi Korwa Lundra changori ghutrapara changori shanichara shanichara sukhani moti chhoti thati guddi parwati                
lunpk0092 Pahadi Korwa Lundra changori ghutrapara changori dhram dhram nanki amisha manisha                      
lunpk0093 Pahadi Korwa Lundra changori ghutrapara changori ramesh ramesh sukhamaniya sunita                        
lunpk0094 Pahadi Korwa Lundra changori ghutrapara changori mangalsay mangalsay rambai                          
lunpk0095 Pahadi Korwa Lundra changori ghutrapara changori tolwa tolwa sushila                          
lunpk0096 Pahadi Korwa Lundra changori ghutrapara changori phulmati phulmati                            
lunpk0097 Pahadi Korwa Lundra changori ghutrapara changori budharam budharam sendi amrita basanti sunita babita sundarsay                
lunpk0098 Pahadi Korwa Lundra changori ghutrapara changori sonuram sonuram suni pramila anita urmila rajan                  
lunpk0099 Pahadi Korwa Lundra changori ghutrapara changori parnu parnu dholi amrit rammati parsotam samrit sangita suli              
lunpk0100 Pahadi Korwa Lundra changori ghutrapara changori munna munna bhinsari vinit vijay vinya                    
lunpk0101 Pahadi Korwa Lundra changori ghutrapara changori birajhu birajhu sukhamaniya anushka atul anjali                    
lunpk0102 Pahadi Korwa Lundra changori ghutrapara changori babalu babalu suman riya                        
lunpk0103 Pahadi Korwa Lundra changori ghutrapara changori haran haran manjari aakanksha amarit amrita                    
lunpk0104 Pahadi Korwa Lundra changori ghutrapara changori pardeshai pardeshai sulati                          
lunpk0105 Pahadi Korwa Lundra changori ghutrapara changori biphani biphani                            
lunpk0106 Pahadi Korwa Lundra changori ghutrapara changori buduram buduram chengo manoj rusa                      
lunpk0107 Pahadi Korwa Lundra changori ghutrapara changori moharsay moharsay saniyaro anuksay sanuksay chhotu                    
lunpk0108 Pahadi Korwa Lundra changori ghutrapara changori noharsay noharsay saayo babita chandan arann                    
lunpk0109 Pahadi Korwa Lundra changori ghutrapara changori herasay herasay demali dipak aasha gangaprasad                    
lunpk0110 Pahadi Korwa Lundra changori ghutrapara changori biphani biphani phulsay                          
lunpk0111 Pahadi Korwa Lundra changori ghutrapara changori kariman kariman kariman                          
lunpk0112 Pahadi Korwa Lundra changori ghutrapara changori chuthul chuthul akali                          
lunpk0113 Pahadi Korwa Lundra changori ghutrapara changori somarsay somarsay chhebo sanjay manoj pinki sunita                  
lunpk0114 Pahadi Korwa Lundra changori ghutrapara changori panchu panchu sanjho                          
lunpk0115 Pahadi Korwa Lundra changori ghutrapara changori nohar nohar guddi ramnath sunita                      
lunpk0116 Pahadi Korwa Lundra changori ghutrapara changori sarju sarju nmuni sunil babali                      
lunpk0117 Pahadi Korwa Lundra changori ghutrapara changori biphani biphani                            
lunpk0118 Pahadi Korwa Lundra changori ghutrapara changori sivprasad sivprasad munni naresh                        
lunpk0119 Pahadi Korwa Lundra changori ghutrapara changori agarsay agarsay phulkuwar shankar laxmad parwati laxmaniya                  
lunpk0120 Pahadi Korwa Lundra changori ghutrapara changori amarsay amarsay gita kelapati chhoti rugan sunil                  
lunpk0121 Pahadi Korwa Lundra changori ghutrapara changori dasarth dasarth kalapi thubiya umesh mahesh                    
lunpk0122 Pahadi Korwa Lundra changori ghutrapara changori shivparsad shivparsad phulbasiya rupali                        
lunpk0123 Pahadi Korwa Lundra changori ghutrapara changori ram ram phuleswari khusabu khushai akash                    
lunpk0124 Pahadi Korwa Lundra changori ghutrapara changori mankuwar mankuwar                            
lunpk0125 Pahadi Korwa Lundra mahora dhmanapara mahora gungu gungu mangali sumarsay sukhiyaro neihari sukhdav sangita sunita              
lunpk0126 Pahadi Korwa Lundra mahora dhmanapara mahora dhengra dhengra karamsay bhinsari somi moni peensay sumeti                
lunpk0127 Pahadi Korwa Lundra mahora dhmanapara mahora atwari atwari laxmad jhemani sukhan bandhan                    
lunpk0128 Pahadi Korwa Lundra mahora dhmanapara mahora boada boada phagani samnath eamnath vinod ratni amarsay shinod vinita kalawati anima        
lunpk0129 Pahadi Korwa Lundra mahora dhmanapara mahora nadhiya nadhiya sumari duran ghuran herasay kavita ramesh sukhamaniya              
lunpk0130 Pahadi Korwa Lundra mahora dhmanapara mahora ravi ravi dhanesri lalita shniyaro vrinda pinki laxmad sonmani              
lunpk0131 Pahadi Korwa Lundra mahora dhmanapara mahora duhan duhan puso punita sunita thuri suraj                  
lunpk0132 Pahadi Korwa Lundra mahora dhmanapara mahora surendr surendr sampati vikas suman                      
lunpk0133 Pahadi Korwa Lundra chitarpur cheurpani chitarpur rama rama sauni ndhiyaro                        
lunpk0134 Pahadi Korwa Lundra chitarpur cheurpani chitarpur thalabu thalabu dilaso pinki anil sunil sirga                  
lunpk0135 Pahadi Korwa Lundra chitarpur cheurpani chitarpur andhu andhu bhulani                          
lunpk0136 Pahadi Korwa Lundra chitarpur cheurpani chitarpur thibhu thibhu neiharo shrimati                        
lunpk0137 Pahadi Korwa Lundra chitarpur cheurpani chitarpur kondi kondi                            
lunpk0138 Pahadi Korwa Lundra chitarpur cheurpani chitarpur dashrath dashrath lodhari mangalu                        
lunpk0139 Pahadi Korwa Lundra chitarpur cheurpani chitarpur budhu budhu                            
lunpk0140 Pahadi Korwa Lundra chitarpur cheurpani chitarpur agaru agaru                            
lunpk0141 Pahadi Korwa Lundra chitarpur cheurpani chitarpur luhari luhari bitul pintu milan ramprakash                    
lunpk0142 Pahadi Korwa Lundra chitarpur cheurpani chitarpur shanichara shanichara kondali                          
lunpk0143 Pahadi Korwa Lundra chitarpur cheurpani chitarpur laharu laharu sanjho                          
lunpk0144 Pahadi Korwa Lundra chitarpur cheurpani chitarpur naan naan yadni adhnu sukhu ravi                    
lunpk0145 Pahadi Korwa Lundra chitarpur cheurpani chitarpur guddu guddu sima manju                        
lunpk0146 Pahadi Korwa Lundra chitarpur cheurpani chitarpur sukhlaal sukhlaal dhaneswari amarsay shivkumae                      
lunpk0147 Pahadi Korwa Lundra chitarpur cheurpani chitarpur bhadwa bhadwa maniyaro                          
lunpk0148 Pahadi Korwa Lundra chitarpur cheurpani chitarpur sukhdev sukhdev munibai salo maheswar maheswari                    
lunpk0149 Pahadi Korwa Lundra chitarpur cheurpani chitarpur guddu guddu mina rupni kamlesh                      
lunpk0150 Pahadi Korwa Lundra chitarpur cheurpani chitarpur saleaa saleaa                            
lunpk0151 Pahadi Korwa Lundra chitarpur cheurpani chitarpur phaguwa phaguwa mwaro mahesh tvita                      
lunpk0152 Pahadi Korwa Lundra chitarpur cheurpani chitarpur rendi rendi mangari                          
lunpk0153 Pahadi Korwa Lundra chitarpur cheurpani chitarpur sundari sundari                            
lunpk0154 Pahadi Korwa Lundra chitarpur cheurpani chitarpur gati gati bhulani                          
lunpk0155 Pahadi Korwa Lundra chitarpur cheurpani chitarpur nanka nanka bhinesari phulsay koshilya laalo sumatri arati mukesh              
lunpk0156 Pahadi Korwa Lundra chitarpur cheurpani chitarpur leegu leegu bandhan phulmatiya                        
lunpk0157 Pahadi Korwa Lundra chitarpur cheurpani chitarpur singha singha luraki sudhani                        
lunpk0158 Pahadi Korwa Lundra chitarpur cheurpani chitarpur sakaldeep sakaldeep neihari sukhmaniya shritimati samlaal                    
lunpk0159 Pahadi Korwa Lundra chitarpur cheurpani chitarpur shanichara shanichara shanichari binda sinda sumatri ballu                  
lunpk0160 Pahadi Korwa Lundra chitarpur cheurpani chitarpur bhudhani bhudhani                            
lunpk0161 Pahadi Korwa Lundra chitarpur cheurpani chitarpur rete rete                            
lunpk0162 Pahadi Korwa Lundra chitarpur cheurpani chitarpur ratiya ratiya dinobai bhudhani pramila ramsundar naiharsay sumatri                
lunpk0163 Pahadi Korwa Lundra chitarpur cheurpani chitarpur bhothiram bhothiram sanjhibai sureshram naresh basanti sunila amit                
lunpk0164 Pahadi Korwa Lundra chitarpur cheurpani chitarpur sukhn sukhn dhaneswari sarita rambilas                      
lunpk0165 Pahadi Korwa Lundra chitarpur cheurpani chitarpur ranka ranka sawani sumitra                        
lunpk0166 Pahadi Korwa Lundra chitarpur cheurpani chitarpur kuwarsay kuwarsay bhudhiyaro phulbas phulsay sulsay rima                  
lunpk0167 Pahadi Korwa Lundra chitarpur cheurpani chitarpur mkalu mkalu thuthi                          
lunpk0168 Pahadi Korwa Lundra chitarpur cheurpani chitarpur phaguwa phaguwa dholo                          
lunpk0169 Pahadi Korwa Lundra chitarpur cheurpani chitarpur thakawa thakawa kondi konda damha rendi vigani phekani choytal              
lunpk0170 Pahadi Korwa Lundra laalmati korwapara laalmati ramsay ramsay jiwanti vikki vishal vikram                    
lunpk0171 Pahadi Korwa Lundra laalmati korwapara laalmati mannuram mannuram bondo sajan surajhan                      
lunpk0172 Pahadi Korwa Lundra laalmati korwapara laalmati bhola bhola phulwari bandhan biphan kamali dipka jamuna jamuni              
lunpk0173 Pahadi Korwa Lundra laalmati korwapara laalmati sadhu sadhu manmni shava shavikumar                      
lunpk0174 Pahadi Korwa Lundra laalmati korwapara laalmati kariman kariman sukhni                          
lunpk0175 Pahadi Korwa Lundra laalmati korwapara laalmati ladhu ladhu sanechhri                          
lunpk0176 Pahadi Korwa Lundra laalmati korwapara laalmati bandhan bandhan thapi surajmni jagamaniya                      
lunpk0177 Pahadi Korwa Lundra laalmati korwapara laalmati thunuram thunuram ruchhi                          
lunpk0178 Pahadi Korwa Lundra laalmati korwapara laalmati munnaram munnaram shaibhani suraj sushil                      
lunpk0179 Pahadi Korwa Lundra laalmati korwapara laalmati sympani sympani jaymangal dasati masati                      
lunpk0180 Pahadi Korwa Lundra laalmati korwapara laalmati prasodhan prasodhan katiyo chhotu sutendr                      
lunpk0181 Pahadi Korwa Lundra laalmati korwapara laalmati biphul biphul rthuli phulmita                        
lunpk0182 Pahadi Korwa Lundra laalmati korwapara laalmati ruila ruila chhkali aasha sima somari                    
lunpk0183 Pahadi Korwa Lundra laalmati korwapara laalmati uadalram uadalram sageena sanitkumar                        
lunpk0184 Pahadi Korwa Lundra laalmati korwapara laalmati kandu kandu chengo ujit manjisha dhuhan dharmsay                  
lunpk0185 Pahadi Korwa Lundra laalmati korwapara laalmati nansay nansay kusadi                          
lunpk0186 Pahadi Korwa Lundra laalmati korwapara laalmati majhno majhno ajin dipak sukhni                      
lunpk0187 Pahadi Korwa Lundra laalmati korwapara laalmati nohar nohar ramhin                          
lunpk0188 Pahadi Korwa Lundra laalmati korwapara laalmati mahesh mahesh sunita                          
lunpk0189 Pahadi Korwa Lundra laalmati korwapara laalmati nansay nansay kubari                          
lunpk0190 Pahadi Korwa Lundra laalmati korwapara laalmati kendwa kendwa thepi ranjit sukhmniya sanjit anjit ajay                
lunpk0191 Pahadi Korwa Lundra laalmati korwapara laalmati ramesh ramesh punam rupa phulkumari                      
lunpk0192 Pahadi Korwa Lundra laalmati korwapara laalmati sudee sudee shikas shikaso vikas ganeswari                    
lunpk0193 Pahadi Korwa Lundra laalmati korwapara laalmati naan naan phulaso kyaso hirlaal mayalaal                    
lunpk0194 Pahadi Korwa Lundra laalmati korwapara laalmati basmatiya basmatiya kondu                          
lunpk0195 Pahadi Korwa Lundra laalmati korwapara laalmati somaru somaru sohani sukhlaal                        
lunpk0196 Pahadi Korwa Lundra laalmati korwapara laalmati bhako bhako                            
lunpk0197 Pahadi Korwa Lundra laalmati korwapara laalmati shiva shiva usamniya suraj chhnd ghandni akash badal                
lunpk0198 Pahadi Korwa Lundra laalmati korwapara laalmati rajesh rajesh phulmtiya amresh kamlesh sonam                    
lunpk0199 Pahadi Korwa Lundra laalmati korwapara laalmati shivmangal shivmangal mundri sympati                        
lunpk0200 Pahadi Korwa Lundra laalmati korwapara laalmati sinu sinu kithlo dileep                        
lunpk0201 Pahadi Korwa Lundra laalmati korwapara laalmati atwa atwa bhinsaro kanchi lallu bhagmen                    
lunpk0202 Pahadi Korwa Lundra laalmati korwapara laalmati runiya runiya gedi                          
lunpk0203 Pahadi Korwa Lundra laalmati korwapara laalmati sudhanram sudhanram uemila aanchal asarita                      
lunpk0204 Pahadi Korwa Lundra laalmati korwapara laalmati jiwanram jiwanram dineswari munnu syampati sannu                    
lunpk0205 Pahadi Korwa Lundra laalmati korwapara laalmati lakhu lakhu saragh                          
lunpk0206 Pahadi Korwa Lundra laalmati korwapara laalmati jurri jurri sushila urmila rajni                      
lunpk0207 Pahadi Korwa Lundra laalmati korwapara laalmati lurjhur lurjhur atwati sanoj                        
lunpk0208 Pahadi Korwa Lundra laalmati korwapara laalmati rana rana sukhiyaro santoshi chhotu sakir shanti santri                
lunpk0209 Pahadi Korwa Lundra laalmati korwapara laalmati ramnath ramnath gulabi kartik niranjan                      
lunpk0210 Pahadi Korwa Lundra laalmati korwapara laalmati budhu budhu                            
lunpk0211 Pahadi Korwa Lundra laalmati korwapara laalmati thurchu thurchu sakuntala sonamni sangita                      
lunpk0212 Pahadi Korwa Lundra laalmati korwapara laalmati mahesh mahesh indrawati manrina                        
lunpk0213 Pahadi Korwa Lundra laalmati korwapara laalmati shivlaal shivlaal phulmniya                          
lunpk0214 Pahadi Korwa Lundra laalmati korwapara laalmati monilaal monilaal shiwanti chanda sonashai surya                    
lunpk0215 Pahadi Korwa Lundra laalmati korwapara laalmati jugak jugak parmila karmsay mona                      
lunpk0216 Pahadi Korwa Lundra laalmati korwapara laalmati dasrath dasrath nankendri manmati motilaal rajkumar                    
lunpk0217 Pahadi Korwa Lundra laalmati korwapara laalmati prabhu prabhu naiharo ramprasad maheswari dhaneswari suresh                  
lunpk0218 Pahadi Korwa Lundra jamoni bebarapara babouli shaniyaro shaniyaro susama dileep sonu nanki                    
lunpk0219 Pahadi Korwa Lundra jamoni bebarapara babouli samlram samlram ghurani santosh parwatiya herasay                    
lunpk0220 Pahadi Korwa Lundra jamoni bebarapara babouli jagalram jagalram reitalo maheswar babalu nanku                    
lunpk0221 Pahadi Korwa Lundra jamoni bebarapara babouli dhansay dhansay sanjhi naiharsay sima ramsay syampati phulsundari sukhan              
lunpk0222 Pahadi Korwa Lundra jamoni bebarapara babouli chanti chanti devlaal khelsay manmti laxmi                    
lunpk0223 Pahadi Korwa Lundra jamoni bebarapara babouli sukadu sukadu phulbasiya dipak ramdev                      
lunpk0224 Pahadi Korwa Lundra jamoni bebarapara babouli bhagat bhagat parwati babulaal santoshi phulswari                    
lunpk0225 Pahadi Korwa Lundra jamoni bebarapara babouli jhagaru jhagaru kondui                          
lunpk0226 Pahadi Korwa Lundra jamoni bebarapara babouli somaru somaru maheswari                          
lunpk0227 Pahadi Korwa Lundra jamoni bebarapara babouli vinasha vinasha sulaswati sukhawaro chhotu savita pramila                  
lunpk0228 Pahadi Korwa Lundra jamoni bebarapara babouli biphani biphani                            
lunpk0229 Pahadi Korwa Lundra jamoni bebarapara babouli ghurahu ghurahu jhulani                          
lunpk0230 Pahadi Korwa Lundra jamoni bebarapara babouli bodhram bodhram bhuiri somarsay savitri savita                    
lunpk0231 Pahadi Korwa Lundra jamoni bebarapara babouli krisna krisna bhagamtiya davnsay paran                      
lunpk0232 Pahadi Korwa Lundra jamoni bebarapara babouli budhan budhan laxmad nbiphani satendr rugu                    
lunpk0233 Pahadi Korwa Lundra jamoni bebarapara babouli gondal gondal dhaneswari                          
lunpk0234 Pahadi Korwa Lundra jamoni bebarapara babouli makhdu makhdu palo durrga biphana                      
lunpk0235 Pahadi Korwa Lundra jamoni bebarapara babouli bhagalu bhagalu somari                          
lunpk0236 Pahadi Korwa Lundra jamoni bebarapara babouli sukhan sukhan reitalo                          
lunpk0237 Pahadi Korwa Lundra jamoni bebarapara babouli balsay balsay guli sundari pradip shamdhu                    
lunpk0238 Pahadi Korwa Lundra jamoni bebarapara babouli kuwarsay kuwarsay lawango shivratri rajandr pramila kalindr sunil                
lunpk0239 Pahadi Korwa Lundra jamoni bebarapara babouli viras viras muneswari rajesh dipak                      
lunpk0240 Pahadi Korwa Lundra jamoni bebarapara babouli dashiya dashiya dashari                          
lunpk0241 Pahadi Korwa Lundra jamoni bebarapara babouli tijhan tijhan shipti manisha rakesh                      
lunpk0242 Pahadi Korwa Lundra jamoni bebarapara babouli moharsay moharsay sokhamniya bandhanram anita                      
lunpk0243 Pahadi Korwa Lundra jamoni bebarapara babouli lachhu lachhu suti                          
lunpk0244 Pahadi Korwa Lundra jamoni bebarapara babouli raviram raviram dashari vinod shambai kamalsha vikasha                  
lunpk0245 Pahadi Korwa Lundra jamoni bebarapara babouli jagan jagan jugamniya chain                        
lunpk0246 Pahadi Korwa Lundra jamoni bebarapara babouli samal samal shanti bhudhan                        
lunpk0247 Pahadi Korwa Lundra jamoni bebarapara babouli kendali kendali dino neiharsay                        
lunpk0248 Pahadi Korwa Lundra jamoni bebarapara babouli vimal vimal phulswari seeta                        
lunpk0249 Pahadi Korwa Lundra jamoni bebarapara babouli manoj manoj neiharibai pentu                        
lunpk0250 Pahadi Korwa Lundra jamoni bebarapara babouli hirmani hirmani                            
lunpk0251 Pahadi Korwa Lundra jamoni bebarapara babouli maheswar maheswar butali                          
lunpk0252 Pahadi Korwa Lundra jamoni bebarapara babouli dhramsay dhramsay neihari bilaso shaniyaro syamlaal shaimani                  
lunpk0253 Pahadi Korwa Lundra jamoni bebarapara babouli virodhan virodhan suli manohar sukhni shaniyara urmila sunita                
lunpk0254 Pahadi Korwa Lundra jamoni bebarapara babouli laxmi laxmi                    
lunpk0255 Pahadi Korwa Lundra jamoni bebarapara babouli majhi majhi jhitho                  
lunpk0256 Pahadi Korwa Lundra jamoni bebarapara babouli thuichi thuichi                    
lunpk0257 Pahadi Korwa Lundra jamoni bebarapara babouli sukhan sukhan biphani karmsay                
lunpk0258 Pahadi Korwa Lundra jamoni bebarapara babouli bhadi bhadi heramani budhiyaro prem              
lunpk0259 Pahadi Korwa Lundra jamoni bebarapara babouli neiharsay neiharsay seemabai raju                
lunpk0260 Pahadi Korwa Lundra jamoni bebarapara babouli khuranu khuranu ghurni dilaso amrita              
lunpk0261 Pahadi Korwa Lundra jamoni bebarapara babouli tempo tempo laalo                  
lunpk0262 Pahadi Korwa Lundra jamoni bebarapara babouli hiral hiral sukho syampati budho              
lunpk0263 Pahadi Korwa Lundra jamoni bebarapara babouli thibhu thibhu phulsi                  
lunpk0264 Pahadi Korwa Lundra jamoni bebarapara babouli bitu bitu sukhmaniya hirasay shanichri dasari mamta          
lunpk0265 Pahadi Korwa Lundra jamoni bebarapara babouli somarsay somarsay thurki kabita                
lunpk0266 Pahadi Korwa Lundra jamoni bebarapara babouli moharsay moharsay ruchi balwan shamkumari rajmniya raimuni          
lunpk0267 Pahadi Korwa Lundra korandha vilarukona korandha videshi videshi kunti sukhdev guddi                      
lunpk0268 Pahadi Korwa Lundra korandha vilarukona korandha lullha lullha budhni shyampati dalgira                      
lunpk0269 Pahadi Korwa Lundra korandha vilarukona korandha laharu laharu shirimati amrikan                        
lunpk0270 Pahadi Korwa Lundra korandha vilarukona korandha besana besana                            
lunpk0271 Pahadi Korwa Lundra korandha vilarukona korandha kenan kenan guddi                          
lunpk0272 Pahadi Korwa Lundra korandha vilarukona korandha sonaar sonaar tikari                          
lunpk0273 Pahadi Korwa Lundra korandha vilarukona korandha atwa atwa puki basanti naansay                      
lunpk0274 Pahadi Korwa Lundra korandha vilarukona korandha nadhiya nadhiya shirimati santosh bihani sanjhi                    
lunpk0275 Pahadi Korwa Lundra korandha vilarukona korandha mundara mundara viphai vishni                        
lunpk0276 Pahadi Korwa Lundra korandha vilarukona korandha budhau budhau bihani manoj punni                      
lunpk0277 Pahadi Korwa Lundra korandha vilarukona korandha ratan ratan phagani                          
lunpk0278 Pahadi Korwa Lundra korandha vilarukona korandha pandaru pandaru bihani parwati ramdayal phulkumari rambiyal mankuwri                
lunpk0279 Pahadi Korwa Lundra korandha parshpara korandha rambhajan rambhajan sumeti phulkali dilmani choti                    
lunpk0280 Pahadi Korwa Lundra korandha vilarukona korandha somaru somaru phulkuwr                          
lunpk0281 Pahadi Korwa Lundra korandha parshpara korandha thumraram thumraram sumari panmeswar rameshwar umesh laxmaniya                  
lunpk0282 Pahadi Korwa Lundra korandha parshpara korandha bariram bariram kendibai mohan sohan sampati hiramani                  
lunpk0283 Pahadi Korwa Lundra korandha parshpara korandha rataram rataram gelahi                          
lunpk0284 Pahadi Korwa Lundra jaykela cheurpani jaykela madan madan kuntibai phulmatiya munni ranjeetram sanjeet                  
lunpk0285 Pahadi Korwa Lundra jaykela cheurpani jaykela sukhan sukhan jetani rajaram sukhmaniya                      
lunpk0286 Pahadi Korwa Lundra jaykela cheurpani jaykela kondi kondi                            
lunpk0287 Pahadi Korwa Lundra jaykela cheurpani jaykela kahakh kahakh chmko teddi                        
lunpk0288 Pahadi Korwa Lundra jaykela cheurpani jaykela dahakh dahakh                            
lunpk0289 Pahadi Korwa Lundra jaykela cheurpani jaykela ramshing ramshing atwari mangali                        
lunpk0290 Pahadi Korwa Lundra jaykela cheurpani jaykela mohana mohana ghsnin cherti                        
lunpk0291 Pahadi Korwa Lundra jaykela cheurpani jaykela sudhuram sudhuram virjhu                          
lunpk0292 Pahadi Korwa Lundra jaykela cheurpani jaykela sukhnaram sukhnaram kuwari bechan sukhmaniya bandhan dhandhan dilbachan madan sundarsay budhyaro          
lunpk0293 Pahadi Korwa Lundra jaykela cheurpani jaykela banya banya kendali parshu santari sagram sukhan basmatiya budhiyaro              
lunpk0294 Pahadi Korwa Lundra jaykela cheurpani jaykela bodhanram bodhanram sukhmaniya darpan                        
lunpk0295 Pahadi Korwa Lundra jaykela cheurpani jaykela somarsay somarsay mangali nadhni sanichari jageswar maneswar dhneswar                
lunpk0296 Pahadi Korwa Lundra jaykela cheurpani jaykela bundal bundal kindi santosh niranjan naan phulmati                  
lunpk0297 Pahadi Korwa Lundra jaykela cheurpani jaykela budanibai budanibai                            
lunpk0298 Pahadi Korwa Lundra jaykela cheurpani jaykela mohana mohana phagani                          
lunpk0299 Pahadi Korwa Lundra jaykela cheurpani jaykela ramish ramish naihari sanichari sukhsay phulmati                    
lunpk0300 Pahadi Korwa Lundra jaykela cheurpani jaykela sukhlal sukhlal maniyaro babulal pramila sharu dagru                  
lunpk0301 Pahadi Korwa Lundra jaykela cheurpani jaykela bodhanram bodhanram chaki manishwari dhamiswari kunishwar ram luxman sohan guddu            
lunpk0302 Pahadi Korwa Lundra jaykela cheurpani jaykela vidhwa vidhwa mhagu budhani                        
lunpk0303 Pahadi Korwa Lundra jaykela cheurpani jaykela delamdar delamdar vangari adhnu                        
lunpk0304 Pahadi Korwa Lundra jaykela cheurpani jaykela chttaram chttaram livabai ramnadim chirri mangalsay                    
lunpk0305 Pahadi Korwa Lundra jaykela cheurpani jaykela sukhadiv sukhadiv sajni suganti juganti                      
lunpk0306 Pahadi Korwa Lundra jaykela cheurpani jaykela sushil sushil sushila jivan jivanti pradeep                    
lunpk0307 Pahadi Korwa Lundra jaykela cheurpani jaykela mangalram mangalram pyaso sumeti budhnu                      
lunpk0308 Pahadi Korwa Lundra jaykela cheurpani jaykela jagnaram jagnaram khpni                          
lunpk0309 Pahadi Korwa Lundra daholi uparpara daholi somarsay somarsay suhani sarita karan shita ganga jamuna arjun krishna            
lunpk0310 Pahadi Korwa Lundra kundikala navapara kundikala matwaar matwaar bhulni                          
lunpk0311 Pahadi Korwa Lundra kundikala navapara kundikala chukanram chukanram naiharo lalsay kamla                      
lunpk0312 Pahadi Korwa Lundra kundikala navapara kundikala biphaiya biphaiya ratni ritti laali                      
lunpk0313 Pahadi Korwa Lundra kundikala navapara kundikala sukhni sukhni                            
lunpk0314 Pahadi Korwa Lundra sakholi joblapara sakholi somarsay somarsay bhinsari sonamati hiramati maanmati rugi mandul                
lunpk0315 Pahadi Korwa Lundra sakholi joblapara sakholi budhna budhna painkin                          
lunpk0316 Pahadi Korwa Lundra sakholi joblapara sakholi pahun pahun chotykarmi moharsay budiyaro umeshwari moharlal nansay                
lunpk0317 Pahadi Korwa Lundra sakholi joblapara sakholi banila banila dashari bablu somari nvalsay sohan                  
lunpk0318 Pahadi Korwa Lundra sakholi joblapara sakholi atwa atwa badekarni budhmaniya sukhdev sukhan mangal                  
lunpk0319 Pahadi Korwa Lundra sakholi joblapara sakholi pandaru pandaru viphni                          
lunpk0320 Pahadi Korwa Lundra sakholi joblapara sakholi sumetrri sumetrri                            
lunpk0321 Pahadi Korwa Lundra karghidih korwapara khalpodhi chamra chamra bhinsari amirsay dino                      
lunpk0322 Pahadi Korwa Lundra karghidih korwapara khalpodhi lohaar lohaar anita raityo budeyaro choti                    
lunpk0323 Pahadi Korwa Lundra karghidih korwapara khalpodhi sawna sawna atwari basanti santi                      
lunpk0324 Pahadi Korwa Lundra karghidih korwapara khalpodhi chitwar chitwar rendani santi                        
lunpk0325 Pahadi Korwa Lundra karghidih tikarapara khalpodhi godram godram phulbasiya rajkumar saampati mahaveer                    
lunpk0326 Pahadi Korwa Lundra karghidih ghutarapara khalpodhi banela banela phulpati                          
lunpk0327 Pahadi Korwa Lundra uchdih parshpani uchdih phgunakorwa phgunakorwa rajmaniyakorwa banaruram bhanuram sonu                    
lunpk0328 Pahadi Korwa Lundra uchdih parshpani uchdih ratan korwa ratan korwa                            
lunpk0329 Pahadi Korwa Lundra uchdih parshpani uchdih basantkorwa basantkorwa bhinsarikorwa amirnath nagesh                      
lunpk0330 Pahadi Korwa Lundra uchdih parshpani uchdih thunniram thunniram budhiyaro somari                        
lunpk0331 Pahadi Korwa Lundra uchdih parshpani uchdih bandhankorwa bandhankorwa budhanikorwa sukhlal sonmati                      
lunpk0332 Pahadi Korwa Lundra uchdih parshpani uchdih somarsay somarsay bhulanram                          
lunpk0333 Pahadi Korwa Lundra uchdih parshpani uchdih rajesh korwa rajesh korwa naiharo rajju lacchu                      
lunpk0334 Pahadi Korwa Lundra batwahi korwapara batwahi surajibai surajibai paharu rajesh                        
lunpk0335 Pahadi Korwa Lundra batwahi korwapara batwahi meriya meriya sukhan ravi                        
lunpk0336 Pahadi Korwa Lundra batwahi korwapara batwahi ramparhsad ramparhsad hiramani ramesh                        
lunpk0337 Pahadi Korwa Lundra silshila uparpara silshila dina dina atwari phulmatiya                        
lunpk0338 Pahadi Korwa Lundra silshila uparpara silshila khoraram khoraram soharsay                          
lunpk0339 Pahadi Korwa Lundra silshila uparpara silshila pahru pahru ratni sukhiyaro manisha bajri                    
lunpk0340 Pahadi Korwa Lundra agashi uparpara agashi sukhan sukhan soli majhino sajhino ajeeta sapuran jaydeep                
lunpk0341 Pahadi Korwa Lundra agashi uparpara agashi pichru pichru mangaribai                          
lunpk0342 Pahadi Korwa Lundra bardih jhkhripara bardih saiharsay saiharsay kumitrra pritee reetu rishmi setu                  
lunpk0343 Pahadi Korwa Lundra bardih jhkhripara bardih naiharsay naiharsay vagwati santoshkumar radamin kalpana asreta sandeep santosh              
lunpk0344 Pahadi Korwa Lundra bardih jhkhripara bardih rajindra rajindra annu                          
lunpk0345 Pahadi Korwa Lundra bardih jhkhripara bardih somarsay somarsay nirabai sivil kavita balsay sahdev sareeta punita              
lunpk0346 Pahadi Korwa Lundra bardih jhkhripara bardih mansay mansay phulwaso                          
lunpk0347 Pahadi Korwa Lundra bardih jhkhripara bardih shivram shivram niraa vikaram vinod sanjana                    
lunpk0348 Pahadi Korwa Lundra purkela togaripara purkela jayjeet jayjeet pandari patarsay sukhsay seema                    
lunpk0349 Pahadi Korwa Lundra purkela togaripara purkela nadhiyo nadhiyo apit basanti malki chotu dhram shivani                
lunpk0350 Pahadi Korwa Lundra purkela loharpara purkela dasrath dasrath kharri pritkumar madhu surindara                    
lunpk0351 Pahadi Korwa Lundra purkela togaripara purkela kaval kaval sumitrra                          
lunpk0352 Pahadi Korwa Lundra purkela togaripara purkela chenga chenga phuleswari pintu sintu motu dasri jogdhan                
lunpk0353 Pahadi Korwa Lundra purkela togaripara purkela morki morki                            
lunpk0354 Pahadi Korwa Lundra ghnghri togaripara gangoli bandhan bandhan maniyaro rajesh rajkumar manpiyaro                    
lunpk0355 Pahadi Korwa Lundra ghnghri baherapara gangoli kunjal kunjal lalita                          
lunpk0356 Pahadi Korwa Lundra ghnghri togaripara gangoli rameshwar rameshwar                            
lunpk0357 Pahadi Korwa Lundra ghnghri baherapara gangoli bablu bablu babli rahul sunita manisha rohit                  
lunpk0358 Pahadi Korwa Lundra ghnghri togaripara gangoli ramishear ramishear dhaneswari naiharsay roshni kalawati ruita sukhni                
lunpk0359 Pahadi Korwa Lundra ghnghri togaripara gangoli rijhna rijhna budhni                          
lunpk0360 Pahadi Korwa Lundra askla pahadpara askla kolha kolha jhumri chotu jugni                      
lunpk0361 Pahadi Korwa Lundra askla pahadpara askla dekho dekho hinsari                          
lunpk0362 Pahadi Korwa Lundra udari beljherpara udari gurhu gurhu bhuiri amir kaneshsari                      
lunpk0363 Pahadi Korwa Lundra udari beljherpara udari somaru somaru badhki                          
lunpk0364 Pahadi Korwa Lundra udari beljherpara udari biphan biphan saniyaro bikesh                        
lunpk0365 Pahadi Korwa Lundra udari dhorapara udari jhangud jhangud sundari                          
lunpk0366 Pahadi Korwa Lundra udari dhorapara udari budhu budhu atwari sukhasay samundari                      
lunpk0367 Pahadi Korwa Lundra udari dhorapara udari ode ode suhani                          
lunpk0368 Pahadi Korwa Lundra udari dhorapara udari Rati Rati sukhani                          
lunpk0369 Pahadi Korwa Lundra udari dhorapara udari somarsay somarsay dheli                          
lunpk0370 Pahadi Korwa Lundra gujarwar bhalumadakona gujarwar paharuram paharuram biphni ghataram verendra somarsay                    
lunpk0371 Pahadi Korwa Lundra gujarwar bhalumadakona gujarwar jangaliram jangaliram sanichri dinesh                        
lunpk0372 Pahadi Korwa Lundra gujarwar bhalumadakona gujarwar lingwaram lingwaram biphni                          
lunpk0373 Pahadi Korwa Lundra gujarwar bhalumadakona gujarwar khilar khilar somari                          
lunpk0374 Pahadi Korwa Lundra gujarwar bhalumadakona gujarwar baisakhu baisakhu sumitrra mahesram                        
lunpk0375 Pahadi Korwa Lundra gujarwar bhalumadakona gujarwar somari somari                            
lunpk0376 Pahadi Korwa Lundra gujarwar bhalumadakona gujarwar sainath sainath nagi                          
lunpk0377 Pahadi Korwa Lundra gujarwar bhalumadakona gujarwar sukhram sukhram santi                          
lunpk0378 Pahadi Korwa Lundra gujarwar bhalumadakona gujarwar mangalsay mangalsay gumibai chtoram                        
lunpk0379 Pahadi Korwa Lundra gujarwar bhalumadakona gujarwar nataruram nataruram naiharo naankumar phulkuwer                      
lunpk0380 Pahadi Korwa Lundra gujarwar goijpakhna gujarwar balram balram budhkuwer sukhmaniya moharmaniya umesh                    
lunpk0381 Pahadi Korwa Lundra gujarwar goijpakhna gujarwar minsay minsay moharsay bhiri                        
lunpk0382 Pahadi Korwa Lundra gujarwar goijpakhna gujarwar cinguram cinguram savita manti                        
lunpk0383 Pahadi Korwa Lundra gujarwar goijpakhna gujarwar bhulan bhulan bihani payaso                        
lunpk0384 Pahadi Korwa Lundra gujarwar goijpakhna gujarwar atwari atwari                            
lunpk0385 Pahadi Korwa Lundra gujarwar bhalumadakona gujarwar rajkumar rajkumar nandani                          
lunpk0386 Pahadi Korwa Lundra gujarwar bhalumadakona gujarwar tanik tanik rohani                          
lunpk0387 Pahadi Korwa Lundra gujarwar mandarihapara gujarwar premsay premsay neihari jamarhin rajkumar mankuwer nankumar phulkuwer                
lunpk0388 Pahadi Korwa Lundra gujarwar goijpakhna gujarwar sumira sumira budhni basantlal bastu                      
lunpk0389 Pahadi Korwa Lundra gujarwar goijpakhna gujarwar sukhlal sukhlal basanti lalkusun bablu                      
lunpk0390 Pahadi Korwa Lundra gujarwar goijpakhna gujarwar shiva shiva nanaki                          
lunpk0391 Pahadi Korwa Lundra gujarwar ratakona gujarwar lohara lohara maankuwer shyampati sonamati sampati                    
lunpk0392 Pahadi Korwa Lundra gujarwar goijpakhna gujarwar atawa atawa phgani phulmatiya                        
lunpk0393 Pahadi Korwa Lundra gujarwar goijpakhna gujarwar tempu tempu khdani niki rinki pinki                    
lunpk0394 Pahadi Korwa Lundra gujarwar goijpakhna gujarwar naama naama bajari jilawati lilwanti guddi                    
lunpk0395 Pahadi Korwa Lundra gujarwar goijpakhna gujarwar sukhan sukhan majhino pintu babli santu kunti raju nano              
lunpk0396 Pahadi Korwa Lundra gujarwar bhalumadakona gujarwar sanjhi sanjhi sanjhi binga                        
lunpk0397 Pahadi Korwa Lundra gujarwar goijpakhna gujarwar anita anita naiharsay sohansay mohan hiran                    
lunpk0398 Pahadi Korwa Lundra gujarwar goijpakhna gujarwar somaru somaru                            
lunpk0399 Pahadi Korwa Lundra gujarwar goijpakhna gujarwar sukhu sukhu jagu bablu anita joti moham surish sukhanath              
lunpk0400 Pahadi Korwa Lundra gujarwar goijpakhna gujarwar ratiram ratiram mangani sankar rohani sakunti                    
lunpk0401 Pahadi Korwa Lundra gujarwar goijpakhna gujarwar kinde kinde sankar rohani sunti kunti                    
lunpk0402 Pahadi Korwa Lundra koylari uparpara koylari phganu phganu wajari pintu milan                      
lunpk0403 Pahadi Korwa Lundra chalgali manwarkona chalgali shivnath shivnath vihani aghni                        
lunpk0404 Pahadi Korwa Lundra chalgali manwarkona chalgali sawan sawan atwari bandhan                        
lunpk0405 Pahadi Korwa Lundra chalgali manwarkona chalgali vigan vigan bhdani                          
lunpk0406 Pahadi Korwa Lundra koylari dumarkholi kirkima raghu raghu sukhi somari chatiskorwa meena                    
lunpk0407 Pahadi Korwa Lundra kirkima dumarkholi koylari sukhdev sukhdev tegane partap premsay                      
lunpk0408 Pahadi Korwa Lundra kirkima dumarkholi koylari adhmudas adhmudas                            
lunpk0409 Pahadi Korwa Lundra kirkima dumarkholi koylari mangaru mangaru phitali dino                        
lunpk0410 Pahadi Korwa Lundra kirkima khjaripara koylari kuwarsay kuwarsay akali phgani noharsay jugesh                    
lunpk0411 Pahadi Korwa Lundra kirkima dumarkholi koylari kartik kartik baesakhi kanti amrit                      
lunpk0412 Pahadi Korwa Lundra kirkima dumarkholi koylari lagadu lagadu biphni                          
lunpk0413 Pahadi Korwa Lundra kirkima dumarkholi koylari batai batai baldev barpanhin                        
lunpk0414 Pahadi Korwa Lundra kirkima dumarkholi koylari phguwa phguwa bhinsari                          
lunpk0415 Pahadi Korwa Lundra kirkima dumarkholi koylari atawa atawa mohani                          
lunpk0416 Pahadi Korwa Lundra kirkima dumarkholi koylari phguwa phguwa sanjho phulpati chaytan                      
lunpk0417 Pahadi Korwa Lundra kirkima dumarkholi koylari sadai sadai bhjano moharmaniya sukhmaniya puhpa ramsay babali                
lunpk0418 Pahadi Korwa Lundra kirkima dumarkholi koylari sanichra sanichra shyampati pulin sulin guddu            
lunpk0419 Pahadi Korwa Lundra kirkima dumarkholi koylari raju raju dhnasi lilawati phlawati amit            
lunpk0420 Pahadi Korwa Lundra kirkima dumarkholi koylari lingu lingu kudri                  
lunpk0421 Pahadi Korwa Lundra kirkima dumarkholi koylari somaru somaru kogade                  
lunpk0422 Pahadi Korwa Lundra kirkima dumarkholi koylari ram ram                    
lunpk0423 Pahadi Korwa Lundra kirkima dumarkholi koylari madai madai khirali sushma sonaya annu            
lunpk0424 Pahadi Korwa Lundra kirkima kirkima koylari naamo naamo latani                  
lunpk0425 Pahadi Korwa Lundra kepi korwapara kepi banuram banuram retalo annuram kodi shivkumar shiva shivchand sarita              
lunpk0426 Pahadi Korwa Lundra kepi korwapara kepi naiharsay naiharsay nansay phuleswari prmeswari                      
lunpk0427 Pahadi Korwa Lundra kepi korwapara kepi sahdev sahdev savita ruiti jagdevbabu raani                    
lunpk0428 Pahadi Korwa Lundra kepi korwapara kepi anil anil vipati rina rinku                      
lunpk0429 Pahadi Korwa Lundra kepi korwapara kepi labru labru balo sankar mahes gangotri suresh santosh                
lunpk0430 Pahadi Korwa Lundra kepi korwapara kepi lakhanram lakhanram phuleswari subaso mangalsay                      
lunpk0431 Pahadi Korwa Lundra kepi korwapara kepi keshavkorwa keshavkorwa baneri korwa murari suraj sonamati suresh                  
lunpk0432 Pahadi Korwa Lundra jamdi kadampara jamdi amrit amrit duhani chran rajaram nandlal somari budhiyaro guddi gita            
lunpk0433 Pahadi Korwa Lundra jamdi kadampara jamdi phulbasiya phulbasiya budhiyaro sanchram anita                      
lunpk0434 Pahadi Korwa Lundra jamdi kadampara jamdi kamla kamla rubi aaditya aaryan                      
lunpk0435 Pahadi Korwa Lundra jamdi kadampara jamdi samla samla rajkumari anamika archana anju                    
lunpk0436 Pahadi Korwa Lundra jamdi kadampara jamdi dhur dhur checho                          
lunpk0437 Pahadi Korwa Lundra jamdi kadampara jamdi duhan ram duhan ram sumitrra rustam kumar chmpa rupa aashis                  
lunpk0438 Pahadi Korwa Lundra jamdi kadampara jamdi ruchi ruchi sonelal                          
lunpk0439 Pahadi Korwa Lundra jamdi kadampara jamdi bagru bagru tilalo dasrath atwari savina ravina                  
lunpk0440 Pahadi Korwa Lundra jamdi kadampara jamdi dhneswar ram dhneswar ram atwari anjali anjila sanjila anj                  
lunpk0441 Pahadi Korwa Lundra jamdi kadampara jamdi mangalsay mangalsay rugibai basanti rina katrina                    
lunpk0442 Pahadi Korwa Lundra jamdi kadampara jamdi sukhdev sukhdev                            
lunpk0443 Pahadi Korwa Lundra jamdi kanjiyapara jamdi naansay naansay parbatiya                          
lunpk0444 Pahadi Korwa Lundra jamdi patarapara jamdi mukdev mukdev nadhiyaro mukesh sarita premlal ashrita                  
lunpk0445 Pahadi Korwa Lundra jamdi kanjiyapara jamdi ramjeet ramjeet budhiyaro mangalsay phulkuwar naansay sonu chotu motu sukhmaniya amardas sukhni        
lunpk0446 Pahadi Korwa Lundra jamdi kodipara jamdi dhramsay dhramsay sunita surajdev shila dalveer                    
lunpk0447 Pahadi Korwa Lundra jamdi kanjiyapara jamdi majhi majhi sukhni geeta                        
lunpk0448 Pahadi Korwa Lundra jamdi kanjiyapara jamdi sonu sonu kyaso amrit budhiya                        
lunpk0449 Pahadi Korwa Lundra jamdi kanjiyapara jamdi kuwarsay kuwarsay budhni tijaram gayttri aashis                    
lunpk0450 Pahadi Korwa Lundra jamdi kanjiyapara jamdi ram ram shirgi                          
lunpk0451 Pahadi Korwa Lundra jamdi kanjiyapara jamdi paras paras nirmala                          
lunpk0452 Pahadi Korwa Lundra jarhadih jarhadih jarhadih dasairam dasairam sukhni                          
lunpk0453 Pahadi Korwa Lundra jarhadih jarhadih jarhadih ratiram ratiram sanjay                          
lunpk0454 Pahadi Korwa Lundra jarhadih jarhadih jarhadih manganaram manganaram chuki                          
lunpk0455 Pahadi Korwa Lundra chiranga bevarapara chiranga pahalwan pahalwan sumitrra naanmani baalkishun harikisun rajmani                  
lunpk0456 Pahadi Korwa Lundra chiranga bevarapara chiranga hirasay hirasay sumari sravad                        
lunpk0457 Pahadi Korwa Lundra chiranga bevarapara chiranga bhikhram bhikhram maniyaro sanjay                        
lunpk0458 Pahadi Korwa Lundra chiranga bevarapara chiranga dasrath dasrath naiharo sumetrri sundarsay sanechri                    
lunpk0459 Pahadi Korwa Lundra chiranga bevarapara chiranga bikul bikul phulkuwar dilaro chmarsay                      
lunpk0460 Pahadi Korwa Lundra chiranga bevarapara chiranga lachuram lachuram pyaro koshalya prmila                      
lunpk0461 Pahadi Korwa Lundra chiranga bevarapara chiranga phulkobai phulkobai sunita                          
lunpk0462 Pahadi Korwa Lundra chiranga bevarapara chiranga bhurri bhurri dhneswari budhram anil salum                    
lunpk0463 Pahadi Korwa Lundra chiranga bevarapara chiranga satilo satilo sonu                          
lunpk0464 Pahadi Korwa Lundra chiranga bevarapara chiranga somarsay somarsay bandhni siyaram rajaram                      
lunpk0465 Pahadi Korwa Lundra chiranga bevarapara chiranga laalsay laalsay manpyri dileshwar givanti manoj                    
lunpk0466 Pahadi Korwa Lundra chiranga bevarapara chiranga kuwarsay kuwarsay bandhni niku kavita                      
lunpk0467 Pahadi Korwa Lundra chiranga bevarapara chiranga jagatram jagatram kayaso kalindar puran sulendara                    
lunpk0468 Pahadi Korwa Lundra chiranga bevarapara chiranga bhulan bhulan muni priyanka manita                      
lunpk0469 Pahadi Korwa Lundra chiranga bevarapara chiranga bandhan bandhan phulbasiya motu baspati shyampati                    
lunpk0470 Pahadi Korwa Lundra chiranga bevarapara chiranga devsay devsay lodhi                          
lunpk0471 Pahadi Korwa Lundra chiranga bevarapara chiranga paras ram paras ram dilaso nanaki prbhu shalho malho patarsay                
lunpk0472 Pahadi Korwa Lundra chiranga bevarapara chiranga kuwarsay kuwarsay shammani jamunaprsad budhiyaro kuwalsay                    
lunpk0473 Pahadi Korwa Lundra laalmati mahadevdugu laalmati nanbae nanbae shivlal sanichri munna                      
lunpk0474 Pahadi Korwa Lundra laalmati mahadevdugu laalmati babulal babulal kamla pinki priynka                      
lunpk0475 Pahadi Korwa Lundra laalmati mahadevdugu laalmati alva alva rungi sukhmaniya                        
lunpk0476 Pahadi Korwa Lundra laalmati mahadevdugu laalmati butu butu bandhni                          
lunpk0477 Pahadi Korwa Lundra laalmati mahadevdugu laalmati daroga daroga                            
lunpk0478 Pahadi Korwa Lundra laalmati mahadevdugu laalmati sukhmaniya sukhmaniya naan                          
lunpk0479 Pahadi Korwa Lundra laalmati mahadevdugu laalmati bhot bhot bhedo shrimati                        
lunpk0480 Pahadi Korwa Lundra laalmati mahadevdugu laalmati jungo jungo                            
lunpk0481 Pahadi Korwa Lundra laalmati mahadevdugu laalmati dhkka dhkka pandu                          
lunpk0482 Pahadi Korwa Lundra laalmati mahadevdugu laalmati moharmniya moharmniya laxmaniya                          
lunpk0483 Pahadi Korwa Lundra laalmati mahadevdugu laalmati gaada gaada chando                          
lunpk0484 Pahadi Korwa Lundra laalmati mahadevdugu laalmati juthni juthni                            
lunpk0485 Pahadi Korwa Lundra laalmati mahadevdugu laalmati somari somari                            
lunpk0486 Pahadi Korwa Lundra laalmati mahadevdugu laalmati kramsay kramsay niro mangali putali bharti aarti                  
lunpk0487 Pahadi Korwa Lundra laalmati mahadevdugu laalmati shivkumar shivkumar santi anshu                        
lunpk0488 Pahadi Korwa Lundra laalmati mahadevdugu laalmati hublal hublal bhobhi animaa seema dhrmsay                    
lunpk0489 Pahadi Korwa Lundra laalmati mahadevdugu laalmati premlal premlal pammi seeta alochna arjun arun                  
lunpk0490 Pahadi Korwa Lundra laalmati mahadevdugu laalmati sudhni sudhni                            
lunpk0491 Pahadi Korwa Lundra laalmati mahadevdugu laalmati chodhari chodhari moharmaniya bablu sudhir rupmati phulmati ajay                
lunpk0492 Pahadi Korwa Lundra laalmati mahadevdugu laalmati jayprkash jayprkash                            
lunpk0493 Pahadi Korwa Lundra laalmati mahadevdugu laalmati mohan mohan naihari                          
lunpk0494 Pahadi Korwa Lundra laalmati mahadevdugu laalmati lundari lundari                            
lunpk0495 Pahadi Korwa Lundra laalmati mahadevdugu laalmati raju raju rajman chnda chmeli guddi                    
lunpk0496 Pahadi Korwa Lundra laalmati mahadevdugu laalmati bodhn bodhn baysakho bhgwati deepi dharmpaal                    
lunpk0497 Pahadi Korwa Lundra laalmati mahadevdugu laalmati somarsay somarsay liro vikul budhni sonamati rammuni hiramuni eshwar hiramati            
lunpk0498 Pahadi Korwa Lundra laalmati mahadevdugu laalmati delip delip                            
lunpk0499 Pahadi Korwa Lundra laalmati mahadevdugu laalmati ramsay ramsay denishwari ramdharm sonarani guddu                    
lunpk0500 Pahadi Korwa Lundra laalmati mahadevdugu laalmati luree luree                            
lunpk0501 Pahadi Korwa Lundra laalmati mahadevdugu laalmati naan naan saroj pintu sanjy sonu sanje ramin                
lunpk0502 Pahadi Korwa Lundra laalmati mahadevdugu laalmati bagholan bagholan nanki suniti syampati sanjay surandar                  
lunpk0503 Pahadi Korwa Lundra laalmati mahadevdugu laalmati thune thune chotu                          
lunpk0504 Pahadi Korwa Lundra ganjhadad kadampanipara laalmati jholer jholer kabutaribai jang say chinmin amit prkash pandararam urain                
lunpk0505 Pahadi Korwa Lundra ganjhadad pakaripra laalmati shivchnd shivchnd sarita anuradha anurag annya sunayna                  
lunpk0506 Pahadi Korwa Lundra ganjhadad pakaripra laalmati charki charki                            
lunpk0507 Pahadi Korwa Lundra ganjhadad schoolpara laalmati bandhnram bandhnram kendi surendara sumita anuksay savita kavita sumitrra              
lunpk0508 Pahadi Korwa Lundra ganjhadad schoolpara laalmati chnduram chnduram mina kiran sonu baburam                    
lunpk0509 Pahadi Korwa Lundra ganjhadad patelpara laalmati mangalram mangalram somari hiramani babalu bhinsari aruksay                  
lunpk0510 Pahadi Korwa Lundra ganjhadad manjhapara laalmati panchobai panchobai                            
lunpk0511 Pahadi Korwa Lundra ganjhadad manjhapara laalmati sukhna sukhna khetari harish sandhya                      
lunpk0512 Pahadi Korwa Lundra ganjhadad schoolpara laalmati raju raju maniyaro arvind anamika anita guddya                  
lunpk0513 Pahadi Korwa Lundra ganjhadad kadampanipara laalmati khoraram khoraram shyampati premsay rubi subi dharmsay anilhasda                
lunpk0514 Pahadi Korwa Lundra ganjhadad kadampanipara laalmati buchi buchi                            
lunpk0515 Pahadi Korwa Lundra ganjhadad manjhapara laalmati rambharos rambharos sahan aarti bharti                      
lunpk0516 Pahadi Korwa Lundra ganjhadad manjhapara laalmati nohri nohri saniyaro kendali                        
lunpk0517 Pahadi Korwa Lundra ganjhadad manjhapara laalmati situl situl bhamri jagdish gayatrri krishna                    
lunpk0518 Pahadi Korwa Lundra ganjhadad manjhapara laalmati jhirga jhirga phuteli                          
lunpk0519 Pahadi Korwa Lundra ganjhadad manjhapara laalmati atwaru atwaru muneswari chndradev chanda chandramukhi                    
lunpk0520 Pahadi Korwa Lundra ganjhadad manjhapara laalmati shivkumar shivkumar phuleswari champa sarita asrita                    
lunpk0521 Pahadi Korwa Lundra ganjhadad manjhapara laalmati rajaram rajaram rontibai                          
lunpk0522 Pahadi Korwa Lundra ganjhadad schoolpara laalmati kariyo kariyo                            
lunpk0523 Pahadi Korwa Lundra ganjhadad burjdhodhi laalmati phitun phitun sumitrra salina salik                      
lunpk0524 Pahadi Korwa Lundra ganjhadad burjdhodhi laalmati muto muto prsotam chlita smarpad                      
lunpk0525 Pahadi Korwa Lundra ganjhadad schoolpara laalmati sukhlal sukhlal sati galo bhalo durjan gyan                  
lunpk0526 Pahadi Korwa Lundra ganjhadad schoolpara laalmati kariman kariman phulmati rajkumar                        
lunpk0527 Pahadi Korwa Lundra ganjhadad manjhapara laalmati pandye pandye batiya arvind dewanti savitrri sonu                  
lunpk0528 Pahadi Korwa Lundra ganjhadad pakaripra laalmati nilmani nilmani abhisek kumar adikkumar                        
lunpk0529 Pahadi Korwa Lundra ganjhadad schoolpara laalmati sahdev sahdev tapeshwari manti dhaneswar maanmati anima kanchan                
lunpk0530 Pahadi Korwa Lundra ganjhadad schoolpara laalmati naanganjha naanganjha pramila chandani prevesh                      
lunpk0531 Pahadi Korwa Lundra ganjhadad schoolpara laalmati ramu ramu rinki pooja                        
lunpk0532 Pahadi Korwa Lundra ganjhadad schoolpara laalmati mahdeva mahdeva ghurni deepak dinesh dilmani maneshwar                  
lunpk0533 Pahadi Korwa Lundra ganjhadad schoolpara laalmati lodhiram lodhiram sonsay niro anita guddu                    
lunpk0534 Pahadi Korwa Lundra ganjhadad kadampanipara laalmati somnath somnath budhiyaro                          
lunpk0535 Pahadi Korwa Lundra ganjhadad kadampanipara laalmati sarpanchram sarpanchram phuleswari atwakram                        
lunpk0536 Pahadi Korwa Lundra ganjhadad kadampanipara laalmati kenduram kenduram ratani lipauram priya ishak                    
lunpk0537 Pahadi Korwa Lundra ganjhadad kadampanipara laalmati ramsay ramsay sohani anurag abhimanu sonu                    
lunpk0538 Pahadi Korwa Lundra ganjhadad manjhapara laalmati khora khora juvaro sandeep anita pradeep radha teri                
lunpk0539 Pahadi Korwa Lakhanpur losangi jamjhor losangi phulchnd phulchnd sabutari sarojkumae antroj amarsay phulswari budhiyaro                
lunpk0540 Pahadi Korwa Lakhanpur losangi jamjhor losangi chaitram chaitram basanti lalitkumar deenesh salitkumar                    
lunpk0541 Pahadi Korwa Lakhanpur losangi jamjhor losangi neiharsay neiharsay anjali rani                        
lunpk0542 Pahadi Korwa Lakhanpur losangi jamjhor losangi noharsay noharsay karamibai                          
lunpk0543 Pahadi Korwa Lakhanpur losangi jamjhor losangi rencha rencha atwari                          
lunpk0544 Pahadi Korwa Lakhanpur losangi jamjhor losangi munna munna jheiyo pandit bansamati miththulaal roshani sonu                
lunpk0545 Pahadi Korwa Lakhanpur losangi jamjhor losangi thibulram thibulram dhanmati                          
lunpk0546 Pahadi Korwa Lakhanpur losangi jamjhor losangi bhurriram bhurriram atwari                          
lunpk0547 Pahadi Korwa Lakhanpur losangi jamjhor losangi pandaruram pandaruram lolo                          
lunpk0548 Pahadi Korwa Lakhanpur losangi jamjhor losangi kariman kariman chunmabai kajal anchal                      
lunpk0549 Pahadi Korwa Lakhanpur losangi jamjhor losangi maansay maansay dhankuwari reatlo sanjita sarita                    
lunpk0550 Pahadi Korwa Lakhanpur losangi jamjhor losangi pande pande surmila manisha satish                      
lunpk0551 Pahadi Korwa Lakhanpur losangi jamjhor losangi larangsay larangsay tihari sukhalaal                        
lunpk0552 Pahadi Korwa Lakhanpur losangi jamjhor losangi maansay maansay phulbasiya seeta gita                      
lunpk0553 Pahadi Korwa Lakhanpur losangi jamjhor losangi siya siya baisagin biphaiya ratiya atwar khora                  
lunpk0554 Pahadi Korwa Lakhanpur losangi jamjhor losangi ramnandan ramnandan sumittra babli sundar kalista                    
lunpk0555 Pahadi Korwa Lakhanpur losangi jamjhor losangi singlaal singlaal                            
lunpk0556 Pahadi Korwa Lakhanpur losangi jamjhor losangi munnaram munnaram sudhnobai jugmatiya samundari muktila saroj                  
lunpk0557 Pahadi Korwa Lakhanpur losangi jamjhor losangi kamalsay kamalsay pramila                          
lunpk0558 Pahadi Korwa Lakhanpur losangi jamjhor losangi bishunram bishunram sonuram neiharsay beirjsay                      
lunpk0559 Pahadi Korwa Lakhanpur losangi jamjhor losangi sundarsay sundarsay                            
lunpk0560 Pahadi Korwa Lakhanpur losangi jamjhor losangi bandhanram bandhanram kariyo dilbodha rymuni rajandr                    
lunpk0561 Pahadi Korwa Lakhanpur losangi jamjhor losangi surmila surmila                            
lunpk0562 Pahadi Korwa Lakhanpur losangi jamjhor losangi dora dora                            
lunpk0563 Pahadi Korwa Lakhanpur losangi jamjhor losangi sukhlaal sukhlaal atwari ashaisah                        
lunpk0564 Pahadi Korwa Lakhanpur losangi jamjhor losangi sukhdev sukhdev wado phulsay deelip dilkuwar phulkuwar dilaso                
lunpk0565 Pahadi Korwa Lakhanpur losangi jamjhor losangi sohan sohan phulsundari dhaneswari vineswari babulaal pinki rajkumar                
lunpk0566 Pahadi Korwa Lakhanpur labji ledradand labji sukhan sukhan guddibai neiharsay phulsari sumarsay mangalu                  
lunpk0567 Pahadi Korwa Lakhanpur labji labji labji deena deena gukhari rajni rajesh murati sajni gundeswar                
lunpk0568 Pahadi Korwa Lakhanpur labji labji labji mangal mangal biphaiya khulaso sukawari somarsay                    
lunpk0569 Pahadi Korwa Lakhanpur labji labji labji anandram anandram sahalo shivram phuleswari                      
lunpk0570 Pahadi Korwa Lakhanpur labji labji labji lodharo lodharo guruwari shivlaal murati sukhalaal budhana                  
lunpk0571 Pahadi Korwa Lakhanpur labji labji labji ram ram minibai sanikumar sukhamaniya sunita anil                  
lunpk0572 Pahadi Korwa Lakhanpur labji labji labji shivmangal shivmangal maankumari arjun karan kajal                    
lunpk0573 Pahadi Korwa Lakhanpur labji labji labji atwari atwari rajkumar ramprasad                        
lunpk0574 Pahadi Korwa Lakhanpur labji labji labji thangra thangra jaymati veersay guddi                      
lunpk0575 Pahadi Korwa Lakhanpur labji labji labji birbal birbal ribi                          
lunpk0576 Pahadi Korwa Lakhanpur labji labji labji bihano bihano pirshai                          
lunpk0577 Pahadi Korwa Lakhanpur labji labji labji mangali mangali sonamati sampati deenesh heramati atwarsay                  
lunpk0578 Pahadi Korwa Lakhanpur labji labji labji pakrel pakrel sukgawari                          
lunpk0579 Pahadi Korwa Lakhanpur labji labji labji bodhan bodhan karmi maniram                        
lunpk0580 Pahadi Korwa Lakhanpur labji labji labji ladhuwa ladhuwa manmati pawaro                        
lunpk0581 Pahadi Korwa Lakhanpur labji labji labji niharsay niharsay hirmaniya                          
lunpk0582 Pahadi Korwa Lakhanpur labji labji labji parash parash phulbasiya neharo ratiyaso parwati kamil                  
lunpk0583 Pahadi Korwa Lakhanpur labji labji labji dinesh dinesh ramkumari                          
lunpk0584 Pahadi Korwa Lakhanpur labji labji labji shambhu shambhu jogubai ghasi sunti                      
lunpk0585 Pahadi Korwa Lakhanpur labji labji labji bhairi bhairi vrijmohan samundari surdas sukhdev sangita chalita sunita sunati            
lunpk0586 Pahadi Korwa Lakhanpur labji labji labji chundhuk chundhuk phuleswari                          
lunpk0587 Pahadi Korwa Lakhanpur labji labji labji gadesh gadesh amarmati deenesh aasha                      
lunpk0588 Pahadi Korwa Lakhanpur labji labji labji mahesh mahesh phulkuwar neiharo munna sukhasay urmila                  
lunpk0589 Pahadi Korwa Lakhanpur labji labji labji bhuneswar bhuneswar                            
lunpk0590 Pahadi Korwa Lakhanpur labji labji labji bhulanram bhulanram tapeshri kamlawati                        
lunpk0591 Pahadi Korwa Lakhanpur labji labji labji bahadur bahadur heramati                          
lunpk0592 Pahadi Korwa Lakhanpur labji labji labji pakeram pakeram heramani sunali                        
lunpk0593 Pahadi Korwa Lakhanpur labji labji labji shukla shukla asamtiya indrjit lasuna kukadi reena                  
lunpk0594 Pahadi Korwa Lakhanpur labji labji labji sainath sainath karmibai                          
lunpk0595 Pahadi Korwa Lakhanpur labji labji labji thiman thiman dhaneswari                          
lunpk0596 Pahadi Korwa Lakhanpur labji labji labji shniyaro shniyaro phulkuwar ratiram sanjay                      
lunpk0597 Pahadi Korwa Lakhanpur labji labji labji ratiya ratiya bihani bhima chhunnulaal                      
lunpk0598 Pahadi Korwa Lakhanpur labji labji labji ramnath ramnath kamalpati santishi kaleswar anita subhani                  
lunpk0599 Pahadi Korwa Lakhanpur labji labji labji kolai kolai sukhani jaynath                        
lunpk0600 Pahadi Korwa Lakhanpur labji labji labji visadu visadu mankuwar sarita                        
lunpk0601 Pahadi Korwa Lakhanpur labji labji labji dukhana dukhana                            
lunpk0602 Pahadi Korwa Lakhanpur labji labji labji bihari bihari sukhmet dinesh sonamati                      
lunpk0603 Pahadi Korwa Lakhanpur labji labji labji sumaru sumaru kalibai                          
lunpk0604 Pahadi Korwa Lakhanpur labji labji labji iswar iswar phuli karisma narindr rakesh guddu                  
lunpk0605 Pahadi Korwa Lakhanpur labji labji labji madhaw madhaw heramaniya ramkumar sukhanti manju rajkumar                  
lunpk0606 Pahadi Korwa Lakhanpur labji labji labji rugasu rugasu budhani rajesh budhkuber                      
lunpk0607 Pahadi Korwa Lakhanpur labji labji labji nanhi nanhi jagadish                          
lunpk0608 Pahadi Korwa Lakhanpur labji labji labji nanka nanka reena jagatram urmila vimala amasi                  
lunpk0609 Pahadi Korwa Lakhanpur labji labji labji bajarhin bajarhin mahesh ramesh                        
lunpk0610 Pahadi Korwa Lakhanpur tunguri korwapara tunguri dharmu dharmu awsatbai dheli tuvi hansu                    
lunpk0611 Pahadi Korwa Lakhanpur tunguri korwapara tunguri bannuram bannuram netawbai sundari                        
lunpk0612 Pahadi Korwa Lakhanpur tunguri korwapara tunguri niharo niharo vijay sonamati                        
lunpk0613 Pahadi Korwa Lakhanpur tunguri korwapara tunguri nekibai nekibai sobhansay                          
lunpk0614 Pahadi Korwa Lakhanpur tunguri korwapara tunguri mandus mandus tiharo                          
lunpk0615 Pahadi Korwa Lakhanpur tunguri korwapara tunguri buadauram buadauram ruchibai bhanta anita                      
lunpk0616 Pahadi Korwa Lakhanpur tunguri korwapara tunguri reemanibai reemanibai sukhani budhu mangleswar vikeshwar                    
lunpk0617 Pahadi Korwa Lakhanpur tunguri korwapara tunguri bakniha bakniha budhani sukharam bandhan babulaal heralaal chhjpati mangalsay              
lunpk0618 Pahadi Korwa Lakhanpur tunguri korwapara tunguri bhuriharo bhuriharo                            
lunpk0619 Pahadi Korwa Lakhanpur tunguri korwapara tunguri chhote guddu chhote guddu sarita raju heramati bhaju nayardali                  
lunpk0620 Pahadi Korwa Lakhanpur tunguri korwapara tunguri karmu karmu kaleswari aatarsay motu manmati sonmati phulmatiya                
lunpk0621 Pahadi Korwa Lakhanpur tunguri korwapara tunguri vipani vipani                    
lunpk0622 Pahadi Korwa Batauli gobindpur khiraama gobindpur ghurani ghurani                            
lunpk0623 Pahadi Korwa Batauli gobindpur khiraama gobindpur bhagalu bhagalu kuntibai nageswar santoshi                      
lunpk0624 Pahadi Korwa Batauli gobindpur khiraama gobindpur sahmal sahmal indrkuwar heramuni surajmuni sunita                    
lunpk0625 Pahadi Korwa Batauli gobindpur khiraama gobindpur ratiya ratiya somari sealsay akalsay sunita urmila                  
lunpk0626 Pahadi Korwa Batauli gobindpur khiraama gobindpur baisago baisago sumati hariyar                        
lunpk0627 Pahadi Korwa Batauli gobindpur khiraama gobindpur virsay virsay chiri                          
lunpk0628 Pahadi Korwa Batauli gobindpur khiraama gobindpur mangal mangal mangali                          
lunpk0629 Pahadi Korwa Batauli gobindpur khiraama gobindpur jageswar jageswar gaytari surmawmati                        
lunpk0630 Pahadi Korwa Batauli gobindpur khiraama gobindpur sukharam sukharam sunita manita rajkumari akura                    
lunpk0631 Pahadi Korwa Batauli gobindpur khiraama gobindpur sanman sanman kameswari parwati santoshi kabutari                    
lunpk0632 Pahadi Korwa Batauli gobindpur khiraama gobindpur mangaluram mangaluram chandrmani premlaal phulaso premsay                    
lunpk0633 Pahadi Korwa Batauli gobindpur khiraama gobindpur mukesh mukesh katreena santi                        
lunpk0634 Pahadi Korwa Batauli gobindpur khiraama gobindpur dhimi dhimi                            
lunpk0635 Pahadi Korwa Batauli gobindpur khiraama gobindpur jangalu jangalu kusum amrita pramod                      
lunpk0636 Pahadi Korwa Batauli gobindpur khiraama gobindpur butol butol biphani helsay                        
lunpk0637 Pahadi Korwa Batauli gobindpur khiraama gobindpur adhanu adhanu ratiyo laxmaniya                        
lunpk0638 Pahadi Korwa Batauli gobindpur khiraama gobindpur samarath samarath reemani rameswar dinesh sandeep babali sumittri goindi              
lunpk0639 Pahadi Korwa Batauli gobindpur khiraama gobindpur ramdev ramdev sukhamaniya santosh bhimasankar sundar                    
lunpk0640 Pahadi Korwa Batauli gobindpur khiraama gobindpur birbal birbal butul tijo ratani                      
lunpk0641 Pahadi Korwa Batauli gobindpur khiraama gobindpur tiburam tiburam kendibai sharwmabr                        
lunpk0642 Pahadi Korwa Batauli gobindpur khiraama gobindpur saniya saniya raymuni setram pelamuni                      
lunpk0643 Pahadi Korwa Batauli gobindpur khiraama gobindpur jhulu jhulu                            
lunpk0644 Pahadi Korwa Batauli gobindpur khiraama gobindpur sukharam sukharam dhaneswari kavita umesh anita                    
lunpk0645 Pahadi Korwa Batauli gobindpur khiraama gobindpur teejram teejram shrimati                          
lunpk0646 Pahadi Korwa Batauli gobindpur khiraama gobindpur netram netram budhiyaro pratima peatibha                      
lunpk0647 Pahadi Korwa Batauli gobindpur khiraama gobindpur budheswar budheswar phuleswari anil                        
lunpk0648 Pahadi Korwa Batauli gobindpur khiraama gobindpur bandhuram bandhuram malati dhansay sumansay sukhansay pelamani budheswar                
lunpk0649 Pahadi Korwa Batauli gobindpur khiraama gobindpur nadhiya nadhiya sanichari manuram dhanjay kaleswar sanohar biphani sukhanadani              
lunpk0650 Pahadi Korwa Batauli gobindpur khiraama gobindpur rajeswar rajeswar namita shivwas                        
lunpk0651 Pahadi Korwa Batauli gobindpur khiraama gobindpur rajesh rajesh neiharo anuj anima anisha                    
lunpk0652 Pahadi Korwa Batauli gobindpur khiraama gobindpur suresh suresh dhaneswari herasay dilsay nirmalsay viransay shivsay                
lunpk0653 Pahadi Korwa Batauli gobindpur dahukona gobindpur rudana rudana bargi                          
lunpk0654 Pahadi Korwa Batauli gobindpur dahukona gobindpur tuang tuang doli                          
lunpk0655 Pahadi Korwa Batauli gobindpur amtijhariya gobindpur moharsay moharsay budhani loharsay                        
lunpk0656 Pahadi Korwa Batauli gobindpur amtijhariya gobindpur budhiram budhiram nanbai anita sunil                      
lunpk0657 Pahadi Korwa Batauli gobindpur amtijhariya gobindpur budhana budhana maheswari iswar patarsay arvind                    
lunpk0658 Pahadi Korwa Batauli gobindpur amtijhariya gobindpur ramsingh ramsingh somari                          
lunpk0659 Pahadi Korwa Batauli gobindpur amtijhariya gobindpur biphan biphan neiharo ramesh matiyo dinrsh maniya                  
lunpk0660 Pahadi Korwa Batauli gobindpur amtijhariya gobindpur sukharam sukharam amaso silvina alvina amina                    
lunpk0661 Pahadi Korwa Batauli gobindpur amtijhariya gobindpur sanjeswar sanjeswar chirangi                          
lunpk0662 Pahadi Korwa Batauli gobindpur amtijhariya gobindpur shivprasad shivprasad pramsay                          
lunpk0663 Pahadi Korwa Batauli gobindpur amtijhariya gobindpur ratiram ratiram gangi durgawati maheswar manisha                    
lunpk0664 Pahadi Korwa Batauli gobindpur grajdand gobindpur ramu ramu sagani nansay basanti                      
lunpk0665 Pahadi Korwa Batauli gobindpur grajdand gobindpur manaram manaram phuleswari guddu                        
lunpk0666 Pahadi Korwa Batauli gobindpur grajdand gobindpur virso virso sunibai                          
lunpk0667 Pahadi Korwa Batauli gobindpur aamapara gobindpur lamarsay lamarsay richi                          
lunpk0668 Pahadi Korwa Batauli gobindpur aamapara gobindpur sukhan sukhan phulo                          
lunpk0669 Pahadi Korwa Batauli gobindpur aamapara gobindpur rupsay rupsay sanmati sukheswar ravindar ravina sangita                  
lunpk0670 Pahadi Korwa Batauli gobindpur aamapara gobindpur somarsay somarsay dhaneswari                          
lunpk0671 Pahadi Korwa Batauli gobindpur aamapara gobindpur rajaram rajaram phulmati ramchadar sarswati sarita                    
lunpk0672 Pahadi Korwa Batauli gobindpur aamapara gobindpur jagatram jagatram atwari mangna                        
lunpk0673 Pahadi Korwa Batauli gobindpur aamapara gobindpur madan madan viphari noharsay moharsay saniram maniram suraj                
lunpk0674 Pahadi Korwa Batauli gobindpur aamapara gobindpur biphani biphani                            
lunpk0675 Pahadi Korwa Batauli gobindpur aamapara gobindpur hariram hariram bandhani                          
lunpk0676 Pahadi Korwa Batauli gobindpur aamapara gobindpur budhinath budhinath laxmaniya keswar                        
lunpk0677 Pahadi Korwa Batauli gobindpur aamapara gobindpur budhiram budhiram dhabli sonmani anil dilmani                    
lunpk0678 Pahadi Korwa Batauli gobindpur aamapara gobindpur sarjo sarjo mira soma balavan anjali                    
lunpk0679 Pahadi Korwa Batauli gobindpur aamapara gobindpur gtharam gtharam kaalo netram                        
lunpk0680 Pahadi Korwa Batauli gobindpur aamapara gobindpur logharo logharo urmila maheswari amarsay darko                    
lunpk0681 Pahadi Korwa Batauli gobindpur aamapara gobindpur magru magru budhiyaro sonsay mansay phulmaniya phulmatiya                  
lunpk0682 Pahadi Korwa Batauli gobindpur taridandh gobindpur biransay biransay phulmatiya rajmuniya bindiya surajmuni phagni                  
lunpk0683 Pahadi Korwa Batauli gobindpur taridandh gobindpur kisun kisun sagni phulmaniya phulmatiya ramprkash somarsay                  
lunpk0684 Pahadi Korwa Batauli gobindpur taridandh gobindpur sukhan sukhan kanti                          
lunpk0685 Pahadi Korwa Batauli gobindpur taridandh gobindpur krisna krisna rupani                          
lunpk0686 Pahadi Korwa Batauli gobindpur taridandh gobindpur baleswar baleswar jagiyabai shnkarnath santra santri shivshankar                  
lunpk0687 Pahadi Korwa Batauli gobindpur taridandh gobindpur phulsay phulsay bhundi surila sanjay chadarmati sandeep                  
lunpk0688 Pahadi Korwa Batauli gobindpur semarhiya gobindpur mankuwari mankuwari sanjay premi naiharsay                      
lunpk0689 Pahadi Korwa Batauli gobindpur semarhiya gobindpur kandibai kandibai                            
lunpk0690 Pahadi Korwa Batauli gobindpur semarhiya gobindpur shivkumar shivkumar phulmati paleswar                        
lunpk0691 Pahadi Korwa Batauli gobindpur semarhiya gobindpur sukho sukho ashapati julai uma baisakhu                    
lunpk0692 Pahadi Korwa Batauli gobindpur semarhiya gobindpur manoharsay manoharsay savita dileep anushka                      
lunpk0693 Pahadi Korwa Batauli gobindpur semarhiya gobindpur mahangu mahangu sushila rajnath                        
lunpk0694 Pahadi Korwa Batauli gobindpur semarhiya gobindpur manglu manglu bhulani                          
lunpk0695 Pahadi Korwa Batauli gobindpur semarhiya gobindpur sukhasay sukhasay vrishamuni sarita ankit sekit                    
lunpk0696 Pahadi Korwa Batauli gobindpur semarhiya gobindpur dimibai dimibai                            
lunpk0697 Pahadi Korwa Batauli gobindpur semarhiya gobindpur raju raju heramani dinesh                        
lunpk0698 Pahadi Korwa Batauli gobindpur semarhiya gobindpur sukwari sukwari shriram                          
lunpk0699 Pahadi Korwa Batauli gobindpur semarhiya gobindpur chanduram chanduram jamni saniyaro santosh santoshi jyoti                  
lunpk0700 Pahadi Korwa Batauli gobindpur semarhiya gobindpur balveer balveer belaso sungati priyanka priti visunsay                  
lunpk0701 Pahadi Korwa Batauli gobindpur semarhiya gobindpur sukhasay sukhasay sahnti sanjita manjit                      
lunpk0702 Pahadi Korwa Batauli gobindpur semarhiya gobindpur mahesh mahesh sukhanibai sangita                        
lunpk0703 Pahadi Korwa Batauli gobindpur semarhiya gobindpur mansay mansay phulmati anita sunita punita                    
lunpk0704 Pahadi Korwa Batauli gobindpur semarhiya gobindpur sudhuram sudhuram phuleswari bihanu sanjay                      
lunpk0705 Pahadi Korwa Batauli gobindpur semarhiya gobindpur khulan khulan kunti                          
lunpk0706 Pahadi Korwa Batauli gobindpur semarhiya gobindpur kuwarsay kuwarsay                            
lunpk0707 Pahadi Korwa Batauli gobindpur semarhiya gobindpur muneswar muneswar ratiyaso sumitra mahavir santosh sunita                  
lunpk0708 Pahadi Korwa Batauli gobindpur semarhiya gobindpur herasay herasay likhapati                          
lunpk0709 Pahadi Korwa Batauli gobindpur semarhiya gobindpur barmsay barmsay ratiyaso mamta chandrika sankuwari                    
lunpk0710 Pahadi Korwa Batauli gobindpur semarhiya gobindpur amrit amrit basanti sunita sunil anil aalma                  
lunpk0711 Pahadi Korwa Batauli gobindpur semarhiya gobindpur uganram uganram budhni jitan chipee kapil mangalsay                  
lunpk0712 Pahadi Korwa Batauli gobindpur semarhiya gobindpur nanku nanku urmila                          
lunpk0713 Pahadi Korwa Batauli gobindpur semarhiya gobindpur banka banka bichhari biphana                        
lunpk0714 Pahadi Korwa Batauli gobindpur semarhiya gobindpur sukhanandan sukhanandan sarswati                          
lunpk0715 Pahadi Korwa Batauli gobindpur padhritikara gobindpur sabalsay sabalsay suleswari                          
lunpk0716 Pahadi Korwa Batauli gobindpur padhritikara gobindpur bholaram bholaram vinita jeneshish                        
lunpk0717 Pahadi Korwa Batauli gobindpur dhankuwari gobindpur neiharsay neiharsay sukhanibai sadamshri rajmani                      
lunpk0718 Pahadi Korwa Batauli gobindpur dhankuwari gobindpur ramprasad ramprasad rita sandhya                        
lunpk0719 Pahadi Korwa Batauli gobindpur schoolpara gobindpur sundarram sundarram basanti gita jaiprakash ashutosh rohit                  
lunpk0720 Pahadi Korwa Batauli gobindpur schoolpara gobindpur shriram shriram laxmaniya anisha chandeswar basanti                    
lunpk0721 Pahadi Korwa Batauli gobindpur schoolpara gobindpur raturam raturam kanti sarita arvind                      
lunpk0722 Pahadi Korwa Batauli gobindpur schoolpara gobindpur sanjay sanjay gulabi ramkumar                        
lunpk0723 Pahadi Korwa Batauli gobindpur schoolpara gobindpur ramu ramu biphaya rupmatiya                        
lunpk0724 Pahadi Korwa Batauli gobindpur schoolpara gobindpur patarsay patarsay maheswari vikeswar nikeswar                      
lunpk0725 Pahadi Korwa Batauli gobindpur schoolpara gobindpur lodharo lodharo mayabai rajesh rakesh                      
lunpk0726 Pahadi Korwa Batauli gobindpur schoolpara gobindpur badhu badhu                            
lunpk0727 Pahadi Korwa Batauli gobindpur schoolpara gobindpur pramsay pramsay saniyaro dhneswari                        
lunpk0728 Pahadi Korwa Batauli gobindpur schoolpara gobindpur dhansay dhansay shanti sukrita sarita                      
lunpk0729 Pahadi Korwa Batauli gobindpur schoolpara gobindpur shivprasad shivprasad amita                          
lunpk0730 Pahadi Korwa Batauli gobindpur schoolpara gobindpur mungalaram mungalaram anita guhu                        
lunpk0731 Pahadi Korwa Batauli gobindpur schoolpara gobindpur somarsay somarsay kendibai                          
lunpk0732 Pahadi Korwa Batauli gobindpur schoolpara gobindpur jugulram jugulram sima deveandr devmani amit                    
lunpk0733 Pahadi Korwa Batauli gobindpur schoolpara gobindpur boado boado                            
lunpk0734 Pahadi Korwa Batauli gobindpur schoolpara gobindpur chetan chetan rijhan rujhani dineswari malaku                    
lunpk0735 Pahadi Korwa Batauli gobindpur schoolpara gobindpur ghasi ghasi sukhibai nanki anuksay sanksay                    
lunpk0736 Pahadi Korwa Batauli gobindpur schoolpara gobindpur mahesh mahesh mano punita snita keswar                    
lunpk0737 Pahadi Korwa Batauli gobindpur schoolpara gobindpur dhansay dhansay snita                          
lunpk0738 Pahadi Korwa Batauli gobindpur semarhiya gobindpur ninsay ninsay putali laalmuni sonsay                      
lunpk0739 Pahadi Korwa Batauli gobindpur semarhiya gobindpur mundar mundar somari jhulani neiharsay                      
lunpk0740 Pahadi Korwa Batauli gobindpur semarhiya gobindpur biphani biphani                            
lunpk0741 Pahadi Korwa Batauli gobindpur semarhiya gobindpur neiharsay neiharsay bihani sunita duddu guddi                    
lunpk0742 Pahadi Korwa Batauli gobindpur semarhiya gobindpur baleswar baleswar chitrawati kusumlata                        
lunpk0743 Pahadi Korwa Batauli gobindpur semarhiya gobindpur sukhamaniya sukhamaniya                            
lunpk0744 Pahadi Korwa Batauli gobindpur semarhiya gobindpur atwari atwari                            
lunpk0745 Pahadi Korwa Batauli gobindpur semarhiya gobindpur chandeswar chandeswar basanti                          
lunpk0746 Pahadi Korwa Batauli gobindpur semarhiya gobindpur jageswar jageswar maheswari dileep larsila sushila sumitra                  
lunpk0747 Pahadi Korwa Batauli gobindpur semarhiya gobindpur thirraram thirraram mangali sarita naresh ramjiwan                    
lunpk0748 Pahadi Korwa Batauli bansajhal gaterikona bansajhal viran viran sukhibai sumeshri ramdev abhusad visheswar sunil                
lunpk0749 Pahadi Korwa Batauli bansajhal asalipara bansajhal surta surta                            
lunpk0750 Pahadi Korwa Batauli bansajhal surkahwa bansajhal ratan ratan sukhamen dhanesh pramila ramkailash ramgopal ramkirshn ramkisun              
lunpk0751 Pahadi Korwa Batauli bansajhal balpani bansajhal nadhiya nadhiya kochar                          
lunpk0752 Pahadi Korwa Batauli bansajhal   bansajhal chamaru chamaru sukhamati bandhan sonkuwari eamkeswaer sunita                  
lunpk0753 Pahadi Korwa Batauli bansajhal balpani bansajhal loharsay loharsay rampati dhanshri                        
lunpk0754 Pahadi Korwa Batauli bansajhal balpani bansajhal amarsay amarsay heralaal                          
lunpk0755 Pahadi Korwa Batauli bansajhal surkahwa bansajhal kamandal kamandal sukhibai subelaal manbhal phulmatiya shiyamani heramani rajmuni herasay sonamuni guddi guddu      
lunpk0756 Pahadi Korwa Batauli bansajhal kadamhua bansajhal mangru mangru amrit biphani aasha kuwar alpana dinesh                
lunpk0757 Pahadi Korwa Batauli bansajhal kadamhua bansajhal birabal birabal sundari basamati sanbu saloan sahil kalawati turu guddi            
lunpk0758 Pahadi Korwa Batauli bansajhal kadamhua bansajhal sukhal sukhal lohari rajeswar kaedi karmu                    
lunpk0759 Pahadi Korwa Batauli bansajhal balpani bansajhal somarsay somarsay atwari bahadur raju parsamani rupanti rakhvir bitni vinita visan          
lunpk0760 Pahadi Korwa Batauli bansajhal ghatwahi bansajhal mangalsay mangalsay kiwab rajhan balsay mohara mano amardeep                
lunpk0761 Pahadi Korwa Batauli bansajhal kadamhua bansajhal aarma aarma bihani sukhal budhamaniya somaru guddu jhariyo anita sunita vinita          
lunpk0762 Pahadi Korwa Batauli bansajhal aamapani bansajhal ramu ramu atwari phatani kamalsay somari phulkuwar markumar                
lunpk0763 Pahadi Korwa Batauli bansajhal kadamhua bansajhal chamaru chamaru kisani rakhavir urmila sarita bhadesari                  
lunpk0764 Pahadi Korwa Batauli bansajhal   bansajhal mohan mohan bheri somarsay                        
lunpk0765 Pahadi Korwa Batauli bansajhal surkahwa bansajhal shingrath shingrath bihani phulmatiya balsay dhankuwari kamalpati suganti kalawati mangal rulona suleshwar mangali      
lunpk0766 Pahadi Korwa Batauli bansajhal aamapani bansajhal shirju shirju puni sukumar sukhnandan phulobai surbibai sundari                
lunpk0767 Pahadi Korwa Batauli bansajhal bakenpara bansajhal ramsay ramsay budhani moharsay naiharsay nadhiyo guddu guddu guddi anita masori          
lunpk0768 Pahadi Korwa Batauli bansajhal ghatwahi bansajhal sukhu sukhu phulibai vhisun phulsari phulaso tilaso deepak phulchand biphani naiharo anita sunita naan anita babita
lunpk0769 Pahadi Korwa Batauli bansajhal ghatwahi bansajhal ratiya ratiya guddi jhirga arwari ramesh guddu amila                
lunpk0770 Pahadi Korwa Batauli bansajhal aamapani bansajhal atwa atwa jhiman somari saniyaro phulmatiya suthan niranjan suresh rupanti            
lunpk0771 Pahadi Korwa Batauli bansajhal bakenpara bansajhal lahsun lahsun budhani chamarsay naansay rupanti                    
lunpk0772 Pahadi Korwa Batauli bansajhal bakenpara bansajhal shital shital bihani bukkan suganti mangleshwar rajeshwar jageshwar nisha              
lunpk0773 Pahadi Korwa Batauli bansajhal bakenpara bansajhal mangalu mangalu viphani amilram santu phulo sunita sukhpati ranipati shiva mankuwari madhursay sarita vijay    
lunpk0774 Pahadi Korwa Batauli bansajhal bakenpara bansajhal dsuresh dsuresh sushil somari                        
lunpk0775 Pahadi Korwa Batauli bansajhal   bansajhal bandhu bandhu dasani juglal chando dhansu parashnath kamalsay budheswar              
lunpk0776 Pahadi Korwa Batauli bansajhal kadamhua bansajhal meghanath meghanath budhram sukharam laxmaniya ratiyaso dhiraj savita arvind arun            
lunpk0777 Pahadi Korwa Batauli bansajhal aamapani bansajhal viphaiya viphaiya budhani ratiya somaru baburam mangrita basanti                
lunpk0778 Pahadi Korwa Batauli bansajhal kadamhua bansajhal bodhan bodhan pichari sukhni amashi ratiram phulmatiya premsay premni dhankuwar            
lunpk0779 Pahadi Korwa Batauli bansajhal aamapani bansajhal mangalsay mangalsay lohari shital moharsay prmila jugiya sundari ratilo              
lunpk0780 Pahadi Korwa Batauli bansajhal aamapani bansajhal shital shital naiharo kuwarsay sukhdev sukhsay arjun anita saniyaro salon suraj          
lunpk0781 Pahadi Korwa Batauli bansajhal imlipara bansajhal senath senath satiush raju bablu no name maanmatiya manish                
lunpk0782 Pahadi Korwa Batauli bansajhal ghatwahi bansajhal phikaro phikaro atwari sukhlal phulobai sukhdev moharmani phulpati                
lunpk0783 Pahadi Korwa Batauli bansajhal gaterikona bansajhal maheshwari maheshwari bhetli dileep balawant patarsay rajesh chintamuni sangita samir guddi konindi        
lunpk0784 Pahadi Korwa Batauli bansajhal gaterikona bansajhal kodras kodras budhani                          
lunpk0785 Pahadi Korwa Batauli bansajhal kadamhua bansajhal geret geret nadhiyo                          
lunpk0786 Pahadi Korwa Batauli bansajhal   bansajhal chandaru chandaru butani                          
lunpk0787 Pahadi Korwa Batauli bansajhal aamapani bansajhal atawa atawa phagani aanand sunita hiradhan hiramuni                  
lunpk0788 Pahadi Korwa Batauli bansajhal aamapani bansajhal bodhan bodhan murali sukhmaniya phulsay phulkumar aampati manish guddu              
lunpk0789 Pahadi Korwa Batauli bansajhal bakenpara bansajhal maansay maansay phulsari somari guddu guddu                    
lunpk0790 Pahadi Korwa Batauli bansajhal bakenpara bansajhal muradu muradu sukhwari mahesh maneshin dhnettri sashita sunisha mukesh sukhal chilho          
lunpk0791 Pahadi Korwa Batauli ghoghara parashdhab ghoghara bagarsay bagarsay somari munnibai mangali dhanishwari ramishwari sarita shivbharat              
lunpk0792 Pahadi Korwa Batauli ghoghara parashdhab ghoghara khudiyar khudiyar atwari dashrath santibai mangalsay tajari budhni                
lunpk0793 Pahadi Korwa Batauli ghoghara parashdhab ghoghara kuwarsay kuwarsay laalmuni                          
lunpk0794 Pahadi Korwa Batauli ghoghara parashdhab ghoghara ratanu ratanu maniyaro chandarsay sukhni jagwanti manilal sukhmanti                
lunpk0795 Pahadi Korwa Batauli ghoghara parashdhab ghoghara budhanram budhanram                            
lunpk0796 Pahadi Korwa Batauli ghoghara parashdhab ghoghara shital shital dinobai shiv kumar rajpaal                      
lunpk0797 Pahadi Korwa Batauli ghoghara parashdhab ghoghara sukhau sukhau budhiyro ganmu rakchadandhan                      
lunpk0798 Pahadi Korwa Batauli ghoghara parashdhab ghoghara shriram shriram nanakibai radhika                        
lunpk0799 Pahadi Korwa Batauli ghoghara parashdhab ghoghara paharuram paharuram dasri pramila deneshwar anuradh                    
lunpk0800 Pahadi Korwa Batauli ghoghara parashdhab ghoghara mahaliram mahaliram biphani                          
lunpk0801 Pahadi Korwa Batauli ghoghara parashdhab ghoghara maansay maansay bajri                          
lunpk0802 Pahadi Korwa Batauli ghoghara parashdhab ghoghara rajkumar rajkumar bajri saroj sarvan                      
lunpk0803 Pahadi Korwa Batauli ghoghara parashdhab ghoghara soharsay soharsay sukhani budheswar sangita                      
lunpk0804 Pahadi Korwa Batauli sarmana koilardhohi sarmana raghu raghu ratni                          
lunpk0805 Pahadi Korwa Batauli sarmana koilardhohi sarmana sudhan sudhan basmati shrinath dilip dipika guddi                  
lunpk0806 Pahadi Korwa Batauli sarmana koilardhohi sarmana saniyaro saniyaro rambinash raju deensh shanti                    
lunpk0807 Pahadi Korwa Batauli sarmana koilardhohi sarmana khiru khiru bihani                          
lunpk0808 Pahadi Korwa Batauli sarmana koilardhohi sarmana patarsay patarsay hiramuni rajnath babli bashati                    
lunpk0809 Pahadi Korwa Batauli sarmana koilardhohi sarmana sanishwar sanishwar sukurmuni                          
lunpk0810 Pahadi Korwa Batauli sarmana koilardhohi sarmana atwa atwa dhany shonath shani shurmila                    
lunpk0811 Pahadi Korwa Batauli sarmana koilardhohi sarmana sukhani sukhani ramdev                          
lunpk0812 Pahadi Korwa Batauli sarmana koilardhohi sarmana saniyaro saniyaro                            
lunpk0813 Pahadi Korwa Batauli sarmana koilardhohi sarmana somarsay somarsay sumitrra balkumar nayanti guddi                    
lunpk0814 Pahadi Korwa Batauli sarmana koilardhohi sarmana kuwaresay kuwaresay sushma diwanti phulmaniya                      
lunpk0815 Pahadi Korwa Batauli sarmana koilardhohi sarmana nansay nansay parwati susel                        
lunpk0816 Pahadi Korwa Batauli sarmana koilardhohi sarmana mighanath mighanath budhani                          
lunpk0817 Pahadi Korwa Batauli nakna aamatikra nakna saniyari saniyari                            
lunpk0818 Pahadi Korwa Batauli nakna chrmaiya nakna mrahu mrahu kandri rupish sohanti babbli bhola                  
lunpk0819 Pahadi Korwa Batauli nakna kawshapani nakna somnath somnath vimala mamta dipak sushama sangit guddi                
lunpk0820 Pahadi Korwa Batauli nakna charmaiya nakna sundara sundara atwari santosh                        
lunpk0821 Pahadi Korwa Batauli nakna jobalapara nakna batu batu shomari                          
lunpk0822 Pahadi Korwa Batauli nakna jobalapara nakna sukhdev sukhdev jhariyo kuwarsay sagni gindalal budhiyaro nandlal anand              
lunpk0823 Pahadi Korwa Batauli nakna jobalapara nakna ratiram ratiram                            
lunpk0824 Pahadi Korwa Batauli nakna jobalapara nakna hariram hariram sukhani urmila santosh guddi lila lalita somari              
lunpk0825 Pahadi Korwa Batauli nakna jobalapara nakna chulu chulu saniyaro shivlal shomari suklal                    
lunpk0826 Pahadi Korwa Batauli nakna jobalapara nakna viphan viphan dhanmani sukhiram guddu guddiya                    
lunpk0827 Pahadi Korwa Batauli nakna jobalapara nakna kandara kandara suklubai                          
lunpk0828 Pahadi Korwa Batauli nakna dudaama nakna budhan budhan parvi mahuwari                        
lunpk0829 Pahadi Korwa Batauli nakna   nakna guddi guddi pardishi                          
lunpk0830 Pahadi Korwa Batauli nakna akhaibar nakna primkumar primkumar bashanti punam susil                      
lunpk0831 Pahadi Korwa Batauli nakna akhaibar nakna kamleshwar kamleshwar mulki                          
lunpk0832 Pahadi Korwa Batauli nakna charmaiya nakna atawa atawa phulkuwer                          
lunpk0833 Pahadi Korwa Batauli nakna jobalapara nakna ratan ratan santi                          
lunpk0834 Pahadi Korwa Batauli nakna kawshapani nakna shani shani majhani                          
lunpk0835 Pahadi Korwa Batauli nakna aamatikra nakna rajkumar rajkumar ashathi suganti champa                      
lunpk0836 Pahadi Korwa Batauli maanpur maanpur maanpur tempu tempu khudi sukhsay                        
lunpk0837 Pahadi Korwa Batauli maanpur maanpur maanpur naanhe naanhe budhiyro munna prmila mina basnti                  
lunpk0838 Pahadi Korwa Batauli maanpur maanpur maanpur cheratu cheratu maankuwer juneja sushila kavita                    
lunpk0839 Pahadi Korwa Batauli maanpur maanpur maanpur jagan jagan bihani santi rupsay vijay saheli sanpati                
lunpk0840 Pahadi Korwa Batauli maanpur maanpur maanpur ratiy ratiy sukhwaro                          
lunpk0841 Pahadi Korwa Batauli maanpur maanpur maanpur sukhan sukhan dhanpati                          
lunpk0842 Pahadi Korwa Batauli suwarpara palihardugu suwarpara sundaribai sundaribai sonika shyamvati ashwani kalavati laxmi                  
lunpk0843 Pahadi Korwa Batauli suwarpara palihardugu suwarpara maansay maansay budhkuwar                          
lunpk0844 Pahadi Korwa Batauli suwarpara palihardugu suwarpara jugeshwarram jugeshwarram bhagwatidevi vidyawati unnpurada                      
lunpk0845 Pahadi Korwa Batauli suwarpara   suwarpara sobharanram sobharanram                            
lunpk0846 Pahadi Korwa Batauli suwarpara palihardugu suwarpara sahuram sahuram sonapati maanti choturam shukul suganti sonsay                
lunpk0847 Pahadi Korwa Batauli suwarpara palihardugu suwarpara punaram punaram raimuni shyamlal anuksay maneshwari sukhnati mithleshwar                
lunpk0848 Pahadi Korwa Batauli suwarpara palihardugu suwarpara dalveer dalveer tiyajobai mahendara shweta shila gjendara raju raaz              
lunpk0849 Pahadi Korwa Batauli suwarpara palihardugu suwarpara somari somari rajkumar aradhyarani                        
lunpk0850 Pahadi Korwa Batauli suwarpara palihardugu suwarpara monika monika durgawati bholi danteshwari bamleshwari                    
lunpk0851 Pahadi Korwa Batauli suwarpara palihardugu suwarpara harilsay harilsay somaribai parwati hirkeswarram                      
lunpk0852 Pahadi Korwa Batauli suwarpara palihardugu suwarpara mangaleshwar mangaleshwar phuleshwari subodh ram shitawati                      
lunpk0853 Pahadi Korwa Batauli salyadih murdarghtari salyadih rajnath rajnath sumitra prmesh                        
lunpk0854 Pahadi Korwa Batauli salyadih murdarghtari salyadih vishwanath vishwanath phulmatiya rupana naansay sarita sangita                  
lunpk0855 Pahadi Korwa Batauli salyadih murdarghtari salyadih shyamsay shyamsay phuleshwari sukhni soniya                      
lunpk0856 Pahadi Korwa Batauli salyadih murdarghtari salyadih naiharsay naiharsay phulmet prmila rajiv                      
lunpk0857 Pahadi Korwa Batauli salyadih murdarghtari salyadih budhanram budhanram ratani dalu kelash mukesh mahesh rajpati                
lunpk0858 Pahadi Korwa Batauli salyadih murdartongari salyadih bodhanram bodhanram bhinsari jagarnath mangali                      
lunpk0859 Pahadi Korwa Batauli salyadih murdarghtari salyadih magdharam magdharam phgadi                          
lunpk0860 Pahadi Korwa Batauli salyadih bhelwatikara salyadih gonaram gonaram ramvilash prkash                        
lunpk0861 Pahadi Korwa Batauli gahila dumargudaha gahila bodhanram bodhanram goyadibai                          
lunpk0862 Pahadi Korwa Batauli gahila dumargudaha gahila chmaru chmaru somari                          
lunpk0863 Pahadi Korwa Batauli gahila dumargudaha gahila karaluram karaluram shripati ramkumar bhinsari mangleshwar dinesh prmila naansay guddi            
lunpk0864 Pahadi Korwa Batauli gahila dumargudaha gahila jampariha jampariha maniyo monita sunita akash vikash                  
lunpk0865 Pahadi Korwa Batauli gahila dumargudaha gahila sukhwar sukhwar subhlari anand kumar suleshwari budhana chotu premsay sudhna munita sunita somari        
lunpk0866 Pahadi Korwa Batauli gahila dumargudaha gahila somarsay somarsay somari budhe amrit amrikan                    
lunpk0867 Pahadi Korwa Batauli gahila dumargudaha gahila bajaru bajaru shirgi sukhni                        
lunpk0868 Pahadi Korwa Batauli gahila dumargudaha gahila ghuran ghuran prmila kavita choti nanka                    
lunpk0869 Pahadi Korwa Batauli gahila dumargudaha gahila richobai richobai gadai                          
lunpk0870 Pahadi Korwa Batauli chiranga beshrapani chiranga bogana bogana atwari                          
lunpk0871 Pahadi Korwa Batauli chiranga karamidhodhi chiranga gambhir gambhir atwari sunita anita sukhnandan                    
lunpk0872 Pahadi Korwa Batauli chiranga   chiranga adhnu adhnu pichari jayshing cheri mangal mantosh laxmi                
lunpk0873 Pahadi Korwa Batauli chiranga   chiranga saharu saharu phitaku                          
lunpk0874 Pahadi Korwa Batauli chiranga beshrapani chiranga sumittra sumittra dhansiya maniyaro shonu manoj chotu virichi                
lunpk0875 Pahadi Korwa Batauli chiranga beshrapani chiranga surama surama akani prdeep                        
lunpk0876 Pahadi Korwa Batauli chiranga karamidhodhi chiranga budheshwar budheshwar phuleshwari phulkuwer santi                      
lunpk0877 Pahadi Korwa Batauli chiranga beshrapani chiranga budhna budhna kendi kapil moharmaniya                      
lunpk0878 Pahadi Korwa Batauli chiranga karamidhodhi chiranga chirong chirong kuwarsay bolo tula                      
lunpk0879 Pahadi Korwa Batauli chiranga biribari chiranga rijhan rijhan anita                          
lunpk0880 Pahadi Korwa Batauli chiranga biribari chiranga biju biju bashant                          
lunpk0881 Pahadi Korwa Batauli chiranga biribari chiranga ratanu ratanu lilobai shivprshad jhumaklal                      
lunpk0882 Pahadi Korwa Batauli chiranga beshrapani chiranga biphana biphana nadhiyaro                          
lunpk0883 Pahadi Korwa Batauli chiranga beshrapani chiranga thuru thuru ratani anita sudeshi devkumari                    
lunpk0884 Pahadi Korwa Batauli chiranga beshrapani chiranga pichari pichari                            
lunpk0885 Pahadi Korwa Batauli chiranga beshrapani chiranga somarsay somarsay viphani kamalsay sanjaykumar                      
lunpk0886 Pahadi Korwa Batauli chiranga dathadih chiranga mangal mangal mansho guddi                        
lunpk0887 Pahadi Korwa Batauli chiranga karamidhodhi chiranga rajnath rajnath ratani baagsay                        
lunpk0888 Pahadi Korwa Batauli chiranga karamidhodhi chiranga ramjeet ramjeet sunita alisha rupani dhneshwari naresh viresh                
lunpk0889 Pahadi Korwa Batauli chiranga   chiranga lakhan lakhan budhani                          
lunpk0890 Pahadi Korwa Batauli chiranga beshrapani chiranga banashri banashri                            
lunpk0891 Pahadi Korwa Batauli chiranga beshrapani chiranga bihari bihari cheti                          
lunpk0892 Pahadi Korwa Batauli chiranga beshrapani chiranga viphna viphna nadhiyaro                          
lunpk0893 Pahadi Korwa Batauli chiranga beshrapani chiranga arjun arjun bundali gangibai bhagat                      
lunpk0894 Pahadi Korwa Batauli chiranga beshrapani chiranga atwari atwari                            
lunpk0895 Pahadi Korwa Batauli chiranga   chiranga dilip dilip chirngi jetanram jevanti                      
lunpk0896 Pahadi Korwa Batauli chiranga biribari chiranga suila suila atwari                          
lunpk0897 Pahadi Korwa Batauli chiranga beshrapani chiranga shaniyaro shaniyaro                            
lunpk0898 Pahadi Korwa Batauli chiranga dathadih chiranga viphana viphana basanti bhagerati saros yaso                    
lunpk0899 Pahadi Korwa Batauli chiranga dathadih chiranga bodhan bodhan budhani                          
lunpk0900 Pahadi Korwa Batauli chiranga dathadih chiranga somarsay somarsay somari chandeshwar kavita sanjay guddu                  
lunpk0901 Pahadi Korwa Batauli chiranga domapani chiranga dashai dashai pichari                          
lunpk0902 Pahadi Korwa Batauli chiranga dathadih chiranga timaki timaki chirngi chandani saniyaro vinod jetan                  
lunpk0903 Pahadi Korwa Batauli chiranga beshrapani chiranga naiharsay naiharsay mankuwer phulkuwar ajay pavanti guddi                  
lunpk0904 Pahadi Korwa Batauli chiranga karamidhodhi chiranga bhulan bhulan chirngi jamuna sumarsay                      
lunpk0905 Pahadi Korwa Batauli chiranga beshrapani chiranga chandrdev chandrdev budhiyaro                          
lunpk0906 Pahadi Korwa Batauli chiranga dathadih chiranga vishun vishun atawari                          
lunpk0907 Pahadi Korwa Batauli chiranga beshrapani chiranga chetram chetram bihani devanti amit santosh                    
lunpk0908 Pahadi Korwa Batauli chiranga beshrapani chiranga dilsay dilsay budhmaniya moharmniya dileshwar maheshwar                    
lunpk0909 Pahadi Korwa Batauli chiranga domapani chiranga bhinsari bhinsari jayparkash rajendara jaylal bharat                    
lunpk0910 Pahadi Korwa Batauli chiranga dathadih chiranga naiharo naiharo                            
lunpk0911 Pahadi Korwa Batauli chiranga beshrapani chiranga sukhsay sukhsay santi sanjeta sanjay                      
lunpk0912 Pahadi Korwa Batauli chiranga   chiranga surama surama jarahi koshilya                        
lunpk0913 Pahadi Korwa Batauli chiparkaya barwabodar chiparkaya umeshkumar umeshkumar santoshi                          
lunpk0914 Pahadi Korwa Batauli chiparkaya karumhuwa chiparkaya mangaribai mangaribai ravinath                          
lunpk0915 Pahadi Korwa Batauli chiparkaya barwabodar chiparkaya amarsay amarsay parvilbai                          
lunpk0916 Pahadi Korwa Batauli chiparkaya barwabodar chiparkaya mohan mohan adhani subanti mahindar ankaj                    
lunpk0917 Pahadi Korwa Batauli chiparkaya barwabodar chiparkaya netram netram naiharo rameshwari sulanram dhanje                    
lunpk0918 Pahadi Korwa Batauli chiparkaya   chiparkaya sabhapati sabhapati jayanti                          
lunpk0919 Pahadi Korwa Batauli chiparkaya   chiparkaya premlal premlal phulkuwar bhim                        
lunpk0920 Pahadi Korwa Batauli chiparkaya   chiparkaya gahanu gahanu maniyo basanti                        
lunpk0921 Pahadi Korwa Batauli chiparkaya   chiparkaya milanram milanram dhakani                          
lunpk0922 Pahadi Korwa Batauli chiparkaya   chiparkaya mayaram mayaram majhino veersay chotu kunti                    
lunpk0923 Pahadi Korwa Batauli chiparkaya   chiparkaya ratanuram ratanuram dinyaro savita sarita                      
lunpk0924 Pahadi Korwa Batauli chiparkaya   chiparkaya ghuransay ghuransay phulmatiya                          
lunpk0925 Pahadi Korwa Batauli chiparkaya   chiparkaya kuwarsay kuwarsay tilasho durgawati ajarsay                      
lunpk0926 Pahadi Korwa Batauli chiparkaya karumhuwa chiparkaya dhuneshwarram dhuneshwarram samari                          
lunpk0927 Pahadi Korwa Batauli chiparkaya katmuhuwa chiparkaya sukhdev sukhdev urmila soniya krranti                      
lunpk0928 Pahadi Korwa Batauli chiparkaya   chiparkaya premsay premsay amasho ramchandara neha amrita                    
lunpk0929 Pahadi Korwa Batauli chiparkaya   chiparkaya keshwarnath keshwarnath dhanmati sarojani mahesawari maanmati vinita sumawati laxmi              
lunpk0930 Pahadi Korwa Batauli chiparkaya   chiparkaya adhnu adhnu rajkumari anil sunil sunita santi                  
lunpk0931 Pahadi Korwa Batauli chiparkaya   chiparkaya lachuram lachuram budhiyarobai moharsay sukhansay viphanti                    
lunpk0932 Pahadi Korwa Batauli chiparkaya   chiparkaya sobhansay sobhansay mina anupriya priyanka                      
lunpk0933 Pahadi Korwa Batauli chiparkaya   chiparkaya atwa atwa sumattri                          
lunpk0934 Pahadi Korwa Batauli chiparkaya   chiparkaya budhanibai budhanibai bihanuhasda somari mukish                      
lunpk0935 Pahadi Korwa Batauli chiparkaya karumhuwa chiparkaya sanjho sanjho shusma anshumala                        
lunpk0936 Pahadi Korwa Batauli chiparkaya   chiparkaya gondalram gondalram maheswari atwari sukhmaniya                      
lunpk0937 Pahadi Korwa Batauli chiparkaya   chiparkaya naiharsay naiharsay sumittra jagdesh rakhi sahdev                    
lunpk0938 Pahadi Korwa Batauli chiparkaya   chiparkaya kawaru kawaru sukhni                          
lunpk0939 Pahadi Korwa Batauli chiparkaya karumhuwa chiparkaya shlikram shlikram ratanibai dhunettri krranti reshmi kalawati                  
lunpk0940 Pahadi Korwa Batauli chiparkaya barwabodar chiparkaya raturam raturam amashi lalita lilawati                      
lunpk0941 Pahadi Korwa Batauli chiparkaya barwabodar chiparkaya ramsay ramsay sumittra akash                        
lunpk0942 Pahadi Korwa Batauli chiparkaya barwabodar chiparkaya maansay maansay maniyo                          
lunpk0943 Pahadi Korwa Batauli chiparkaya barwabodar chiparkaya somaru somaru sukwari                          
lunpk0944 Pahadi Korwa Batauli chiparkaya barwabodar chiparkaya budheshwarram budheshwarram gethibai gungeshwari                        
lunpk0945 Pahadi Korwa Batauli chiparkaya barwabodar chiparkaya sulharo sulharo                            
lunpk0946 Pahadi Korwa Batauli chiparkaya karumhuwa chiparkaya ratilobai ratilobai                            
lunpk0947 Pahadi Korwa Batauli chiparkaya gotampara chiparkaya ramnath ramnath phulkuwer tejram atwari gangi jamuni chirangi                
lunpk0948 Pahadi Korwa Batauli chiparkaya hardupara chiparkaya naansay naansay ratnibai prbatiya sangeeta                      
lunpk0949 Pahadi Korwa Batauli chiparkaya hardupara chiparkaya naharsay naharsay dhnabai dhuransay sampati rameshwar sanita                  
lunpk0950 Pahadi Korwa Batauli chiparkaya hardupara chiparkaya dayaram dayaram sugani budhni birbal suganti shriram                  
lunpk0951 Pahadi Korwa Batauli chiparkaya hardupara chiparkaya prbhatsay prbhatsay basanti santi                        
lunpk0952 Pahadi Korwa Batauli chiparkaya hardupara chiparkaya atwari atwari sukman sukamaniya dilsay mahanti                    
lunpk0953 Pahadi Korwa Batauli chiparkaya   chiparkaya sanjay sanjay dilashwar                          
lunpk0954 Pahadi Korwa Batauli chiparkaya gotampara chiparkaya jagarnath jagarnath dharkobai sundaribai                        
lunpk0955 Pahadi Korwa Batauli chiparkaya   chiparkaya budheshwarram budheshwarram subobai mahish urmila deenish umishkumar                  
lunpk0956 Pahadi Korwa Batauli chiparkaya gotampara chiparkaya jamunaprashad jamunaprashad jaymati mukishkumar vishnu pushpa                    
lunpk0957 Pahadi Korwa Batauli chiparkaya gotampara chiparkaya gangaprashad gangaprashad mangrita rohit khusbu guddu                    
lunpk0958 Pahadi Korwa Batauli chiparkaya gotampara chiparkaya jagbir jagbir junibai aarti                        
lunpk0959 Pahadi Korwa Batauli chiparkaya gotampara chiparkaya rangatu rangatu                            
lunpk0960 Pahadi Korwa Batauli chiparkaya   chiparkaya jhimanram jhimanram bhiphali jundali                        
lunpk0961 Pahadi Korwa Batauli chiparkaya gotampara chiparkaya jagishing jagishing balmati                          
lunpk0962 Pahadi Korwa Batauli chiparkaya gotampara chiparkaya kalishwarram kalishwarram saloni aarsan sashita                      
lunpk0963 Pahadi Korwa Batauli chiparkaya karumhuwa chiparkaya somari somari sukhsay                          
lunpk0964 Pahadi Korwa Batauli chiparkaya karumhuwa chiparkaya somarsay somarsay muneshwari ajay suganti balwant                    
lunpk0965 Pahadi Korwa Batauli chiparkaya karumhuwa chiparkaya nandeshwar nandeshwar shyamkuwer aashiskumar devendra samir                    
lunpk0966 Pahadi Korwa Batauli chiparkaya barwabodar chiparkaya jageshwarram jageshwarram sohani sumittra deepak bihani mushkan rakesh                
lunpk0967 Pahadi Korwa Batauli chiparkaya barwabodar chiparkaya baisakhuram baisakhuram mulkuwar umeshkumar dharmendra shivprashad                    
lunpk0968 Pahadi Korwa Batauli kardana Korkot Dhab kardana sriram sriram patnibai                          
lunpk0969 Pahadi Korwa Batauli kardana Korkot Dhab kardana sukhni sukhni                            
lunpk0970 Pahadi Korwa Batauli kardana Korkot Dhab kardana somarsai somarsai suganti                          
lunpk0971 Pahadi Korwa Batauli kardana Bajpara kardana rupan rupan amasi sukhmaniya                        
lunpk0972 Pahadi Korwa Batauli kardana Jhandi kardana rajun rajun fulo pramod chotu                      
lunpk0973 Pahadi Korwa Batauli kardana Sugaama kardana viffan viffan maheshwari                          
lunpk0974 Pahadi Korwa Batauli kardana Sugaama kardana surma surma falmati                          
lunpk0975 Pahadi Korwa Batauli kardana Sugaama kardana kenduram kenduram sukhmaniyar pinki                        
lunpk0976 Pahadi Korwa Batauli kardana Tilhawapara kardana dilsai dilsai naiharo sanjeevika chotu                      
lunpk0977 Pahadi Korwa Batauli kardana Sugaama kardana chalbal chalbal dhaneshwari                          
lunpk0978 Pahadi Korwa Batauli kardana Tilhawapara kardana rampati rampati sajmaniya jivanti rajalo arjun                    
lunpk0979 Pahadi Korwa Batauli kardana Tilhawapara kardana jugeshwari jugeshwari                            
lunpk0980 Pahadi Korwa Batauli kardana Tilhawapara kardana gunu gunu sukwaro budhwaro budhni budhmaniya paik                  
lunpk0981 Pahadi Korwa Batauli kardana Jhandi kardana sukunram sukunram rampati sunil kishun salita nansai                  
lunpk0982 Pahadi Korwa Batauli kardana Baspara kardana amso amso                            
lunpk0983 Pahadi Korwa Batauli kardana Tilhawapara kardana etwaram etwaram sanmati sumarsai budheshwari balwankumar                    
lunpk0984 Pahadi Korwa Batauli kardana Tilhawapara kardana asharam asharam chunki suraj thru viresh sukhmet                  
lunpk0985 Pahadi Korwa Batauli kardana Baspara kardana ratiram ratiram jagmati baksai amit kumar nanhu                    
lunpk0986 Pahadi Korwa Batauli kardana Jhandi kardana sujan sujan dilmati subodh                        
lunpk0987 Pahadi Korwa Batauli kardana Sugaama kardana jagan jagan nankibai                          
lunpk0988 Pahadi Korwa Batauli kardana Tilhawapara kardana baratu baratu jigani                          
lunpk0989 Pahadi Korwa Batauli kardana Tilhawapara kardana ghursai ghursai karmi rajkumar rajmuni anujkumar somari vinod kumar                
lunpk0990 Pahadi Korwa Batauli kardana Tilhawapara kardana godan godan rajkunwar dilram savita mangleshwar bhagatram sakatram                
lunpk0991 Pahadi Korwa Batauli kardana Sugaama kardana bhinsari bhinsari                            
lunpk0992 Pahadi Korwa Batauli kardana Sugaama kardana mangli mangli                            
lunpk0993 Pahadi Korwa Batauli kardana Tilhawapara kardana manbodh manbodh sampati                          
lunpk0994 Pahadi Korwa Batauli kardana Sugaama kardana tequk tequk lohadi anita rekharani parasmuni                    
lunpk0995 Pahadi Korwa Batauli kardana Jhandi kardana jhulni jhulni                            
lunpk0996 Pahadi Korwa Batauli kardana kardana kardana mangalsai mangalsai ketari babulal budhmaniya ramkumar sanjay kumar sihani                
lunpk0997 Pahadi Korwa Batauli kardana Sugaama kardana viffan viffan sampati sunny                        
lunpk0998 Pahadi Korwa Batauli kardana Sugaama kardana birbal birbal virjhi sukhal sushila manisha                    
lunpk0999 Pahadi Korwa Batauli kardana Sugaama kardana bholaram bholaram dhaneshwari umeshkumar                        
lunpk1000 Pahadi Korwa Batauli kardana Korkot Dhab kardana anandram anandram mangribai somarsai kunwarsai                      
lunpk1001 Pahadi Korwa Batauli kardana Sugaama kardana mangri mangri balkumari mahajan                        
lunpk1002 Pahadi Korwa Batauli kardana Sugaama kardana sukhnandan sukhnandan shanti                          
lunpk1003 Pahadi Korwa Batauli kardana Korkot Dhab kardana sukhnath sukhnath lalita rstjke parwati dileshwar                    
lunpk1004 Pahadi Korwa Batauli kardana Sugaama kardana jeu jeu vihani mangli lalita navrang                    
lunpk1005 Pahadi Korwa Batauli kardana Korkot Dhab kardana mansingh mansingh jagni sidharam tihro rameshwar                    
lunpk1006 Pahadi Korwa Batauli kardana Sugaama kardana mangleshwar mangleshwar shaniyaro                          
lunpk1007 Pahadi Korwa Batauli kardana Korkot Dhab kardana dhanabai dhanabai santra muneshwar unipa suman manoj manbodh anisha pinki            
lunpk1008 Pahadi Korwa Batauli kardana Korkot Dhab kardana janglu janglu sundari mangli surjan pramila urmila                  
lunpk1009 Pahadi Korwa Batauli kardana talabpara kardana dhanprasad dhanprasad majhino anita dinesh                      
lunpk1010 Pahadi Korwa Batauli kardana talabpara kardana naiharsai naiharsai bajri mangri cgknqj gudiya                    
lunpk1011 Pahadi Korwa Batauli kardana Amtijhariya kardana sukhan sukhan mangli dilram budhiyaro savitri babita                  
lunpk1012 Pahadi Korwa Batauli kardana Amtijhariya kardana milan milan Budh mayaram majhno ratanu jhinyaro birsai chotu sarita godre edgei        
lunpk1013 Pahadi Korwa Batauli kardana Amtijhariya kardana budhan budhan kendali sunita suman anil alima majhno                
lunpk1014 Pahadi Korwa Batauli kardana Amtijhariya kardana somari somari lalram noharsai sukhmaniya                      
lunpk1015 Pahadi Korwa Batauli baijnathpur   birimkela sudhan sudhan pramila                          
lunpk1016 Pahadi Korwa Batauli baijnathpur   birimkela shivnath shivnath jhimni                          
lunpk1017 Pahadi Korwa Batauli baijnathpur   birimkela virangi virangi somari                          
lunpk1018 Pahadi Korwa Batauli baijnathpur   birimkela chandru chandru sukhmaniya                          
lunpk1019 Pahadi Korwa Batauli baijnathpur   birimkela manjhi manjhi munnibai somar sai brihpati sita lalmuni                  
lunpk1020 Pahadi Korwa Batauli baijnathpur   birimkela hirasai hirasai baigni munna                        
lunpk1021 Pahadi Korwa Batauli baijnathpur   birimkela amilsai amilsai sukhmaniya sarvind kumar                        
lunpk1022 Pahadi Korwa Batauli baijnathpur   birimkela dhuneshwar dhuneshwar thurni lilawati                        
lunpk1023 Pahadi Korwa Batauli baijnathpur   birimkela mankunwar mankunwar amrit                          
lunpk1024 Pahadi Korwa Batauli baijnathpur   birimkela gyaan gyaan saanjhi rajaram lalita                      
lunpk1025 Pahadi Korwa Batauli baijnathpur   birimkela rajnath rajnath yadavbai basant clarh rajeshwar danjh sukhan                
lunpk1026 Pahadi Korwa Batauli baijnathpur   birimkela punai punai vilaso premsai clarh                      
lunpk1027 Pahadi Korwa Batauli baijnathpur   birimkela somari somari dilsai                          
lunpk1028 Pahadi Korwa Batauli baijnathpur   birimkela sukumari sukumari etwah santosh mankuwari                      
lunpk1029 Pahadi Korwa Batauli baijnathpur   birimkela vejhdu vejhdu amasi                          
lunpk1030 Pahadi Korwa Batauli baijnathpur   birimkela bihro bihro sukhwaro prabal marteshwar rajeshwar bihani                  
lunpk1031 Pahadi Korwa Batauli baijnathpur   birimkela durga durga samati maheswari dilkumar                      
lunpk1032 Pahadi Korwa Batauli baijnathpur   birimkela sukhanran sukhanran tijobai willium viffal vimla                    
lunpk1033 Pahadi Korwa Batauli baijnathpur   birimkela dashu dashu btksfj;'k basanti                        
lunpk1034 Pahadi Korwa Batauli baijnathpur   birimkela etbal etbal badbal krishna budhani                      
lunpk1035 Pahadi Korwa Batauli baijnathpur   birimkela rupan rupan manmatiya                          
lunpk1036 Pahadi Korwa Batauli kalipur mudapara manja ratiya ratiya sukhari                          
lunpk1037 Pahadi Korwa Batauli kalipur mudapara manja buda buda sukhmaniya                          
lunpk1038 Pahadi Korwa Batauli nayabandh Lavakona birimkela kedi kedi sundar shivlal ashapati                      
lunpk1039 Pahadi Korwa Batauli nayabandh   birimkela ramlal ramlal urmila laxmaniya santosh sita geeta                  
lunpk1040 Pahadi Korwa Batauli nayabandh   birimkela hariyar hariyar seemaniya sanjay                        
lunpk1041 Pahadi Korwa Batauli nayabandh   birimkela marhu marhu budhiyaro jhirgi birjesh anuradha                    
lunpk1042 Pahadi Korwa Batauli nayabandh   birimkela paklu paklu shaniyaro champabai karampati ashok thakur                  
batpk0422 Pahadi Korwa Batauli nayabandh Lavakona birimkela jigram jigram shanti doctor sapna sanima kamlesh                  
batpk0423 Pahadi Korwa Batauli nayabandh Lavakona birimkela sonhar sonhar Maxlh sapram sripati                      
batpk0424 Pahadi Korwa Batauli nayabandh Lavakona birimkela budhnibai budhnibai ajit umesh fuleshwari rajesh sunshila                  
batpk0425 Pahadi Korwa Batauli nayabandh Lavakona birimkela maniya maniya sunwar ramprasad poornima chandrawati sunil                  
batpk0426 Pahadi Korwa Batauli tirang   Tirang mangari mangari ramsagar hiralal sumati yampati                    
batpk0427 Pahadi Korwa Batauli tirang surakhawa Tirang ramkumar ramkumar jhulo                          
batpk0428 Pahadi Korwa Batauli tirang tirang Tirang bokhi bokhi kamla satansai vijay babli                    
batpk0429 Pahadi Korwa Batauli tirang bharadi Tirang mansu mansu shaniyaro ranjeet sangeeta                      
batpk0430 Pahadi Korwa Batauli tirang Khutapani Tirang somarsai somarsai chaniyaro shivkumar baleshwar balkishan sukheshchar                  
batpk0431 Pahadi Korwa Batauli tirang Khurkahwa Tirang chote manglu chote manglu somari                          
batpk0432 Pahadi Korwa Batauli tirang Khutapani Tirang bade vifan bade vifan cheragi                          
batpk0433 Pahadi Korwa Batauli tirang surakhawa Tirang duhani duhani budheshwar harishankar hiramuni sita                    
batpk0434 Pahadi Korwa Batauli tirang surakhawa Tirang hirasai hirasai manmatiya fuleshwari sukhdev vinod sumati jivanti avanti kamleshwar            
batpk0435 Pahadi Korwa Batauli tirang surakhawa Tirang ashish ashish pramila bindiya                        
batpk0436 Pahadi Korwa Batauli tirang surakhawa Tirang dileep dileep goidi shristi                        
batpk0437 Pahadi Korwa Batauli tirang surakhawa Tirang rupani rupani chote ganjha                          
batpk0438 Pahadi Korwa Batauli tirang surakhawa Tirang chote vifan chote vifan sumatri                          
batpk0439 Pahadi Korwa Batauli tirang surakhawa Tirang dhaneshwar dhaneshwar kodi                          
batpk0440 Pahadi Korwa Batauli tirang surakhawa Tirang krishnanath krishnanath anilmani akash                        
batpk0441 Pahadi Korwa Batauli tirang surakhawa Tirang bade manglu bade manglu somari juglal century dinesh lilawati                  
batpk0442 Pahadi Korwa Batauli tirang surakhawa Tirang majheela viffna majheela viffna kuberbai niwas umashankar                      
batpk0443 Pahadi Korwa Batauli tirang surakhawa Tirang eitwari eitwari banela                          
batpk0444 Pahadi Korwa Batauli tirang surakhawa Tirang budhram budhram viffani sukhsai amarsai guddi                    
batpk0445 Pahadi Korwa Batauli tirang Ghadadi Tirang tinpu tinpu siriya sukhnath sangeeta                      
batpk0446 Pahadi Korwa Batauli tirang tirang khas Tirang ratan ratan viffani                          
batpk0447 Pahadi Korwa Batauli tirang Ghadadi Tirang dhasi dhasi jitani suresh guddi                      
batpk0448 Pahadi Korwa Batauli bhatko parsadand bhatko mansai mansai sukhmaniya naiharsai surajwati shaniyari                    
batpk0449 Pahadi Korwa Batauli bhatko parsadand bhatko vishwanath vishwanath bajari sukanti etwari nandeshchari                    
batpk0450 Pahadi Korwa Batauli bhatko parsadand bhatko budhnath budhnath sukhmaniya phulmaniya chotulal                      
batpk0451 Pahadi Korwa Batauli bhatko parsadand bhatko dular dular faguni somnath somsai                      
batpk0452 Pahadi Korwa Batauli bhatko parsadand bhatko sanghu sanghu sanjhi somari                        
batpk0453 Pahadi Korwa Batauli bhatko parsadand bhatko pahadi bai pahadi bai rudam meena                        
batpk0454 Pahadi Korwa Batauli bhatko parsadand bhatko harimohan harimohan savita gayatri ramdayal gangotri pinki                  
batpk0455 Pahadi Korwa Batauli bhatko parsadand bhatko ponsa ponsa                            
batpk0456 Pahadi Korwa Batauli bhatko parsadand bhatko shalik shalik maniya dinesh bindhash                      
batpk0457 Pahadi Korwa Batauli bhatko parsadand bhatko harisingh harisingh fulmani                          
batpk0458 Pahadi Korwa Batauli bhatko parsadand bhatko somaru somaru budhani                          
batpk0459 Pahadi Korwa Batauli bhatko parsadand bhatko harimohan harimohan sumitra maheshwari rahul shivprakash sarita godhre edgei              
batpk0460 Pahadi Korwa Batauli bhatko parsadand bhatko mangalsai mangalsai shigari mishunram laluprasad sukanti shivlal sunita biniyaro              
batpk0461 Pahadi Korwa Batauli bhatko parsadand bhatko shyamjeet shyamjeet bihani bijrangu                        
batpk0462 Pahadi Korwa Batauli bhatko parsadand bhatko nanram nanram jimni ramlal sukanti uganti pyari                  
batpk0463 Pahadi Korwa Batauli bhatko parsadand bhatko rajkumar rajkumar sankeliya anupriya                        
batpk0464 Pahadi Korwa Batauli bhatko parsadand bhatko rajnath rajnath guni dugeshwari deepak                      
batpk0465 Pahadi Korwa Batauli bhatko parsadand bhatko dashrai dashrai ramjeet mahendra                        
batpk0466 Pahadi Korwa Batauli bhatko parsadand bhatko ratanu ratanu mangli                          
batpk0467 Pahadi Korwa Batauli bhatko parsadand bhatko chanthuram chanthuram shafiyaro ccuflsg                        
batpk0468 Pahadi Korwa Batauli bhatko parsadand bhatko kobi kobi jagmatiya                          
batpk0469 Pahadi Korwa Batauli bhatko parsadand bhatko jimani jimani                            
batpk0470 Pahadi Korwa Batauli bhatko parsadand bhatko sukhnath sukhnath sumitra saloniko dikka                      
lknpk0084 Pahadi Korwa Lakhanpur loshanga devmuthu loshanga ramjatan ramjatan kondi                          
lknpk0085 Pahadi Korwa Lakhanpur loshanga devmuthu loshanga sevak sevak yasoda kalwati santara mahant phulkuwar rajkumari sukrita vimala            
lknpk0086 Pahadi Korwa Lakhanpur loshanga devmuthu loshanga malti malti                            
lknpk0087 Pahadi Korwa Lakhanpur loshanga devmuthu loshanga sukhdev sukhdev bihani naresh ratani sahdev ramprshad ramdev dineshwari              
lknpk0088 Pahadi Korwa Lakhanpur loshanga devmuthu loshanga ramdev ramdev jugani rajesh pandaru dinesh rakesh chotu                
lknpk0089 Pahadi Korwa Lakhanpur loshanga devmuthu loshanga sukhmatiya sukhmatiya                            
lknpk0090 Pahadi Korwa Lakhanpur loshanga devmuthu loshanga amrit amrit murati ramesh                        
lknpk0091 Pahadi Korwa Lakhanpur loshanga devmuthu loshanga mangaru mangaru swani atwar naiharo viphiya sukhsay somar duhan              
lknpk0092 Pahadi Korwa Lakhanpur loshanga devmuthu loshanga rashiya rashiya kanchan vidur pandari                      
lknpk0093 Pahadi Korwa Lakhanpur remhalla devmuthu loshanga shani shani guddiya karamu dhramu maramu guddi                  
lknpk0094 Pahadi Korwa Lakhanpur remhalla bugul loshanga maniram maniram maneshwari pidali mahendra lalita budhiyaro anita                
lknpk0095 Pahadi Korwa Lakhanpur remhalla bugul loshanga buchu buchu mayna shanipram sadhu bandhni dhanmendra                  
lknpk0096 Pahadi Korwa Lakhanpur remhalla bugul loshanga mangalsay mangalsay pichari                          
lknpk0097 Pahadi Korwa Lakhanpur remhalla mudkuhuva loshanga khora khora mangali shani phuleswari viphan sunil                  
lknpk0098 Pahadi Korwa Lakhanpur remhalla mudkuhuva loshanga khulur khulur mangali sumarsay                        
lknpk0099 Pahadi Korwa Lakhanpur remhalla mudkuhuva loshanga kinde kinde bhadiwa                          
lknpk0100 Pahadi Korwa Lakhanpur remhalla mudkuhuva loshanga dino dino dashre kanti                        
lknpk0101 Pahadi Korwa Lakhanpur remhalla mudkuhuva loshanga babulal babulal biphani lahari                        
lknpk0102 Pahadi Korwa Lakhanpur remhalla mudkuhuva loshanga sukho sukho motu                          
lknpk0103 Pahadi Korwa Lakhanpur remhalla bugul loshanga chamra chamra atwari                          
lknpk0104 Pahadi Korwa Lakhanpur remhalla bugul loshanga phulkuwar phulkuwar munna                          
lknpk0105 Pahadi Korwa Lakhanpur remhalla bugul loshanga diariha diariha jigo sanjhi mangal sukhsay                    
lknpk0106 Pahadi Korwa Lakhanpur remhalla   loshanga sawat sawat sukhamaniya                          
lknpk0107 Pahadi Korwa Lakhanpur remhalla raimapna loshanga bihani bihani mangal                          
lknpk0108 Pahadi Korwa Lakhanpur remhalla raimapna loshanga nadhya nadhya sundari bandhan guddi phulmani                    
lknpk0109 Pahadi Korwa Lakhanpur remhalla raimapna loshanga ramshing ramshing bholi naiharo                        
lknpk0110 Pahadi Korwa Lakhanpur remhalla raimapna loshanga bihanu bihanu viphaiya vishun muneshwar budhu bhulan                  
lknpk0111 Pahadi Korwa Lakhanpur remhalla raimapna loshanga kishun kishun phulmatiya                          
lknpk0112 Pahadi Korwa Lakhanpur remhalla raimapna loshanga bandhni bandhni devnarayad netram                        
lknpk0113 Pahadi Korwa Lakhanpur remhalla raimapna loshanga sadhram sadhram asadi dholi dhuniyaro                      
lknpk0114 Pahadi Korwa Lakhanpur remhalla raimapna loshanga somit somit savani budhram sukhsay cheti                    
lknpk0115 Pahadi Korwa Lakhanpur remhalla raimapna loshanga sudhu sudhu sanjhi bhithal pandit                      
lknpk0116 Pahadi Korwa Lakhanpur remhalla raimapna loshanga bhukadi bhukadi dulari ratni panni motu nansay                  
lknpk0117 Pahadi Korwa Lakhanpur remhalla   loshanga anand anand kunti ribi biyo reeyo                    
lknpk0118 Pahadi Korwa Lakhanpur remhalla   loshanga ramsay ramsay sukhani ramdev rampyari sanjay                    
lknpk0119 Pahadi Korwa Lakhanpur remhalla mudkuhuva loshanga dhursay dhursay bholi syampati chamak nanuu rajpal urmila guddi              
lknpk0120 Pahadi Korwa Lakhanpur remhalla   loshanga samuwa samuwa somari                          
lknpk0121 Pahadi Korwa Lakhanpur bildagi mudapara bildagi atwari atwari                            
lknpk0122 Pahadi Korwa Lakhanpur bildagi mudapara bildagi govind govind jaknni ratni mangli                      
lknpk0123 Pahadi Korwa Lakhanpur bildagi mudapara bildagi govind govind kinde                          
lknpk0124 Pahadi Korwa Lakhanpur bildagi mudapara bildagi bulluram bulluram baratibai budhni mangalsay somar                    
lknpk0125 Pahadi Korwa Lakhanpur bildagi ahirapara bildagi kenda kenda                            
lknpk0126 Pahadi Korwa Lakhanpur bildagi ahirapara bildagi chndu chndu sanjay                          
lknpk0127 Pahadi Korwa Lakhanpur bildagi ahirapara bildagi rajnandram rajnandram pengobai manti guddi lallu somar                  
lknpk0128 Pahadi Korwa Lakhanpur bildagi ahirapara bildagi phulbasiya phulbasiya                            
lknpk0129 Pahadi Korwa Lakhanpur bildagi ahirapara bildagi phulmatiya phulmatiya                            
lknpk0130 Pahadi Korwa Lakhanpur bildagi ahirapara bildagi lati lati santi ukil sukhlal                      
lknpk0131 Pahadi Korwa Lakhanpur bildagi ahirapara bildagi atwarsay atwarsay sunita                          
lknpk0132 Pahadi Korwa Lakhanpur bildagi ahirapara bildagi adhnu adhnu jagan                          
lknpk0133 Pahadi Korwa Lakhanpur bildagi ahirapara bildagi budhanram budhanram phulo                          
lknpk0134 Pahadi Korwa Lakhanpur bildagi ahirapara bildagi paade paade parvatiya avadhi ram dineshwar muni                  
lknpk0135 Pahadi Korwa Lakhanpur alga aamapani bildagi mangal mangal kendi                          
lknpk0136 Pahadi Korwa Lakhanpur alga aamapani bildagi kenda kenda gavhin babali                        
lknpk0137 Pahadi Korwa Lakhanpur alga aamapani bildagi shaniram shaniram phulsundari rajesh punita sangeeta sonu monu                
lknpk0138 Pahadi Korwa Lakhanpur alga aamapani bildagi shaniram shaniram sukhmatiya pawan rajmen sunita reshmi ravishankar atwari              
lknpk0139 Pahadi Korwa Lakhanpur alga aamapani bildagi duhan duhan dholi sukhan ranjeet                      
lknpk0140 Pahadi Korwa Lakhanpur alga chipanipani bildagi mangali mangali maniram sanitram                        
lknpk0141 Pahadi Korwa Lakhanpur alga chipanipani bildagi mangli mangli                            
lknpk0142 Pahadi Korwa Lakhanpur alga chipanipani bildagi shivmangl shivmangl kalshapati aasha                        
lknpk0143 Pahadi Korwa Lakhanpur alga chipanipani bildagi sukhanram sukhanram sumitra rampal dhansay                      
lknpk0144 Pahadi Korwa Lakhanpur alga chipanipani bildagi jagarnath jagarnath munni babulal phulbasiya dhaniram manilal                  
lknpk0145 Pahadi Korwa Lakhanpur alga chipanipani bildagi charnu charnu samundari hiramati munna wiphaiya munni guddi                
lknpk0146 Pahadi Korwa Lakhanpur alga chipanipani bildagi somarsay somarsay budhani                          
lknpk0147 Pahadi Korwa Lakhanpur alga chipanipani bildagi jhirgi jhirgi dhanilal                          
lknpk0148 Pahadi Korwa Lakhanpur alga chipanipani bildagi teaju teaju sukhanmani maotilal                        
lknpk0149 Pahadi Korwa Lakhanpur alga chipanipani bildagi saniyaro saniyaro biphaiya pramsay                        
lknpk0150 Pahadi Korwa Lakhanpur alga chipanipani bildagi naiharsay naiharsay sumari anita sarita jayram manita                  
lknpk0151 Pahadi Korwa Lakhanpur alga chipanipani bildagi somari somari                            
lknpk0152 Pahadi Korwa Lakhanpur alga bendopani bildagi munna munna sukmaniya santoshi mantoshi                      
lknpk0153 Pahadi Korwa Lakhanpur alga bendopani bildagi gohdul gohdul phuleshari shita                        
lknpk0154 Pahadi Korwa Lakhanpur alga bendopani bildagi phulsay phulsay debari ratilo                        
lknpk0155 Pahadi Korwa Lakhanpur alga bendopani bildagi nadhiya nadhiya sanihari                          
lknpk0156 Pahadi Korwa Lakhanpur alga bendopani bildagi devsay devsay budhwari                          
lknpk0157 Pahadi Korwa Lakhanpur alga bendopani bildagi naansay naansay rajkumari                          
lknpk0158 Pahadi Korwa Lakhanpur alga bendopani bildagi mahendara mahendara lalita ramlal shyamlal shrimati                    
lknpk0159 Pahadi Korwa Lakhanpur alga bendopani bildagi shrawadkumar shrawadkumar sukhmaniya basanti mangali phulmatiya kundram                  
lknpk0160 Pahadi Korwa Lakhanpur alga bendopani bildagi somarsay somarsay baysagi phulbasiya pawankumar rampati karkeli sanjhan raman              
lknpk0161 Pahadi Korwa Lakhanpur alga bendopani bildagi deriha deriha budhani phulmatiya ravi kumar priti                    
lknpk0162 Pahadi Korwa Lakhanpur alga bendopani bildagi viphaiya viphaiya puran jagdhari ramdhari                      
lknpk0163 Pahadi Korwa Lakhanpur alga bendopani bildagi bandhan bandhan panchmaniya sobhanti virago geeta neeta anita sarita              
lknpk0164 Pahadi Korwa Lakhanpur alga bendopani bildagi veersay veersay bihani                          
lknpk0165 Pahadi Korwa Lakhanpur alga bendopani bildagi budhan budhan basanti suresh lalita champa                    
lknpk0166 Pahadi Korwa Lakhanpur alga bendopani bildagi sudhan sudhan mangali                          
lknpk0167 Pahadi Korwa Lakhanpur alga bendopani bildagi budhusay budhusay mangali jagdhis sukhmaniya                      
lknpk0168 Pahadi Korwa Lakhanpur alga bendopani bildagi budhuram budhuram budhni santi ravi                      
lknpk0169 Pahadi Korwa Lakhanpur alga bendopani bildagi butul butul ratani parwati                        
lknpk0170 Pahadi Korwa Lakhanpur alga bendopani bildagi dharmjeet dharmjeet phulbasiya sukhlal anju                      
lknpk0171 Pahadi Korwa Lakhanpur alga bendopani bildagi atwarsay atwarsay kunti                          
lknpk0172 Pahadi Korwa Lakhanpur alga bendopani bildagi chotu chotu champa pinki                        
lknpk0173 Pahadi Korwa Lakhanpur alga bendopani bildagi ramprshad ramprshad savita naiharo prdeep karansay                    
lknpk0174 Pahadi Korwa Lakhanpur alga bendopani bildagi naansay naansay duhani                          
lknpk0175 Pahadi Korwa Lakhanpur alga bendopani bildagi jagropan jagropan tihani vikash                        
lknpk0176 Pahadi Korwa Lakhanpur alga bendopani bildagi ramgadhiya ramgadhiya viphni sumittra                        
lknpk0177 Pahadi Korwa Lakhanpur alga bendopani bildagi soma soma jedhi                          
lknpk0178 Pahadi Korwa Lakhanpur alga bendopani bildagi mangal mangal geeta                          
lknpk0179 Pahadi Korwa Lakhanpur alga bendopani bildagi phulchand phulchand rambai                          
lknpk0180 Pahadi Korwa Lakhanpur alga bendopani bildagi chaytan chaytan gavahin mohan budhwari                      
lknpk0181 Pahadi Korwa Lakhanpur alga bendopani bildagi atwarsay atwarsay sanjhni ramgadhiya                        
lknpk0182 Pahadi Korwa Lakhanpur soyada dhbatadih chando ratiyo ratiyo jageshwar anita muneshwari guddi himanshi                  
lknpk0183 Pahadi Korwa Lakhanpur soyada dhbatadih chando ramsay ramsay kenha vishni rajmani                      
lknpk0184 Pahadi Korwa Lakhanpur soyada dhbatadih chando veersay veersay phulkuwari sukhan                        
lknpk0185 Pahadi Korwa Lakhanpur soyada dhbatadih chando amarnath amarnath shnibai                          
lknpk0186 Pahadi Korwa Lakhanpur soyada dhbatadih chando sonilram sonilram budhnibai                          
lknpk0187 Pahadi Korwa Lakhanpur soyada dhbatadih chando bandhan bandhan guddi amarshing munni                      
lunpk0539 Pahadi Korwa Lundra meadiya saraipani meadiya sukhu sukhu sundree samlaal phagne nave mainya                  
lunpk0540 Pahadi Korwa Lundra meadiya saraipani meadiya jahru jahru phuslee atvaree phulkumare gudda                    
lunpk0541 Pahadi Korwa Lundra meadiya saraipani meadiya sivee sivee kondee                          
lunpk0542 Pahadi Korwa Lundra meadiya saraipani meadiya bode bode etvaree kuanar aapai gaalo                    
lunpk0543 Pahadi Korwa Lundra meadiya saraipani meadiya karmee karmee                            
lunpk0544 Pahadi Korwa Lundra meadiya saraipani meadiya patarsay patarsay basanti gahani saniyo raju baalmti anil                
lunpk0545 Pahadi Korwa Lundra meadiya saraipani meadiya somaru somaru tivaree                          
lunpk0546 Pahadi Korwa Lundra meadiya saraipani meadiya mithal mithal phgunath naiharee laalee chhotu baalsay raju kunti mukesh laalo          
lunpk0547 Pahadi Korwa Lundra meadiya saraipani meadiya viphaiya viphaiya sundri                          
lunpk0548 Pahadi Korwa Lundra meadiya saraipani meadiya kuvnarsay kuvnarsay rendi                          
lunpk0549 Pahadi Korwa Lundra meadiya saraipani meadiya chete chete sukuvari deli rabi mahinath                    
lunpk0550 Pahadi Korwa Lundra meadiya saraipani meadiya savna savna ratiya                          
lunpk0551 Pahadi Korwa Lundra meadiya saraipani meadiya phagu phagu maanti                          
lunpk0552 Pahadi Korwa Lundra meadiya saraipani meadiya brij brij kopo visni chhotu                      
lunpk0553 Pahadi Korwa Lundra meadiya saraipani meadiya siphal siphal pakri bulu sulu belaas kuvarsay                  
lunpk0554 Pahadi Korwa Lundra meadiya saraipani meadiya kolho kolho sanichri laalsay phgani naihari baaisay                  
lunpk0555 Pahadi Korwa Lundra meadiya saraipani meadiya sukhadu sukhadu tibari suresh koli siyaram jyanti susi ramjit hira amrit satilal umesh      
lunpk0556 Pahadi Korwa Lundra meadiya saraipani meadiya jitan jitan phaini puadrnima budhiyaro amrnath                    
lunpk0557 Pahadi Korwa Lundra meadiya saraipani meadiya belas belas kuthi                          
lunpk0558 Pahadi Korwa Lundra meadiya saraipani meadiya rainu rainu guddi chaitan sumati mohrsay                    
lunpk0559 Pahadi Korwa Lundra meadiya saraipani meadiya kabra kabra mangni bandhai kalu                      
lunpk0560 Pahadi Korwa Lundra meadiya saraipani meadiya amgru amgru kilni                          
lunpk0561 Pahadi Korwa Lundra meadiya saraipani meadiya manglu manglu sampti                          
lunpk0562 Pahadi Korwa Lundra meadiya saraipani meadiya karmu karmu muadli                          
lunpk0563 Pahadi Korwa Lundra meadiya saraipani meadiya sothan sothan kera phulchand munna                      
lunpk0564 Pahadi Korwa Lundra meadiya saraipani meadiya baiga baiga thumri dhasru sajhi naiharasay nanhu                  
lunpk0565 Pahadi Korwa Lundra meadiya saraipani meadiya darku darku atvari guddu suddu theli mahru                  
lunpk0566 Pahadi Korwa Lundra meadiya saraipani meadiya guadal guadal goedi baalbhgvan budhan karmi rajmniya                  
lunpk0567 Pahadi Korwa Lundra meadiya saraipani meadiya kabra kabra majhni                          
lunpk0568 Pahadi Korwa Lundra meadiya saraipani meadiya guddu guddu mainya katorhin naiharsay                      
lunpk0569 Pahadi Korwa Lundra meadiya saraipani meadiya puliya puliya khadni maansay batni                      
lunpk0570 Pahadi Korwa Lundra meadiya saraipani meadiya magru magru biphnee kadmsay bandhni kalu                    
lunpk0571 Pahadi Korwa Lundra meadiya saraipani meadiya madan madan sanjhi hirasay mathu                      
lunpk0572 Pahadi Korwa Lundra meadiya saraipani meadiya karmu karmu guadli                          
lunpk0573 Pahadi Korwa Lundra meadiya saraipani meadiya raghu raghu somari chhotu dheli                      
lunpk0574 Pahadi Korwa Lundra meadiya saraipani meadiya tegani tegani hirasay guddu                        
lunpk0575 Pahadi Korwa Lundra meadiya saraipani meadiya bodo bodo kuvaer                          
lunpk0576 Pahadi Korwa Lundra meadiya saraipani meadiya puliya puliya sajhi                          
lunpk0577 Pahadi Korwa Lundra meadiya saraipani meadiya rainu rainu sanjori bodho bandhu guddi suddi kuvari sukhmaniya              
lunpk0578 Pahadi Korwa Lundra meadiya saraipani meadiya mangli mangli                            
lunpk0579 Pahadi Korwa Lundra meadiya saraipani meadiya bhola bhola sumeti                          
lunpk0580 Pahadi Korwa Lundra meadiya saraipani meadiya ratiya ratiya savni sukhan kaeili maniyaro bubhiyaro syamlaal syampti susanti            
lunpk0581 Pahadi Korwa Lundra meadiya saraipani meadiya atvaa atvaa thuski ramnath samri jhanbru jitani                  
lunpk0582 Pahadi Korwa Lundra meadiya saraipani meadiya sahaadan sahaadan charki koandi thueichi taadu baiga                  
lunpk0583 Pahadi Korwa Lundra meadiya saraipani meadiya poso poso budhani bandhan baabi                      
lunpk0584 Pahadi Korwa Lundra meadiya saraipani meadiya phaguva phaguva budhani                          
lunpk0585 Pahadi Korwa Lundra meadiya saraipani meadiya thimu thimu sukhi sukadu lalita gudda                    
lunpk0586 Pahadi Korwa Lundra meadiya saraipani meadiya roanha roanha sulemin milan ajit                      
lunpk0587 Pahadi Korwa Lundra meadiya saraipani meadiya ratiya ratiya amasi guadesh chirlee raju jaknu                  
lunpk0588 Pahadi Korwa Lundra meadiya saraipani meadiya sawan sawan bhaeiri baisakh                        
lunpk0589 Pahadi Korwa Lundra meadiya saraipani meadiya roanha roanha sulemin gudda saipanhin                      
lunpk0590 Pahadi Korwa Lundra meadiya saraipani meadiya jethu jethu bihani                          
lunpk0591 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra jhagru jhagru budhani rajkumar mangalsay rambilas                    
lunpk0592 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra mandul mandul thunki                          
lunpk0593 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra naiharsay naiharsay parsado basant                        
lunpk0594 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra manichra manichra majhino sunita pradip                      
lunpk0595 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra dashan dashan basanti sonu sunita sanjay ajay vajay vikas              
lunpk0596 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra ratiya ratiya sunita sanjna roshan anjana                    
lunpk0597 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra sakhilaal sakhilaal satmniya soni pilaso visaduram urmila                  
lunpk0598 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra adhanu adhanu rajmniya dilaso gangi jamuna anjali                  
lunpk0599 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra duejan duejan ghumi sonari subelri samlsay rohit                  
lunpk0600 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra pitambar pitambar sunita rohitram                        
lunpk0601 Pahadi Korwa Lundra karra semarkona karra ramdas ramdas samkuvar sundari priti devnath                    
lunpk0602 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra biphana biphana shianti manera arjun parshu                    
lunpk0603 Pahadi Korwa Lundra karra semarkona karra virodhan virodhan gulabi shivnath rajkumari manita chhotu                  
lunpk0604 Pahadi Korwa Lundra karra semarkona karra ramprasad ramprasad sonamati chhotan                        
lunpk0605 Pahadi Korwa Lundra karra semarkona karra amitkumar amitkumar basanti ritik aashish                      
lunpk0606 Pahadi Korwa Lundra karra semarkona karra aklu aklu manmtiya rampyari mohani                      
lunpk0607 Pahadi Korwa Lundra karra semarkona karra keanbali keanbali                            
lunpk0608 Pahadi Korwa Lundra karra semarkona karra somarsay somarsay belaso                          
lunpk0609 Pahadi Korwa Lundra karra semarkona karra chhalo chhalo                            
lunpk0610 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra bindu bindu neihari asari rivinath anita                    
lunpk0611 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra keval keval chergi mithu                        
lunpk0612 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra chhandan chhandan siharo mangru                        
lunpk0613 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra nadhiya nadhiya sukhani                          
lunpk0614 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra laalsay laalsay lalita                          
lunpk0615 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra dhansay dhansay sunita anjit                        
lunpk0616 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra shivkumar shivkumar pilaso manisha anisha amisha manisha                  
lunpk0617 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra sabluram sabluram budhiyaro kavita savita chhotu sushila arjun                
lunpk0618 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra phulkuvar phulkuvar                            
lunpk0619 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra supan supan ratiya                          
lunpk0620 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra kuvar kuvar dhanesvari ravi sevanti rajesh                    
lunpk0621 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra laudar laudar                            
lunpk0622 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra nadhiyo nadhiyo                            
lunpk0623 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra chheratu chheratu dhuhani baalsay nansay                      
lunpk0624 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra raepasad raepasad anil                          
lunpk0625 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra dhkhora dhkhora                            
lunpk0626 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra ghuran ghuran tijo vinod                        
lunpk0627 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra bhadni bhadni                            
lunpk0628 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra budhanram budhanram shampati kantiko somarsay neiharo sukho                  
lunpk0629 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra amarsay amarsay nadhiyo karmsay roanhi                      
lunpk0630 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra boya boya atvari                          
lunpk0631 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra jagan jagan phulkuwar rajnath neiharo mohan                    
lunpk0632 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra hirmaniya hirmaniya malsih maheswari                        
lunpk0633 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra laalsay laalsay jagani satni ramshigh rayal                    
lunpk0634 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra rupani rupani ramprasad shanti kanti                      
lunpk0635 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra sukhan sukhan malki                          
lunpk0636 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra jalsingh jalsingh sukhvaro aashish aradhna anand                    
lunpk0637 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra bhentu bhentu sukhani piantu                        
lunpk0638 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra dharamsay dharamsay hino anju aasha                      
lunpk0639 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra bhendi bhendi                            
lunpk0640 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra butan butan vichhro                          
lunpk0641 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra lumarsay lumarsay phuleswari patarsay munni sanichara                    
lunpk0642 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra sumarsay sumarsay ratiyo                          
lunpk0643 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra sadhu sadhu seandi dishu                        
lunpk0644 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra kuwarsay kuwarsay kondi mangalsay                        
lunpk0645 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra somari somari                            
lunpk0646 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra ramkeshun ramkeshun tijo urmila ramdas ramdhani                    
lunpk0647 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra shviram shviram bhagamniya                          
lunpk0648 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra budhani budhani                            
lunpk0649 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra hiralaal hiralaal surajpati                          
lunpk0650 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra bandhan bandhan bandhni jhalo                        
lunpk0651 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra virasha virasha shanti shniyaro                        
lunpk0652 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra dharmsay dharmsay mamita ranjit sanjit ravina                    
lunpk0653 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra kamlsay kamlsay ramkali nandkumar ritu asrita                    
lunpk0654 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra phulasay phulasay babli babulaal lalita anita                    
lunpk0655 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra sandul sandul keandi suleandr laali                      
lunpk0656 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra budharam budharam atvari sangita savita babita arviandr                  
lunpk0657 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra somaru somaru bimal vireandr kajal                      
lunpk0658 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra noharsay noharsay shampati vijay sanjay                      
lunpk0659 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra namiksay namiksay koandi gaytri sunil                      
lunpk0660 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra badhan badhan biphani sanasha vinesh sumeri                    
lunpk0661 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra bihani bihani                            
lunpk0662 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra bindu bindu sanjho karad                        
lunpk0663 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra deriha deriha kowaro                          
lunpk0664 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra manguad manguad aandho                          
lunpk0665 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra jhagru jhagru bajaro devkumar roshani                      
lunpk0666 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra chambalsay chambalsay manmati sunita sunil                      
lunpk0667 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra baisakhu baisakhu basanti sandeep                        
lunpk0668 Pahadi Korwa Lundra karra bakrataal karra konda konda bhabha                          
lunpk0669 Pahadi Korwa Lundra dumardih tenapara dumardih bali bali dilbaso babulal binita rajaram rajkumar dino                
lunpk0670 Pahadi Korwa Lundra dumardih tenapara dumardih neharu neharu dasmi maghan guddi dularo                    
lunpk0671 Pahadi Korwa Lundra dumardih tenapara dumardih phulsay phulsay ratilo chhto saniyo khora prsanath manita lalita              
lunpk0672 Pahadi Korwa Lundra dumardih tenapara dumardih guddu guddu remani nansay sandri                      
lunpk0673 Pahadi Korwa Lundra dumardih tenapara dumardih berjmohan berjmohan sulo                          
lunpk0674 Pahadi Korwa Lundra dumardih tenapara dumardih aminsay aminsay tiharo phulasari chandani                      
lunpk0675 Pahadi Korwa Lundra dumardih tenapara dumardih bhoda bhoda sanjho                          
lunpk0676 Pahadi Korwa Lundra dumardih tenapara dumardih sukhwa sukhwa bigani                          
lunpk0677 Pahadi Korwa Lundra dumardih tenapara dumardih mangal mangal kamalpati pushpa sanichri sukhmaniya                    
lunpk0678 Pahadi Korwa Lundra dumardih tenapara dumardih ramlakhn ramlakhn laalo                          
lunpk0679 Pahadi Korwa Lundra dumardih tenapara dumardih shanichra shanichra khtengi basant                        
lunpk0680 Pahadi Korwa Lundra dumardih tenapara dumardih dhansay dhansay phari butan chiandra                      
lunpk0681 Pahadi Korwa Lundra dumardih tenapara dumardih mangalu mangalu phulmaso madhu somari sambhu guddu                  
lunpk0682 Pahadi Korwa Lundra dumardih tenapara dumardih dhaniram dhaniram gudde santosh neihari gita                    
lunpk0683 Pahadi Korwa Lundra dumardih tenapara dumardih dhansay dhansay boga chuadchuad khusar                      
lunpk0684 Pahadi Korwa Lundra dumardih tenapara dumardih rathu rathu ghasni                          
lunpk0685 Pahadi Korwa Lundra dumardih tenapara dumardih lohara lohara gudde savita hirasay                      
lunpk0686 Pahadi Korwa Lundra dumardih tenapara dumardih janeswar janeswar udhani ratilo rampyari anita                    
lunpk0687 Pahadi Korwa Lundra dumardih tenapara dumardih dasno dasno                            
lunpk0688 Pahadi Korwa Lundra dumardih tenapara dumardih tibaru tibaru duddi                          
lunpk0689 Pahadi Korwa Lundra dumardih tenapara dumardih budhana budhana bhiansari                          
lunpk0690 Pahadi Korwa Lundra dumardih tenapara dumardih daleswar daleswar manjo rama ramsay                      
lunpk0691 Pahadi Korwa Lundra dumardih tenapara dumardih shivakmar shivakmar baneli dipak nanki vanbhti bablu                  
lunpk0692 Pahadi Korwa Lundra dumardih tenapara dumardih chura chura mangari                          
lunpk0693 Pahadi Korwa Lundra dumardih tenapara dumardih muli muli sumati                          
lunpk0694 Pahadi Korwa Lundra dumardih tenapara dumardih guthalu guthalu radhni kavlsay phagani navalsay                    
lunpk0695 Pahadi Korwa Lundra dumardih tenapara dumardih atwa atwa guddi phulsaro budhan usani                    
lunpk0696 Pahadi Korwa Lundra dumardih tenapara dumardih chtta chtta adhano                          
lunpk0697 Pahadi Korwa Lundra dumardih tenapara dumardih ramnath ramnath bhadni karamsay juganu vijaynath sanjay                  
lunpk0698 Pahadi Korwa Lundra dumardih tenapara dumardih ramlaal ramlaal maheswari sima kapil                      
lunpk0699 Pahadi Korwa Lundra dumardih tenapara dumardih somari somari khsanu putul                        
lunpk0700 Pahadi Korwa Lundra dumardih tenapara dumardih bishun bishun sudhani                          
lunpk0701 Pahadi Korwa Lundra dumardih tenapara dumardih ghasiram ghasiram                            
lunpk0702 Pahadi Korwa Lundra dumardih tenapara dumardih mehandi mehandi bhindarni                          
lunpk0703 Pahadi Korwa Lundra dumardih tenapara dumardih maturam maturam nanki sawan                        
lunpk0704 Pahadi Korwa Lundra dumardih tenapara dumardih phaguwa phaguwa sukhni santosh                        
lunpk0705 Pahadi Korwa Lundra dumardih tenapara dumardih ratiya ratiya radha                          
lunpk0706 Pahadi Korwa Lundra dumardih tenapara dumardih mansu mansu neihari pramila pramsay savani surmila                  
lunpk0707 Pahadi Korwa Lundra dumardih tenapara dumardih kuwarsay kuwarsay byalo budhan budhana chhndanna bhahani                  
lunpk0708 Pahadi Korwa Lundra dumardih tenapara dumardih ramsay ramsay maheswari                          
lunpk0709 Pahadi Korwa Lundra dumardih tenapara dumardih jamhir jamhir phulbasiya ankit baspti manglu                    
lunpk0710 Pahadi Korwa Lundra dumardih tenapara dumardih maheshram maheshram somari                          
lunpk0711 Pahadi Korwa Lundra dumardih tenapara dumardih hirsay hirsay gaali                          
lunpk0712 Pahadi Korwa Lundra dumardih tenapara dumardih majhani majhani                            
lunpk0713 Pahadi Korwa Lundra dumardih tenapara dumardih lahru lahru phokli                          
lunpk0714 Pahadi Korwa Lundra dumardih tenapara dumardih tijan tijan                            
lunpk0715 Pahadi Korwa Lundra dumardih tenapara dumardih muli muli                            
lunpk0716 Pahadi Korwa Lundra dumardih tenapara dumardih banvari banvari sawani dina sugali sukhu                    
lunpk0717 Pahadi Korwa Lundra dumardih tenapara dumardih sukhni sukhni                            
lunpk0718 Pahadi Korwa Lundra dumardih tenapara dumardih chamra chamra dhani guddi somari bandhu guddu mangri                
lunpk0719 Pahadi Korwa Lundra dumardih tenapara dumardih mangalsay mangalsay guddi sanjay                        
lunpk0720 Pahadi Korwa Lundra dumardih tenapara dumardih sachu sachu biphani kval cahhto dhnu                    
lunpk0721 Pahadi Korwa Lundra dumardih tenapara dumardih arjun arjun                            
lunpk0722 Pahadi Korwa Lundra dumardih tenapara dumardih vishanath vishanath tiharo chhatu                        
lunpk0723 Pahadi Korwa Lundra dumardih tenapara dumardih kandlu kandlu kalobai phuleswari suklaal shivlaal dileep                  
lunpk0724 Pahadi Korwa Lundra dumardih tenapara dumardih shani shani deni                          
lunpk0725 Pahadi Korwa Lundra dumardih tenapara dumardih laalsay laalsay sukhwari nanki budhni shanti bihani dablu                
lunpk0726 Pahadi Korwa Lundra dumardih tenapara dumardih samlaal samlaal basanti seeta lilaa                      
lunpk0727 Pahadi Korwa Lundra dumardih tenapara dumardih atvari atvari                            
lunpk0728 Pahadi Korwa Lundra dumardih tenapara dumardih sohareiya sohareiya indarsay                          
lunpk0729 Pahadi Korwa Lundra dumardih tenapara dumardih atwa atwa kavita neiharsay                        
lunpk0730 Pahadi Korwa Lundra dumardih tenapara dumardih rajuram rajuram balkuwar ajay                        
lunpk0731 Pahadi Korwa Lundra dumardih tenapara dumardih lakshamad lakshamad baknhin sukhlaal sampati syampati bablu maniyaro                
lunpk0732 Pahadi Korwa Lundra dumardih tenapara dumardih sundar sundar hiramani rendi sukhmaniya                      
lunpk0733 Pahadi Korwa Lundra dumardih tenapara dumardih ram ram machharhin guddu devansay                      
lunpk0734 Pahadi Korwa Lundra dumardih tenapara dumardih atvari atvari sohansay basanti                        
lunpk0735 Pahadi Korwa Lundra dumardih tenapara dumardih laalsay laalsay guddi budheswar phulmet sonamni paneswari                  
lunpk0736 Pahadi Korwa Lundra dumardih tenapara dumardih jahru jahru mirali                          
lunpk0737 Pahadi Korwa Lundra pasena pasena riri birbal birbal pandeybai bihani bholo urmila gali jivati mahema jivanti            
lunpk0738 Pahadi Korwa Lundra pasena dandpara riri beransay beransay somari shaniyaro laalsay pusu alawa guddu                
lunpk0739 Pahadi Korwa Lundra pasena dandpara riri surajan surajan jhingo sandhya                        
lunpk0740 Pahadi Korwa Lundra pasena mandarhiya riri jagana jagana karmi budhram sympati gahdul ramesh nilam                
lunpk0741 Pahadi Korwa Lundra pasena pasena riri somaru somaru                            
lunpk0742 Pahadi Korwa Lundra pasena pasena riri tunta tunta suni sukhmaniya rajnath dubaki nanki maglu sanglu mandlaal chhoti          
lunpk0743 Pahadi Korwa Lundra pasena mandarhiya riri jaggu jaggu sukhi bablu katwar urmila jangali dhanmtiya                
lunpk0744 Pahadi Korwa Lundra pasena mandarhiya riri pichhru pichhru aama                          
lunpk0745 Pahadi Korwa Lundra pasena pasena riri ratan ratan guddi guddi phuleswari golu                    
lunpk0746 Pahadi Korwa Lundra pasena pasena riri kanda kanda motaki butu sundari ruchi sangita seeta sunita              
lunpk0747 Pahadi Korwa Lundra pasena pasena riri aalu aalu churchri                          
lunpk0748 Pahadi Korwa Lundra pasena pasena riri dashrth dashrth sukhi naiharsay                        
lunpk0749 Pahadi Korwa Lundra pasena pasena riri lachhan lachhan biphani                          
lunpk0750 Pahadi Korwa Lundra pasena kadampara riri bhagn bhagn shnichari savita sangita                      
lunpk0751 Pahadi Korwa Lundra riri kadampara riri sukhlaal sukhlaal dhanesvari mina raju sima                    
lunpk0752 Pahadi Korwa Lundra riri kadampara riri bhulan bhulan bhansari dipak dileep dipeeka                    
lunpk0753 Pahadi Korwa Lundra riri riri riri chandi chandi sulan phagani                        
lunpk0754 Pahadi Korwa Lundra riri riri riri amarsay amarsay kondi chman kpenki manan sunita vikas                
lunpk0755 Pahadi Korwa Lundra riri riri riri ranka ranka sarana sagat anita                      
lunpk0756 Pahadi Korwa Lundra riri riri riri ramu ramu phagani nilavati shivprasad bhantai balwanti divanti sevanti dilbodh dhanbodh          
lunpk0757 Pahadi Korwa Lundra riri gadphar riri sukhmniya sukhmniya bhola                          
lunpk0758 Pahadi Korwa Lundra riri gadphar riri munnaram munnaram bhinsi                          
lunpk0759 Pahadi Korwa Lundra riri gadphar riri jagguram jagguram luhribei                          
lunpk0760 Pahadi Korwa Lundra riri gadphar riri bannueam bannueam jitani                          
lunpk0761 Pahadi Korwa Lundra riri gadphar riri bihari bihari neiharo                          
lunpk0762 Pahadi Korwa Lundra riri gadphar riri amarsay amarsay sonkeliya syampati dilpati dipak                    
lunpk0763 Pahadi Korwa Lundra bilhma korwapara bilhma ratna ratna sukhram phuljo chhotan                      
lunpk0764 Pahadi Korwa Lundra bilhma korwapara bilhma anarsay anarsay phagni neiharsay dashani                      
lunpk0765 Pahadi Korwa Lundra bilhma korwapara bilhma shanichra shanichra kaliya                          
lunpk0766 Pahadi Korwa Lundra bilhma korwapara bilhma rajkumar rajkumar urmila suresh                        
lunpk0767 Pahadi Korwa Lundra bilhma korwapara bilhma theli theli ramesh sarita phulmtiya sambhu rinku                  
lunpk0768 Pahadi Korwa Lundra bilhma korwapara bilhma mangal mangal suni karan arjun deelip                    
lunpk0769 Pahadi Korwa Lundra bilhma ghutrapara bilhma bajaru bajaru halphniya taramuni saigalsay                      
lunpk0770 Pahadi Korwa Lundra bilhma ghutrapara bilhma samawak samawak                            
lunpk0771 Pahadi Korwa Lundra bilhma ghutrapara bilhma bhagmniya bhagmniya                            
lunpk0772 Pahadi Korwa Lundra bilhma ghutrapara bilhma jeetu jeetu bandhna phokali parsu banarsi                    
lunpk0773 Pahadi Korwa Lundra bilhma korwapara bilhma bandhi bandhi sanjho lakshamniya rajnath                      
lunpk0774 Pahadi Korwa Lundra bilhma korwapara bilhma khanduwa khanduwa jaadav shuleshri                        
lunpk0775 Pahadi Korwa Lundra bilhma korwapara bilhma kindo kindo nadhiya phulmet bhudhan                      
lunpk0776 Pahadi Korwa Lundra bilhma korwapara bilhma samsay samsay jhuli kuwarsay kuwaro kunti ramesh kamesh                
lunpk0777 Pahadi Korwa Lundra bilhma korwapara bilhma sukul sukul amera rani jani                      
lunpk0778 Pahadi Korwa Lundra bilhma korwapara bilhma ramdas ramdas somari bharat chhndra thubo                    
lunpk0779 Pahadi Korwa Lundra bilhma korwapara bilhma kandi kandi birjhan tilaso jeewan janam                    
lunpk0780 Pahadi Korwa Lundra bilhma korwapara bilhma jhirga jhirga ramlaal dasari amarsay mahashwari kusum maheshwar jora              
lunpk0781 Pahadi Korwa Lundra bilhma ghutrapara bilhma namit namit bhudhani nanki anita hamanti amirsay                  
lunpk0782 Pahadi Korwa Lundra bilhma ghutrapara bilhma sigan sigan rinjo                          
lunpk0783 Pahadi Korwa Lundra bilhma ghutrapara bilhma duhan duhan sangita punam                        
lunpk0784 Pahadi Korwa Lundra bilhma korwapara bilhma bilakho bilakho bhudhani                          
lunpk0785 Pahadi Korwa Lundra bilhma korwapara bilhma shriram shriram mahapasad mechi kunti rampasad savita                  
lunpk0786 Pahadi Korwa Lundra bilhma korwapara bilhma birjhu birjhu pehari khijhu birlu birjhan                    
lunpk0787 Pahadi Korwa Lundra bilhma korwapara bilhma ratiya ratiya mangali larangsay                        
lunpk0788 Pahadi Korwa Lundra bilhma korwapara bilhma bhadi bhadi bando kendal                        
lunpk0789 Pahadi Korwa Lundra bilhma ghutrapara bilhma munenda munenda sulabi sanu                        
lunpk0790 Pahadi Korwa Lundra bilhma korwapara bilhma munshi munshi kundali                          
lunpk0791 Pahadi Korwa Lundra bilhma korwapara bilhma khndhua khndhua ram                          
lunpk0792 Pahadi Korwa Lundra bilhma korwapara bilhma samalsay samalsay sunita ranjit priyanka                      
lunpk0793 Pahadi Korwa Lundra bilhma korwapara bilhma motilal motilal mohani predeep                        
lunpk0794 Pahadi Korwa Lundra bilhma korwapara bilhma sukhn sukhn mani shita kumari dewanti rakesh                    
lunpk0795 Pahadi Korwa Lundra bilhma korwapara bilhma biharo biharo cheto                          
lunpk0796 Pahadi Korwa Lundra bilhma korwapara bilhma khirni khirni gugala maniyaro somarsay somari somarpati anatpati sanmati              
lunpk0797 Pahadi Korwa Lundra bilhma korwapara bilhma sudhn sudhn dino biphna                        
lunpk0798 Pahadi Korwa Lundra bilhma korwapara bilhma singari singari                            
lunpk0799 Pahadi Korwa Lundra bilhma korwapara bilhma bhula bhula phli bihani kuwarsay babalsay babali                  
lunpk0800 Pahadi Korwa Lundra bilhma korwapara bilhma jangal jangal phule rajmen sonam guddi                    
lunpk0801 Pahadi Korwa Lundra bilhma korwapara bilhma ratiya ratiya galo                          
lunpk0802 Pahadi Korwa Lundra bilhma korwapara bilhma agarsay agarsay savita mangalsay kamal phulsay                    
lunpk0803 Pahadi Korwa Lundra bilhma korwapara bilhma singari singari                            
lunpk0804 Pahadi Korwa Lundra bilhma korwapara bilhma biguva biguva sawani mudalsay mani tivak arjun                  
lunpk0805 Pahadi Korwa Lundra bilhma korwapara bilhma lundaru lundaru veersay hirasay sambhu                      
lunpk0806 Pahadi Korwa Lundra Amganv korwapara kareshr ramdas ramdas rigti                          
lunpk0807 Pahadi Korwa Lundra Amganv korwapara kareshr viphana viphana minshari punam sukhdev sanjay devanand                  
lunpk0808 Pahadi Korwa Lundra Amganv korwapara kareshr nikesh nikesh shalho Akash                        
lunpk0809 Pahadi Korwa Lundra dorna   dorna kere ram kere ram khothi                          
lunpk0810 Pahadi Korwa Lundra darredih pahadpara sumerpur sukmaniya sukmaniya vijay munna lakhmad manmati sunita noharsay                
lunpk0811 Pahadi Korwa Lundra darredih pahadpara sumerpur boudam boudam patango lalsay sivprashad parwati jyoti minashi suraj              
lunpk0812 Pahadi Korwa Lundra darredih pahadpara sumerpur fagni fagni anant kumar kondi davnandan fuleswari lakhsmi fhulkumari                
lunpk0813 Pahadi Korwa Lundra sumerpur kahuwapani sumerpur somaru somaru jhole gudiya deepak seepak                    
lunpk0814 Pahadi Korwa Lundra sapda katoripani sapda sundara sundara                            
lunpk0815 Pahadi Korwa Lundra sapda katoripani sapda vhadwa vhadwa sivchand basnti                        
lunpk0816 Pahadi Korwa Lundra sapda katoripani sapda somaru somaru sukhni dhnesh dhansay                      
lunpk0817 Pahadi Korwa Lundra sapda katoripani sapda amashi amashi puni dhansay                        
lunpk0818 Pahadi Korwa Lundra sapda katoripani sapda singrai singrai kendli chetan naanbaai tedhi                    
lunpk0819 Pahadi Korwa Lundra sapda katoripani sapda sukhni sukhni                            
lunpk0820 Pahadi Korwa Lundra sapda katoripani sapda sukhdu sukhdu viphni sohariya bandhu dinu dina laali                
lunpk0821 Pahadi Korwa Lundra sapda katoripani sapda budhu budhu saalo aghnu                        
lunpk0822 Pahadi Korwa Lundra sapda katoripani sapda tibra tibra tibli thothi mato guddu                    
lunpk0823 Pahadi Korwa Lundra sapda katoripani sapda modi modi bandhni                          
lunpk0824 Pahadi Korwa Lundra sapda katoripani sapda jagat jagat phuleswari amrit                        
lunpk0825 Pahadi Korwa Lundra sapda katoripani sapda sanjhya sanjhya kuwar phutkeli nanki                      
lunpk0826 Pahadi Korwa Lundra sapda katoripani sapda tibul tibul shyampati sunti maanti kunti sunti                  
lunpk0827 Pahadi Korwa Lundra sapda katoripani sapda kheru kheru sanjhi                          
lunpk0828 Pahadi Korwa Lundra sapda katoripani sapda krli krli budhni krishna sagni                      
lunpk0829 Pahadi Korwa Lundra sapda katoripani sapda batni batni sanjhiya kuwar bai putkeli nanki                    
lunpk0830 Pahadi Korwa Lundra sapda katoripani sapda khadni khadni                            
lunpk0831 Pahadi Korwa Lundra sapda katoripani sapda thkani thkani sanichra nagmahin biphni kartik                    
lunpk0832 Pahadi Korwa Lundra sapda katoripani sapda karamsay karamsay muni kapil khora gudda brijlaal                  
lunpk0833 Pahadi Korwa Lundra sapda katoripani sapda ratilo ratilo                            
lunpk0834 Pahadi Korwa Lundra sapda katoripani sapda mugla mugla khdani bajru churpanhin                      
lunpk0835 Pahadi Korwa Lundra rawai jatashemar rawai rati rati shndhani naihari kedu                      
lunpk0836 Pahadi Korwa Lundra rawai jatashemar rawai bandhan bandhan mahuwari parshad adesh                      
lunpk0837 Pahadi Korwa Lundra rawai jatashemar rawai sudhan sudhan ghegha gange jamuna                      
lunpk0838 Pahadi Korwa Lundra rawai jatashemar rawai nadhiya nadhiya bhulni                          
lunpk0839 Pahadi Korwa Lundra rawai jatashemar rawai khsru khsru dasmi guddu pikki sagni                    
lunpk0840 Pahadi Korwa Lundra rawai jatashemar rawai boada boada                            
lunpk0841 Pahadi Korwa Lundra rawai jatashemar rawai singrai singrai ratni                          
lunpk0842 Pahadi Korwa Lundra rawai jatashemar rawai vishun vishun sundari                          
lunpk0843 Pahadi Korwa Lundra rawai jatashemar rawai atva atva amase                          
lunpk0844 Pahadi Korwa Lundra rawai jatashemar rawai jagna jagna batni                          
lunpk0845 Pahadi Korwa Lundra rawai jatashemar rawai daado daado munri                          
lunpk0846 Pahadi Korwa Lundra rawai jatashemar rawai durgi durgi ghurti                          
lunpk0847 Pahadi Korwa Lundra rawai jatashemar rawai lamru lamru chue satni chiraje sukni                    
lunpk0848 Pahadi Korwa Lundra rawai jatashemar rawai sahdev sahdev langdi putali viranti anita savita                  
lunpk0849 Pahadi Korwa Lundra rawai jatashemar rawai bhikhu bhikhu sanjho                          
lunpk0850 Pahadi Korwa Lundra rawai jatashemar rawai somaru somaru kindile vadhwa dino                      
lunpk0851 Pahadi Korwa Lundra rawai jatashemar rawai bhurri bhurri injori sukhram rinki                      
lunpk0852 Pahadi Korwa Lundra rawai barpara rawai bhaira bhaira somare mangeri                        
lunpk0853 Pahadi Korwa Lundra rawai jatashemar rawai konda konda kondi                          
lunpk0854 Pahadi Korwa Lundra rawai jatashemar rawai mandev mandev gudde shivnandan anjali                      
lunpk0855 Pahadi Korwa Lundra rawai getari rawai lubhra lubhra dasmi vishan                        
lunpk0856 Pahadi Korwa Lundra rawai jatashemar rawai shivnath shivnath naihari nanhu raju jageshwar                    
lunpk0857 Pahadi Korwa Lundra rawai jatashemar rawai kolai kolai bhdni koili bodela laalo komarsay                  
lunpk0858 Pahadi Korwa Lundra rawai jatashemar rawai baju baju jethi kamalsay samarsay bhinso                    
lunpk0859 Pahadi Korwa Lundra rawai jatashemar rawai viphaiya viphaiya rengali                          
lunpk0860 Pahadi Korwa Lundra rawai jatashemar rawai bhoda bhoda koili bhdan                        
lunpk0861 Pahadi Korwa Lundra rawai jatashemar rawai bagdu bagdu pukash kuwarsay baalkuwar ramkuwar                    
lunpk0862 Pahadi Korwa Lundra rawai jatashemar rawai chandru chandru budhni guddu sukhni diljan                    
lunpk0863 Pahadi Korwa Lundra rawai jatashemar rawai muddhu muddhu somari                          
lunpk0864 Pahadi Korwa Lundra rawai jatashemar rawai khsaru khsaru mural paklu chotu                      
lunpk0865 Pahadi Korwa Lundra rawai jatashemar rawai snjhiya snjhiya satni sukhlaal moharsay baldev salgu muneshwari                
lunpk0866 Pahadi Korwa Lundra rawai jatashemar rawai lohari lohari rami phguna gudde tehngu tibu vogalo sampati              
lunpk0867 Pahadi Korwa Lundra rawai barpara rawai dhemana dhemana viphni phgu tijani                      
lunpk0868 Pahadi Korwa Lundra rawai jatashemar rawai churlang churlang bhinsari                          
lunpk0869 Pahadi Korwa Lundra rawai jatashemar rawai tengaro tengaro sagani keli raju pavtra                    
lunpk0870 Pahadi Korwa Lundra rawai jatashemar rawai konda konda somari lamru phgani shila shing shubhso                  
lunpk0871 Pahadi Korwa Lundra rawai jatashemar rawai manijara manijara mangali sukmaniya                        
lunpk0872 Pahadi Korwa Lundra rawai jatashemar rawai dabblu dabblu likhni gebdi                        
lunpk0873 Pahadi Korwa Lundra rawai jatashemar rawai degadda degadda lajhdi lalita vikram sunita vikash                  
lunpk0874 Pahadi Korwa Lundra rawai jatashemar rawai ghegha ghegha kendali                          
lunpk0875 Pahadi Korwa Lundra rawai jatashemar rawai jhgna jhgna meno vinod                        
lunpk0876 Pahadi Korwa Lundra rawai jatashemar rawai thurru thurru rupni dileshwari sukhlal                      
lunpk0877 Pahadi Korwa Lundra rawai jatashemar rawai sukhni sukhni boglo santi                        
lunpk0878 Pahadi Korwa Lundra rawai jatashemar rawai ghurhu ghurhu sukhni                          
lunpk0879 Pahadi Korwa Lundra rawai jatashemar rawai mangalu mangalu                            
lunpk0880 Pahadi Korwa Lundra rawai jatashemar rawai sukmaniya sukmaniya                            
lunpk0881 Pahadi Korwa Lundra rawai jatashemar rawai chitan chitan lohadhin                          
lunpk0882 Pahadi Korwa Lundra sahanpur aamapara sahanpur sukhlaalram sukhlaalram mamta                          
lunpk0883 Pahadi Korwa Lundra sahanpur jaampara sahanpur semaram semaram mangetri pinki                        
lunpk0884 Pahadi Korwa Lundra sahanpur aamapara sahanpur kannilaal kannilaal jyoti arunkumar amarsay sarshwati                    
lunpk0885 Pahadi Korwa Lundra sahanpur aamapara sahanpur atwari atwari                            
lunpk0886 Pahadi Korwa Lundra sahanpur aamapara sahanpur somarsay somarsay phulbai satyam shivam                      
lunpk0887 Pahadi Korwa Lundra sahanpur aamapara sahanpur ligu ligu phulsundri kendi mangal say patarsay budhmaniya mannuram amit kumar              
lunpk0888 Pahadi Korwa Lundra sahanpur aamapara sahanpur biyan biyan sangita mayavati lilavati parbhvati                    
lunpk0889 Pahadi Korwa Lundra sahanpur aamapara sahanpur limaa limaa lunji bigani                        
lunpk0890 Pahadi Korwa Lundra sahanpur aamapara sahanpur kannilaal kannilaal animaa                          
lunpk0891 Pahadi Korwa Lundra sahanpur aamapara sahanpur phguaa phguaa atwari jivansay manish kumar                      
lunpk0892 Pahadi Korwa Lundra sahanpur aamapara sahanpur tijan tijan shirimuni bhgmaniya hirmaniya                      
lunpk0893 Pahadi Korwa Lundra sahanpur jaampara sahanpur thema thema gulpi                          
lunpk0894 Pahadi Korwa Lundra sahanpur aamapara sahanpur ratiyaram ratiyaram pholi                          
lunpk0895 Pahadi Korwa Lundra sahanpur aamapara sahanpur shivprshad shivprshad sirmila prtima partima aamaa                    
lunpk0896 Pahadi Korwa Lundra sahanpur aamapara sahanpur bodeli bodeli pavittri sukhmaniya sukhni                      
lunpk0897 Pahadi Korwa Lundra sahanpur jaampara sahanpur khirtal khirtal tuban kuwarsay sukhni                      
lunpk0898 Pahadi Korwa Lundra sahanpur aamapara sahanpur rupu rupu jagatram dilaso sarita priya anjali                  
lunpk0899 Pahadi Korwa Lundra sahanpur aamapara sahanpur babulal babulal prmila kalawati nilmani punam rajuram nayna                
lunpk0900 Pahadi Korwa Lundra sahanpur aamapara sahanpur biguram biguram atwari sunita unita santosh                    
lunpk0901 Pahadi Korwa Lundra sahanpur aamapara sahanpur bhgat bhgat hiramani                          
lunpk0902 Pahadi Korwa Lundra sahanpur aamapara sahanpur dasmet dasmet soharsay pinki sukhiyari amarsay                    
lunpk0903 Pahadi Korwa Lundra sahanpur aamapara sahanpur ghasi ghasi hiramani ravindara rungi rupsay ram                  
lunpk0904 Pahadi Korwa Lundra sahanpur aamapara sahanpur rajesh rajesh gudde sukhsay vishnu kunti                    
lunpk0905 Pahadi Korwa Lundra sahanpur aamapara sahanpur jagmohan jagmohan butani lilawati hiramati parmeswar viki                  
lunpk0906 Pahadi Korwa Lundra sahanpur aamapara sahanpur nanka nanka mohanram tilakram anjali rajkumar                    
lunpk0907 Pahadi Korwa Lundra sahanpur aamapara sahanpur kendo kendo bandhni                          
lunpk0908 Pahadi Korwa Lundra sahanpur aamapara sahanpur sukhlal sukhlal indramani hiralal nirjala motilal                    
lunpk0909 Pahadi Korwa Lundra sahanpur aamapara sahanpur suni suni                            
lunpk0910 Pahadi Korwa Lundra sahanpur aamapara sahanpur sapuran sapuran devanti raviranjan nirajkumar                      
lunpk0911 Pahadi Korwa Lundra sahanpur aamapara sahanpur nansuram nansuram saankuwar shivaram nanduram jhasirani                    
lunpk0912 Pahadi Korwa Lundra sahanpur aamapara sahanpur thiruva thiruva sumetri sahadan                        
lunpk0913 Pahadi Korwa Lundra semardih   semardih sanichar sanichar                            
lunpk0914 Pahadi Korwa Lundra semardih longajhriya semardih bandhan bandhan bhiri                          
lunpk0915 Pahadi Korwa Lundra semardih chattadad semardih phgu korwa phgu korwa nanpati sanjay soniya                      
lunpk0916 Pahadi Korwa Lundra semardih longajhriya semardih dhsiya dhsiya                            
lunpk0917 Pahadi Korwa Lundra semardih aamapani semardih sumarsay sumarsay                            
lunpk0918 Pahadi Korwa Lundra semardih longajhriya semardih mandal mandal                            
lunpk0919 Pahadi Korwa Lundra semardih longajhriya semardih ramesh ramesh santi   nbsp;                      
lunpk0920 Pahadi Korwa Lundra semardih longajhriya semardih nandu nandu                            
lunpk0921 Pahadi Korwa Lundra semardih longajhriya semardih bandhani bandhani sarita                          
lunpk0922 Pahadi Korwa Lundra semardih longajhriya semardih cahalram cahalram naihari champa chmeli rupesh guddu                  
lunpk0923 Pahadi Korwa Lundra semardih longajhriya semardih nandlal nandlal karmi                          
lunpk0924 Pahadi Korwa Lundra semardih longajhriya semardih sadhni sadhni                            
lunpk0925 Pahadi Korwa Lundra jaamdih korwapara jaamdih juraa juraa dasri chotu injoriya                      
lunpk0926 Pahadi Korwa Lundra jaamdih korwapara jaamdih motu motu budhni aasa                        
lunpk0927 Pahadi Korwa Lundra jaamdih korwapara jaamdih sukul sukul saniyaro atwari sukhmaniya raju                    
lunpk0928 Pahadi Korwa Lundra jaamdih schoolpara jaamdih mohana mohana phuleswari                          
lunpk0929 Pahadi Korwa Lundra dakai kamarsara dakai sukhal sukhal mutki butni naan                      
lunpk0930 Pahadi Korwa Lundra dakai kamarsara dakai babulal babulal maanti mahesh naresh santosh chotu guddu                
lunpk0931 Pahadi Korwa Lundra dakai kamarsara dakai navharsay navharsay indrakuwar vinesh sarita                      
lunpk0932 Pahadi Korwa Lundra dakai kamarsara dakai kamla kamla anjali anita                        
lunpk0933 Pahadi Korwa Lundra dakai kamarsara dakai sobhnath sobhnath lingu                          
lunpk0934 Pahadi Korwa Lundra dakai kamarsara dakai shiva shiva phulkuwar adhnu sukhdev laalsay sukhni baalsay                
lunpk0935 Pahadi Korwa Lundra dakai kamarsara dakai bihani bihani bidesi sukhmaniya phulmaniya santosh antosh                  
lunpk0936 Pahadi Korwa Lundra dakai kamarsara dakai shiv shiv basnti                          
lunpk0937 Pahadi Korwa Lundra dakai kamarsara dakai sanichar sanichar                            
lunpk0938 Pahadi Korwa Lundra dakai kamarsara dakai moharlal moharlal dhneswari manoj sanoj sunita                    
lunpk0939 Pahadi Korwa Lundra urdara korwapara urdara lattiram lattiram chukibai dadul                        
lunpk0940 Pahadi Korwa Lundra urdara korwapara urdara nadhiya nadhiya katwaar pintu virjlal arvind                    
lunpk0941 Pahadi Korwa Lundra urdara korwapara urdara sohanram sohanram phulmatiya krishna puja virendra                    
lunpk0942 Pahadi Korwa Lundra urdara korwapara urdara phulsay phulsay phulmet                          
lunpk0943 Pahadi Korwa Lundra urdara korwapara urdara ratiram ratiram sadhni indarnath aashma                      
lunpk0944 Pahadi Korwa Lundra nagam banshpara nagam chutaru chutaru manmati rajuram rajani shima rahul jhorgi                
lunpk0945 Pahadi Korwa Lundra nagam jaamjhriya nagam mangal mangal shurti                          
lunpk0946 Pahadi Korwa Lundra nagam banshpara nagam dina dina nanki                          
lunpk0947 Pahadi Korwa Lundra nagam aamapara nagam butu butu atwari soharaiya bagruvahan suganti                    
lunpk0948 Pahadi Korwa Lundra nagam aamapara nagam kendali kendali phulmatiya                          
lunpk0949 Pahadi Korwa Lundra nagam aamapara nagam mahinath mahinath parvati dileshwar sushila suntila phuntila                  
lunpk0950 Pahadi Korwa Lundra nagam jaamjhriya nagam bhagat bhagat shyampati parvati shitavati sudde piriyanka surajdev                
lunpk0951 Pahadi Korwa Lundra nagam jaamjhriya nagam sukmaniya sukmaniya chrodi dugani                        
lunpk0952 Pahadi Korwa Lundra nagam jaamjhriya nagam bhimsay bhimsay phuleswari pardip mahima                      
lunpk0953 Pahadi Korwa Lundra nagam nagam nagam sohariya sohariya savni                          
lunpk0954 Pahadi Korwa Lundra nagam nagam nagam suni suni baldev phulbai amrit                      
lunpk0955 Pahadi Korwa Lundra nagam banshpara nagam pushan pushan maanmati dhneswar chndani parvati dinesh                  
lunpk0956 Pahadi Korwa Lundra nagam banshpara nagam lasna lasna sancho                          
lunpk0957 Pahadi Korwa Lundra nagam banshpara nagam sukhu sukhu atwari bechan kishun                      
lunpk0958 Pahadi Korwa Lundra nagam banshpara nagam budhna budhna radhni sukhni                        
lunpk0959 Pahadi Korwa Lundra nagam banshpara nagam bavna bavna muneshri vesagu moti vijay                    
lunpk0960 Pahadi Korwa Lundra nagam banshpara nagam sowa sowa minsari mahngu                        
lunpk0961 Pahadi Korwa Lundra nagam belpara nagam kartik kartik kamali manti ramjit samjit naiharsay bimlesh                
lunpk0962 Pahadi Korwa Lundra nagam jaamjhriya nagam bodhro bodhro bihani                          
lunpk0963 Pahadi Korwa Lundra nagam jaamjhriya nagam ratiya ratiya santi shivlalram purecho phulmati                    
lunpk0964 Pahadi Korwa Lundra nagam banshpara nagam variram variram budhni sadanand                        
lunpk0965 Pahadi Korwa Lundra nagam banshpara nagam pushwa pushwa luri                          
lunpk0966 Pahadi Korwa Lundra chhermunda salybagicha chhermunda chndarsay chndarsay baalmati mangleswari raju                      
lunpk0967 Pahadi Korwa Lundra chhermunda salybagicha chhermunda prmod prmod laalibai budhni ajaylal jiyalal sumittra                  
lunpk0968 Pahadi Korwa Lundra chhermunda salybagicha chhermunda tiharo tiharo                            
lunpk0969 Pahadi Korwa Lundra chhermunda salybagicha chhermunda phulmet phulmet                            
lunpk0970 Pahadi Korwa Lundra chhermunda salybagicha chhermunda birhu birhu phulbasiya                          
lunpk0971 Pahadi Korwa Lundra chhermunda salybagicha chhermunda dhansay dhansay sarita shivmangal biphni                      
lunpk0972 Pahadi Korwa Lundra chhermunda salybagicha chhermunda konda konda gangottri maansay anita shila dudduwa sudi                
lunpk0973 Pahadi Korwa Lundra chhermunda salybagicha chhermunda kudhil kudhil suni                          
lunpk0974 Pahadi Korwa Lundra chhermunda salybagicha chhermunda nanhak nanhak ratilo                          
lunpk0975 Pahadi Korwa Lundra chhermunda banjaridaad chhermunda sukhram sukhram minsu                          
lunpk0976 Pahadi Korwa Lundra chhermunda banjaridaad chhermunda naiharsay naiharsay kaili phaguram kelash lalita manturam                  
lunpk0977 Pahadi Korwa Lundra chhermunda banjaridaad chhermunda adhni adhni                            
lunpk0978 Pahadi Korwa Lundra chhermunda banjaridaad chhermunda ghsiya ghsiya baratin shivmangal naiharsay nandaram sukmati                  
lunpk0979 Pahadi Korwa Lundra chhermunda banjaridaad chhermunda baleswar baleswar kavita vijay ajay                      
lunpk0980 Pahadi Korwa Lundra chhermunda banjaridaad chhermunda lakhni lakhni                            
lunpk0981 Pahadi Korwa Lundra chhermunda banjaridaad chhermunda navalsay navalsay phuleswari sukanti anita choturam shivaram                  
lunpk0982 Pahadi Korwa Lundra chhermunda banjaridaad chhermunda kuwarsay kuwarsay kuntibai surajlal naansay                      
lunpk0983 Pahadi Korwa Lundra chhermunda banjaridaad chhermunda sukhdev sukhdev dhelki                          
lunpk0984 Pahadi Korwa Lundra chhermunda salybagicha chhermunda sohraiya sohraiya satalbai raybratram vimala savita shivbarat virajo                
lunpk0985 Pahadi Korwa Lundra chhermunda salybagicha chhermunda ranjitram ranjitram phganibai sonamati subham                      
lunpk0986 Pahadi Korwa Lundra chhermunda salybagicha chhermunda naiharsay naiharsay phulaso visanu guddi                      
lunpk0987 Pahadi Korwa Lundra chhermunda salybagicha chhermunda birbal birbal kaani                          
lunpk0988 Pahadi Korwa Lundra chhermunda salybagicha chhermunda karamsay karamsay sukhmaniya biphanram ramkumar somarsay                    
lunpk0989 Pahadi Korwa Lundra chhermunda salybagicha chhermunda munaram munaram budhyaro partima amrita amit sangita sapana                
lunpk0990 Pahadi Korwa Lundra chhermunda salybagicha chhermunda duhanram duhanram maniyaro maansay shirmati                      
lunpk0991 Pahadi Korwa Lundra chhermunda salybagicha chhermunda mahinath mahinath bihani urmila savita mangali manbodh manbodh                
lunpk0992 Pahadi Korwa Lundra chhermunda salybagicha chhermunda sirhu sirhu sanjho noharsay                        
lunpk0993 Pahadi Korwa Lundra chhermunda salybagicha chhermunda pandararam pandararam tileswari anita anilkumar                      
lunpk0994 Pahadi Korwa Lundra chhermunda salybagicha chhermunda chndeswar chndeswar tilaso sushila sumarthan sukhmati                    
lunpk0995 Pahadi Korwa Lundra chhermunda salybagicha chhermunda rajo rajo                            
lunpk0996 Pahadi Korwa Lundra chhermunda salybagicha chhermunda pichro pichro                            
lunpk0997 Pahadi Korwa Lundra chhermunda salybagicha chhermunda fhakirsay fhakirsay maanti muneswar hirasay hiramani amirsay                  
lunpk0998 Pahadi Korwa Lundra chhermunda salybagicha chhermunda devmoonram devmoonram lawango saamkumari udaykumar shivam                    
lunpk0999 Pahadi Korwa Lundra chhermunda salybagicha chhermunda mangaru mangaru                            
lunpk1000 Pahadi Korwa Lundra chhermunda salybagicha chhermunda somari somari                            
lunpk1001 Pahadi Korwa Lundra chhermunda salybagicha chhermunda dhenuram dhenuram savitri jaylaal vijaylal sanjaylal                    
lunpk1002 Pahadi Korwa Lundra dewari korwapara chhermunda bele bele juthni                          
lunpk1003 Pahadi Korwa Lundra dewari korwapara chhermunda otloram otloram panaibai                          
lunpk1004 Pahadi Korwa Lundra dewari korwapara chhermunda munaram munaram mangali santosh ashok                      
lunpk1005 Pahadi Korwa Lundra dewari korwapara chhermunda dangsu dangsu thumari ratanu dhuni                      
lunpk1006 Pahadi Korwa Lundra dewari korwapara chhermunda badul badul sundari chndu somaru                      
lunpk1007 Pahadi Korwa Lundra dewari korwapara chhermunda sindhu sindhu atwari sanu ratiyo                      
lunpk1008 Pahadi Korwa Lundra dewari korwapara chhermunda mahalu mahalu                            
lunpk1009 Pahadi Korwa Lundra dewari korwapara chhermunda sukhu sukhu majhino brejesh                        
lunpk1010 Pahadi Korwa Lundra dewari korwapara chhermunda khuralu khuralu jole sarita sandeep pardeep                    
lunpk1011 Pahadi Korwa Lundra dewari korwapara chhermunda baiga baiga parmeswari sukhni dheni asish                    
lunpk1012 Pahadi Korwa Lundra dewari korwapara chhermunda kamalsay kamalsay jugani raajnath sanjay sunita                    
lunpk1013 Pahadi Korwa Lundra dewari korwapara chhermunda sundarlal sundarlal dhneswari lakshami ranjet                      
lunpk1014 Pahadi Korwa Lundra dewari korwapara chhermunda dashrath dashrath phulmatiya lalita budhiyaro                      
lunpk1015 Pahadi Korwa Lundra dewari korwapara chhermunda gondal gondal kaalhi tilaso                        
lunpk1016 Pahadi Korwa Lundra dewari korwapara chhermunda naanram naanram ratani minsho chotu shani                    
lunpk1017 Pahadi Korwa Lundra dewari korwapara chhermunda jethu jethu maniyaro                          
lunpk1018 Pahadi Korwa Lundra khrakona korwapara khrakona somarsay somarsay jumani khuli naansay lilawati lalita                  
lunpk1019 Pahadi Korwa Lundra khrakona korwapara khrakona khuir khuir lasani pritam muni gulu sunita                  
lunpk1020 Pahadi Korwa Lundra khrakona korwapara khrakona dulu dulu                            
lunpk1021 Pahadi Korwa Lundra khrakona korwapara khrakona biganram biganram velaso pintu rinki dilip jugan anima pinki              
lunpk1022 Pahadi Korwa Lundra khrakona korwapara khrakona mastar mastar mangali dhneshweri naansay maheswari                    
lunpk1023 Pahadi Korwa Lundra khrakona korwapara khrakona saynayram saynayram phulkuwar                          
lunpk1024 Pahadi Korwa Lundra khrakona korwapara khrakona suraj suraj dilo sarita                        
lunpk1025 Pahadi Korwa Lundra khrakona korwapara khrakona babulal babulal kunti manish arjun nisha                    
lunpk1026 Pahadi Korwa Lundra khrakona korwapara khrakona budhanram budhanram jungi vinod                        
lunpk1027 Pahadi Korwa Lundra khrakona korwapara khrakona vinod vinod phuleswari suraj lalita naanguddu                    
lunpk1028 Pahadi Korwa Lundra khrakona korwapara khrakona kalektar kalektar kapani baagar bihani kalawati amarnath sukhdev                
lunpk1029 Pahadi Korwa Lundra kudar jhrilogri gersa bodaram bodaram sukhiyaro dasmal kariya kendu goidi kendro chiragi              
lunpk1030 Pahadi Korwa Lundra kudar junahdih gersa maniram maniram biphni kendi raajnath dhankuwari naano                  
lunpk1031 Pahadi Korwa Lundra gersa chitalata gersa baniya baniya ratani                          
lunpk1032 Pahadi Korwa Lundra gersa chitalata gersa ram gulab ram gulab sukhmaniya                          
lunpk1033 Pahadi Korwa Lundra gersa chitalata gersa singray singray atwari parmod rameswar parmeswar guddi                  
lunpk1034 Pahadi Korwa Lundra jhrilogri jhrilogri gersa naiharsay naiharsay sonmatiya sube biphan rabina guddu                  
lunpk1035 Pahadi Korwa Lundra kudar jhrilogri gersa shniram shniram phuleswari basanti samalsay moharsay suganti noharsay phulaso tilaso            
lunpk1036 Pahadi Korwa Lundra kudar junahdih gersa ajay ajay phuleswari chanda                        
lunpk1037 Pahadi Korwa Lundra gersa chitalata gersa somarsay somarsay sanpati guddi                        
lunpk1038 Pahadi Korwa Lundra kudar jhrilogri gersa mithu mithu beginbai luri                        
lunpk1039 Pahadi Korwa Lundra kudar jhrilogri gersa maklu maklu bandhni                          
lunpk1040 Pahadi Korwa Lundra kudar junahdih gersa jayram jayram rodani pramila prmil kumar amit kumar                    
lunpk1041 Pahadi Korwa Lundra kudar jhrilogri gersa biguram biguram pchribai sukhn kanti nadhiyaro budhiyaro karamsay rupani rajindara            
lunpk1042 Pahadi Korwa Lundra kudar junahdih gersa ramesh ramesh dhumeswar                          
manpk0295 Pahadi Korwa Mainpat askara   Kaljiba sohan sohan dhaneshwari mahendra santoshi rajeshwar basanti fulaso sonarsai              
manpk0296 Pahadi Korwa Mainpat Kaljiba askara Kaljiba kanwarsai kanwarsai fulmati moharmati kusum kaushalya ayaku                  
manpk0297 Pahadi Korwa Mainpat Kaljiba   Kaljiba lalsai lalsai sanmati deepsagar raghu budhwari                    
manpk0298 Pahadi Korwa Mainpat Kaljiba askara Kaljiba rameshwar rameshwar somari ramkumar maniyaro ramesh                    
manpk0299 Pahadi Korwa Mainpat Kaljiba askara Kaljiba thou thou srimati ramkumar                        
manpk0300 Pahadi Korwa Mainpat Kaljiba askara Kaljiba rajanti rajanti chaniram balmati sandeep salita dileep                  
manpk0301 Pahadi Korwa Mainpat Kaljiba askara Kaljiba kawaru kawaru kawam                          
manpk0302 Pahadi Korwa Mainpat Kaljiba askara Kaljiba doli doli doti                          
manpk0303 Pahadi Korwa Mainpat Kaljiba askara Kaljiba nauhari nauhari sukmaniya sunu munu                      
manpk0304 Pahadi Korwa Mainpat Kaljiba askara Kaljiba getani getani getari amit kumar sumit ayush                    
manpk0305 Pahadi Korwa Mainpat Kaljiba askara Kaljiba balkeshwar balkeshwar saanjhi ram kumar kiran ramesh                    
manpk0306 Pahadi Korwa Mainpat Kaljiba askara Kaljiba ratani ratani ratani vijay rajkumar shanti rajkumari rani                
manpk0307 Pahadi Korwa Mainpat askara   Kaljiba bhuneshwar bhuneshwar bhuneshwar mukesh sukesh                      
manpk0308 Pahadi Korwa Mainpat askara   Kaljiba sukhmet sukhmet saroj govardhan                        
manpk0309 Pahadi Korwa Mainpat askara q Kaljiba mangri mangri bodhan                          
manpk0310 Pahadi Korwa Mainpat askara askara Kaljiba viffai viffai bhatiya sukhu sukhsai sukhnath sukhal phillip                
manpk0311 Pahadi Korwa Mainpat askara   Kaljiba dashi dashi virsai hiramuni bihansas vinod jageshwari dileep atulsai              
manpk0312 Pahadi Korwa Mainpat askara vihidand Kaljiba jhulai jhulai jhulai jyoti jugmaniya                      
manpk0313 Pahadi Korwa Mainpat askara   Kaljiba sukhmet sukhmet baigu                          
manpk0314 Pahadi Korwa Mainpat askara   Kaljiba ramiya ramiya sanu anil sunil                      
manpk0315 Pahadi Korwa Mainpat askara   Kaljiba flyer flyer mansai basanti biganti shamel amosh                  
manpk0316 Pahadi Korwa Mainpat askara vihidand Kaljiba shivnath shivnath                            
manpk0317 Pahadi Korwa Mainpat askara askara Kaljiba jugeshwari jugeshwari sukhu muhuna                        
manpk0318 Pahadi Korwa Mainpat askara askara Kaljiba maheshwari maheshwari santra vigray chunu sukmaniya                    
manpk0319 Pahadi Korwa Mainpat askara askara Kaljiba manmati manmati nansai                          
manpk0320 Pahadi Korwa Mainpat askara   Kaljiba maniyaro maniyaro moharsai dilram suraj jayanti mormati                  
manpk0321 Pahadi Korwa Mainpat askara   Kaljiba ratani ratani rama sukhu rajesh                      
manpk0322 Pahadi Korwa Mainpat Kaljiba   Kaljiba sanu sanu manmati deepsagar rajesh                      
manpk0323 Pahadi Korwa Mainpat askara   Kaljiba parwati parwati kalamsai ramsai fulkuwari mankunwar sukman savita sumitra              
manpk0324 Pahadi Korwa Mainpat askara madwasarai Kaljiba kameshwari kameshwari naiharsai noharsai hiramani sunita                    
manpk0325 Pahadi Korwa Mainpat askara madwasarai Kaljiba sugreev sugreev gangaram rajkumari rajmani rajnath mankunwar rajendra                
manpk0326 Pahadi Korwa Mainpat askara   Kaljiba somari somari somari                          
manpk0327 Pahadi Korwa Mainpat Kaljiba   Kaljiba clarh clarh kaleshwar gunu fulmai                      
manpk0328 Pahadi Korwa Mainpat askara askara Kaljiba nohari nohari sundarsai jageshwar sukhmatiya fulbaso sunita deepak                
manpk0329 Pahadi Korwa Mainpat askara vihidand Kaljiba viffaiya viffaiya viffaiya rupa                        
manpk0330 Pahadi Korwa Mainpat askara askara Kaljiba mangli mangli suleshwar                          
manpk0331 Pahadi Korwa Mainpat askara askara Kaljiba muneshwari muneshwari muneshwar shanti                        
manpk0332 Pahadi Korwa Mainpat askara vihidand Kaljiba bhulani bhulani rutharam ajit narsingh                      
manpk0333 Pahadi Korwa Mainpat askara askara Kaljiba fuleshwari fuleshwari amlu                          
manpk0334 Pahadi Korwa Mainpat askara madwasarai Kaljiba likhani likhani jagdeesh rajram jiramani moharmani fulmati sukmaniya                
manpk0335 Pahadi Korwa Mainpat askara vihidand Kaljiba saanjhi saanjhi mulari muneshwar balram kanti nanu rupmati guddi              
manpk0336 Pahadi Korwa Mainpat askara   Kaljiba budhwari budhwari somarsai                          
manpk0337 Pahadi Korwa Mainpat askara vihidand Kaljiba salita salita salita uday manmati priyanka sushila muneshwari                
manpk0338 Pahadi Korwa Mainpat askara askara Kaljiba fuleshwari fuleshwari mangru ajmariya mahendra budheshwar                    
manpk0339 Pahadi Korwa Mainpat askara   Kaljiba rajani rajani                            
manpk0340 Pahadi Korwa Mainpat askara maltipur Kaljiba vifani vifani manbodh                          
manpk0341 Pahadi Korwa Mainpat askara   Kaljiba jivanti jivanti raju                          
manpk0342 Pahadi Korwa Mainpat askara askara Kaljiba hemanti hemanti noharsai                          
manpk0343 Pahadi Korwa Mainpat askara vihidand Kaljiba ratni ratni ritani sandeep                        
manpk0344 Pahadi Korwa Mainpat askara vihidand Kaljiba sumitra sumitra sumitra                          
manpk0345 Pahadi Korwa Mainpat askara askara Kaljiba mehandi mehandi veera maniyaro                        
manpk0346 Pahadi Korwa Mainpat askara vihidand Kaljiba naiharo naiharo dhaneshwari anima                        
manpk0347 Pahadi Korwa Mainpat askara askara Kaljiba karmi karmi raju dilram dhansu dhani                    
manpk0348 Pahadi Korwa Mainpat askara askara Kaljiba manki manki lalluram viffan ramsai jigan                    
manpk0349 Pahadi Korwa Mainpat askara askara Kaljiba fulmati fulmati budar netram                        
manpk0350 Pahadi Korwa Mainpat askara askara Kaljiba kunti kunti bagarsai rajkumar amrita                      
udppk0001 Pahadi Korwa Udaipur Bakoi Bhelwadaand Bakoi rati korwa rati korwa etwari                          
udppk0002 Pahadi Korwa Udaipur Bakoi Bhelwadaand Bakoi kendi korwa kendi korwa jokhu korwa                          
udppk0003 Pahadi Korwa Udaipur Bakoi Bhelwadaand Bakoi sonu korwa sonu korwa phulmatiya achmi mahadev                      
udppk0004 Pahadi Korwa Udaipur Bakoi Bhelwadaand Bakoi sukhu korwa sukhu korwa sammi korwa vikas akash                      
udppk0005 Pahadi Korwa Udaipur Bakoi Bhelwadaand Bakoi kenda korwa kenda korwa sundari fulkunwar                        
udppk0006 Pahadi Korwa Udaipur Bakoi Bhelwadaand Bakoi somaru somaru lilaro beena abhay amina ravina ayush                
udppk0007 Pahadi Korwa Udaipur Bakoi Bhelwadaand Bakoi ratu korwa ratu korwa buthani sanmati                        
udppk0008 Pahadi Korwa Udaipur Bakoi Bhelwadaand Bakoi sukhan korwa sukhan korwa arti shanti shanti budhkuwari somari                  
udppk0009 Pahadi Korwa Udaipur Bakoi Bhelwadaand Bakoi jagan korwa jagan korwa sukhni baleshwar sushila kaushalya kaleshwar                  
udppk0010 Pahadi Korwa Udaipur Bakoi Bhelwadaand Bakoi laxman laxman somari shailendra ratiyaso                      
udppk0011 Pahadi Korwa Udaipur Bakoi Bhelwadaand Bakoi nanhi nanhi guruwari areena bihani reena                    
udppk0012 Pahadi Korwa Udaipur Bakoi Bhelwadaand Bakoi sriram sriram sumita etwari sukhmati rajkumari fulkunwari rameshwar dhaneshwari baleshwar laleshwar          
udppk0013 Pahadi Korwa Udaipur Bakoi Bhelwadaand Bakoi tulsi tulsi muneshwar                          
udppk0014 Pahadi Korwa Udaipur Bakoi Bhelwadaand Bakoi rupsai rupsai sukhni                          
udppk0015 Pahadi Korwa Udaipur Bakoi Bhelwadaand Bakoi budhram budhram shanti pandru bablu                      
udppk0016 Pahadi Korwa Udaipur Bakoi Bhelwadaand Bakoi shani shani biniwari chameli                        
udppk0017 Pahadi Korwa Udaipur Bakoi Bhelwadaand Bakoi jokhu jokhu sunwari                          
udppk0018 Pahadi Korwa Udaipur Bakoi Bhelwadaand Bakoi mangal mangal                            
udppk0019 Pahadi Korwa Udaipur Sitkalo Kharranagar Sitkalo mangatram mangatram ratiyaro anita sunita geeta                    
udppk0020 Pahadi Korwa Udaipur Sitkalo Kharranagar Sitkalo rajendra rajendra vijendra                          
udppk0021 Pahadi Korwa Udaipur Sitkalo Kharranagar Sitkalo balram balram budhani dharmpal                        
udppk0022 Pahadi Korwa Udaipur Sitkalo Kharranagar Sitkalo karmsingh karmsingh sankunwar pramod guddi kumari                      
udppk0023 Pahadi Korwa Udaipur Sitkalo Kharranagar Sitkalo pawanram pawanram jagmati bahadur jitanram                      
udppk0024 Pahadi Korwa Udaipur Sitkalo Kharranagar Sitkalo fulmet fulmet                            
udppk0025 Pahadi Korwa Udaipur Sitkalo Kharranagar Sitkalo dasmat ram dasmat ram bauni sawani roshan rajmania                    
udppk0026 Pahadi Korwa Udaipur Sitkalo Kharranagar Sitkalo amarsai amarsai manmati dinaram minaram sukhlal sarita                  
udppk0027 Pahadi Korwa Udaipur Sitkalo Kharranagar Sitkalo dhaneshwar dhaneshwar sukhwari kunwari mahima bharat anima ramkumar shatrughan              
udppk0028 Pahadi Korwa Udaipur Sitkalo Kharranagar Sitkalo choturam choturam gugeshwari                          
udppk0029 Pahadi Korwa Udaipur Sitkalo Kharranagar Sitkalo binduram binduram manglibai                          
udppk0030 Pahadi Korwa Udaipur Sitkalo Kharranagar Sitkalo manglibai manglibai               &nnbsp;            
udppk0031 Pahadi Korwa Udaipur Sitkalo Kharranagar Sitkalo suresh suresh rajanti asharmari                        
udppk0032 Pahadi Korwa Udaipur Sitkalo Kharranagar Sitkalo thimuram thimuram rupkunwar bihaani rajkumar rajkumar                    
udppk0033 Pahadi Korwa Udaipur Sitkalo Kharranagar Sitkalo dashua dashua saanjhi                          
udppk0034 Pahadi Korwa Udaipur Sitkalo Kharranagar Sitkalo somaru somaru dino dineshwari rambai kamalsingh rajkumari                  
udppk0035 Pahadi Korwa Udaipur Sitkalo Kharranagar Sitkalo munnaram munnaram etwari viffan urendra roshani virendra                  
udppk0036 Pahadi Korwa Udaipur Sitkalo Kharranagar Sitkalo budhram budhram budhanmaniya seema                        
udppk0037 Pahadi Korwa Udaipur Sitkalo Kharranagar Sitkalo vihnuram vihnuram shanti shrawan monika kartik karan ramu                
udppk0038 Pahadi Korwa Udaipur Sitkalo Kharranagar Sitkalo budhna budhna birajiyo sanjhai naresh panameshwari                    
udppk0039 Pahadi Korwa Udaipur Sitkalo Kharranagar Sitkalo ratiram ratiram sundari                          
udppk0040 Pahadi Korwa Udaipur Sitkalo Kharranagar Sitkalo bodhanram bodhanram sundari                          
udppk0041 Pahadi Korwa Udaipur Sitkalo Kharranagar Sitkalo manram manram surajbai rakesh mukesh                      
udppk0042 Pahadi Korwa Udaipur Sitkalo Kharranagar Sitkalo gopal gopal saniyaro suraj tara guddi                    
udppk0043 Pahadi Korwa Udaipur Sitkalo Kharranagar Sitkalo sukhram sukhram birnibai vivek urmila pramila nirmala bandhan                
udppk0044 Pahadi Korwa Udaipur Sitkalo Kharranagar Sitkalo etwar etwar sabni dineshram                        
udppk0045 Pahadi Korwa Udaipur Sitkalo Kharranagar Sitkalo laxman laxman ratiyaro rajesh naiharo maniyaro                    
udppk0046 Pahadi Korwa Udaipur Sitkalo Kharranagar Sitkalo ramdas ramdas sundri viffan anil nirwati                    
udppk0047 Pahadi Korwa Udaipur Sitkalo Kharranagar Sitkalo motiram motiram dulari rameshwar ravikumar dayalal                    
udppk0048 Pahadi Korwa Udaipur Sitkalo Khamkhunt Sitkalo dhanram dhanram virajo saniyaro sanjay nanhu                    
udppk0049 Pahadi Korwa Udaipur Sitkalo Khamkhunt Sitkalo sukul sukul naiharo basant anisha manisha                    
udppk0050 Pahadi Korwa Udaipur Sitkalo Khamkhunt Sitkalo sunitaram sunitaram sukhmati etwari rupmati                      
udppk0051 Pahadi Korwa Udaipur Sitkalo Khamkhunt Sitkalo budhnaram budhnaram nanki sanjhu brihaspati saraswati kartikram sushil saroj ishumati            
udppk0052 Pahadi Korwa Udaipur Sitkalo Khamkhunt Sitkalo laxman laxman fulkunwar sansai sukhpati ashish mutheri seema munni              
udppk0053 Pahadi Korwa Udaipur Sitkalo Khamkhunt Sitkalo ratiram ratiram sukhmaniya sanita sunita vanita                    
udppk0054 Pahadi Korwa Udaipur Sitkalo Khamkhunt Sitkalo rupanram rupanram badkibai jeepat arjun somaru lilavati                  
udppk0055 Pahadi Korwa Udaipur Sitkalo Kharranagar Sitkalo viray viray chameli shailendra                        
udppk0056 Pahadi Korwa Udaipur Sitkalo Barparga Sitkalo ramdhara ramdhara                            
udppk0057 Pahadi Korwa Udaipur Sitkalo Dagbaka Sitkalo arjun arjun panthain chamruram sangeeta pawanram                    
udppk0058 Pahadi Korwa Udaipur Sitkalo Dagbaka Sitkalo banarur banarur binko bodram modhuram                      
udppk0059 Pahadi Korwa Udaipur Sitkalo Barparga Sitkalo ganeshram ganeshram dhanmoti sangeeta suraj sarita anita                  
udppk0060 Pahadi Korwa Udaipur Sitkalo Barparga Sitkalo budhram budhram sanjhibai mankunwar sonmati                      
udppk0061 Pahadi Korwa Udaipur Sitkalo Kharranagar Sitkalo ramsingh ramsingh gurwari                          
udppk0062 Pahadi Korwa Udaipur Sitkalo Kharranagar Sitkalo shersingh shersingh naiharo ishwari sandeep                      
udppk0063 Pahadi Korwa Udaipur Sitkalo Barparga Sitkalo jituram jituram jugani jasintha sangeeta                      
udppk0064 Pahadi Korwa Udaipur Sitkalo Kharranagar Sitkalo sundar sundar parwati suman rajuram dileep                    
udppk0065 Pahadi Korwa Udaipur Sitkalo Kharranagar Sitkalo mohan mohan abeshwari mansai thakur karmu viffan amit dilwati              
udppk0066 Pahadi Korwa Udaipur Sitkalo Kharranagar Sitkalo suresh suresh sanjhi kaushalya deepak sumitra kalawati gudduram                
udppk0067 Pahadi Korwa Udaipur Sitkalo Kharranagar Sitkalo jurbaram jurbaram                            
udppk0068 Pahadi Korwa Udaipur Sitkalo Kharranagar Sitkalo balsai balsai shaniyari roshni                        
udppk0069 Pahadi Korwa Udaipur Sitkalo Barparga Sitkalo jhitko ram jhitko ram jhunibai                          
udppk0070 Pahadi Korwa Udaipur Sitkalo Barparga Sitkalo bandhanram bandhanram sumitra                          
udppk0071 Pahadi Korwa Udaipur Sitkalo Barparga Sitkalo somari somari                            
udppk0072 Pahadi Korwa Udaipur Sitkalo Barparga Sitkalo sukhan korwa sukhan korwa sukhpati ajit amit anil ashok guddu                
udppk0073 Pahadi Korwa Udaipur Sitkalo Barparga Sitkalo daharuram daharuram sukwaro surendra sunita                      
udppk0074 Pahadi Korwa Udaipur Mareya Chuatikra Mareya shivratan shivratan salken                          
udppk0075 Pahadi Korwa Udaipur Mareya Chuatikra Mareya janki janki fulbasiya                          
udppk0076 Pahadi Korwa Udaipur Mareya Chuatikra Mareya pradhanin pradhanin                            
udppk0077 Pahadi Korwa Udaipur Mareya Chuatikra Mareya munnaram munnaram geetabai hempushpa rahul rohit                    
udppk0078 Pahadi Korwa Udaipur Mareya Chuatikra Mareya ramu ramu fulmati                          
udppk0079 Pahadi Korwa Udaipur Mareya Chuatikra Mareya mohit mohit rajmet etwari deshwar fuleshwari panameshwar gayatri                
udppk0080 Pahadi Korwa Udaipur Mareya Chuatikra Mareya sumaru sumaru mayadil muskan akash                      
udppk0081 Pahadi Korwa Udaipur Mareya Chuatikra Mareya dharam dharam sarken dinesh                        
udppk0082 Pahadi Korwa Udaipur Mareya Chuatikra Mareya krishna krishna matiya fukeshwari abhay rajanti sukhanta                  
udppk0083 Pahadi Korwa Udaipur Mareya Chuatikra Mareya balram balram budhni akshay ramsingh viffani                    
udppk0084 Pahadi Korwa Udaipur Mareya Chuatikra Mareya ritha ritha mangli                          
udppk0085 Pahadi Korwa Udaipur Mareya Chuatikra Mareya rambai rambai shreya etwari                        
udppk0086 Pahadi Korwa Udaipur Mareya Chuatikra Mareya budhna budhna vimla sukhsaii                        
udppk0087 Pahadi Korwa Udaipur Mareya Chuatikra Mareya shaniram shaniram mangli lagan                        
udppk0088 Pahadi Korwa Udaipur Mareya Chuatikra Mareya shaniram shaniram falmani govind joginda gauri                    
udppk0089 Pahadi Korwa Udaipur Mareya Chuatikra Mareya sampat sampat                            
udppk0090 Pahadi Korwa Udaipur Mareya Chuatikra Mareya teju ram teju ram rujhani muneshwar mangeshwar seema nandkishor kameshwar                
udppk0091 Pahadi Korwa Udaipur Mareya Chuatikra Mareya rambilas rambilas nathiya amardeep shravan manisha nisha                  
udppk0092 Pahadi Korwa Udaipur Mareya Chuatikra Mareya moharlal moharlal bhanupriya sukhdev jaswanti                      
udppk0093 Pahadi Korwa Udaipur Mareya Chuatikra Mareya shivbalak shivbalak fulkunwari ramkumari dilsai                      
udppk0094 Pahadi Korwa Udaipur Mareya Chuatikra Mareya dhaneshwar dhaneshwar dhaneshwari                          
udppk0095 Pahadi Korwa Udaipur Mareya Chuatikra Mareya viffaiya viffaiya                            
udppk0096 Pahadi Korwa Udaipur Mareya Chuatikra Mareya aghanram aghanram laldi sukhdev                        
udppk0097 Pahadi Korwa Udaipur Mareya Chuatikra Mareya pardeshi pardeshi guddi                          
udppk0098 Pahadi Korwa Udaipur Vankeshma Vankeshma Kesma mulluram mulluram saghanram fulmati                        
udppk0099 Pahadi Korwa Udaipur Vankeshma Vankeshma Kesma budhanram budhanram tijobai harmuniya                        
udppk0100 Pahadi Korwa Udaipur Vankeshma Vankeshma Kesma chamra chamra jhuribai                          
udppk0101 Pahadi Korwa Udaipur Vankeshma Shivarama Kesma chandra kishor chandra kishor sukhni dinesh dini vinita chotu                  
udppk0102 Pahadi Korwa Udaipur Vankeshma   Kesma roshan roshan gangibai rathyo riwanti budhansai                    
udppk0103 Pahadi Korwa Udaipur Vankeshma   Kesma santosh santosh fulmatiya shaniro                        
udppk0104 Pahadi Korwa Udaipur Vankeshma   Kesma baneli baneli                            
udppk0105 Pahadi Korwa Udaipur Vankeshma   Kesma khalibai khalibai                            
udppk0106 Pahadi Korwa Udaipur Vankeshma Vankeshma Kesma chanhu chanhu shaniyaro                          
udppk0107 Pahadi Korwa Udaipur Vankeshma Vankeshma Kesma ratansai ratansai janki shaniro                        
udppk0108 Pahadi Korwa Udaipur Vankeshma   Kesma thepa thepa ratiyaro kunti                        
udppk0109 Pahadi Korwa Udaipur Vankeshma Vankeshma Kesma lajhru lajhru naiharo budhsai nanhi                      
udppk0110 Pahadi Korwa Udaipur Vankeshma Vankeshma Kesma sohan sohan sunita babli bimla                      
udppk0111 Pahadi Korwa Udaipur Vankeshma Vankeshma Kesma chunnu chunnu sumitra munni jhuni                      
udppk0112 Pahadi Korwa Udaipur Vankeshma Vankeshma Kesma gandhi gandhi jhuni munni naiharsai                      
udppk0113 Pahadi Korwa Udaipur Vankeshma Shivarama Kesma nanku nanku ratiyaro                          
udppk0114 Pahadi Korwa Udaipur Vankeshma Shivarama Kesma motu motu gudaki niraj                        
udppk0115 Pahadi Korwa Udaipur Vankeshma Shivarama Kesma mangat mangat somari chandru indru kindro                    
udppk0116 Pahadi Korwa Udaipur Vankeshma Shivarama Kesma pandru pandru sampati mandeep                        
udppk0117 Pahadi Korwa Udaipur Vankeshma Shivarama Kesma bodhiram bodhiram badni mangeram sonpati                      
udppk0118 Pahadi Korwa Udaipur Vankeshma Shivarama Kesma bhodro bhodro                            
udppk0119 Pahadi Korwa Udaipur Vankeshma Shivarama Kesma shivram shivram nankibai tejram jamni                      
udppk0120 Pahadi Korwa Udaipur Vankeshma Shivarama Kesma sunil sunil jamni chunu sonu monu                    
udppk0121 Pahadi Korwa Udaipur Vankeshma Shivarama Kesma jagatram jagatram ratiyaro mangalsai mangli                      
udppk0122 Pahadi Korwa Udaipur Vankeshma Shivarama Kesma lallu lallu fulobai                          
udppk0123 Pahadi Korwa Udaipur Vankeshma Shivarama Kesma dharmu dharmu urmila nansai                        
udppk0124 Pahadi Korwa Udaipur Vankeshma Shivarama Kesma kunwarsai kunwarsai ratnibai sukhwari                        
udppk0125 Pahadi Korwa Udaipur Vankeshma Shivarama Kesma arjun arjun binabai budhwari tihari bablu                    
udppk0126 Pahadi Korwa Udaipur Vankeshma Shivarama Kesma bhinsari bhinsari                            
udppk0127 Pahadi Korwa Udaipur Vankeshma Sadakpara Kesma somaru somaru sanjhi                          
udppk0128 Pahadi Korwa Udaipur Vankeshma Sadakpara Kesma shalik shalik bihani silimati                        
udppk0129 Pahadi Korwa Udaipur Vankeshma Vankeshma Kesma hudaku hudaku bihani                          
udppk0130 Pahadi Korwa Udaipur Vankeshma Vankeshma Kesma shulkaram shulkaram budhani lalram sukhmaniya udai sarita                  
udppk0131 Pahadi Korwa Udaipur Vankeshma   Kesma ram ram guddi rangjhol lalita rameshwar fuleshwari sundari                
udppk0132 Pahadi Korwa Udaipur Vankeshma Vankeshma Kesma babulal babulal sukpati                          
udppk0133 Pahadi Korwa Udaipur Vankeshma Vankeshma Kesma gandhibai gandhibai                            
udppk0134 Pahadi Korwa Udaipur Bule Kanadaand Bhakurma dashmal dashmal awadhi                          
udppk0135 Pahadi Korwa Udaipur Bule Kanadaand Bhakurma noharsai noharsai sanjhi budhani sukhni shantiram                    
udppk0136 Pahadi Korwa Udaipur Bule Kanadaand Bhakurma bishun bishun shanti radhesai sainat shivratan                    
udppk0137 Pahadi Korwa Udaipur Bule Kanadaand Bhakurma dhansai dhansai sukwari                          
udppk0138 Pahadi Korwa Udaipur Bule Kanadaand Bhakurma kendaram kendaram ronti rajkumar vijaykumar monika sunita anita                
udppk0139 Pahadi Korwa Udaipur Bule Kanadaand Bhakurma mangluram mangluram sukhpati stuti                        
udppk0140 Pahadi Korwa Udaipur Bule Kanadaand Bhakurma somaru somaru guruwari rameshwar                        
udppk0141 Pahadi Korwa Udaipur Bule Kanadaand Bhakurma budhram budhram kendiram                          
udppk0142 Pahadi Korwa Udaipur Bule Kanadaand Bhakurma nandeshwar nandeshwar sonpati archana                        
udppk0143 Pahadi Korwa Udaipur Bule Kanadaand Bhakurma budhram budhram shantibai salit anit viffan                    
udppk0144 Pahadi Korwa Udaipur Bule Kanadaand Bhakurma gudduram gudduram babli chandkeshwar rijkeshwar                      
udppk0145 Pahadi Korwa Udaipur Bule Kanadaand Bhakurma rameshwar rameshwar sukwari                          
udppk0146 Pahadi Korwa Udaipur Bule Bansdodhi Bhakurma dinduram dinduram sundari budhiwari panchram                      
udppk0147 Pahadi Korwa Udaipur Bule Bansdodhi Bhakurma maharu maharu                            
udppk0148 Pahadi Korwa Udaipur Bule Bansdodhi Bhakurma budhram budhram dashri sukhram manglu ratni rupani                  
udppk0149 Pahadi Korwa Udaipur Bule Bansdodhi Bhakurma sukhlal sukhlal asdi pandri                        
udppk0150 Pahadi Korwa Udaipur Bule Bansdodhi Bhakurma kunwarsai kunwarsai etwari                          
udppk0151 Pahadi Korwa Udaipur Bule Bansdodhi Bhakurma jagatram jagatram nankibai fagnibai singhali sukhmet dashmatiya fulmatiya turru basanti kajri          
udppk0152 Pahadi Korwa Udaipur Bule Bansdodhi Bhakurma etwarsai etwarsai ratiyaro                          
udppk0153 Pahadi Korwa Udaipur Bule Bansdodhi Bhakurma bansdhari bansdhari sukhni                          
udppk0154 Pahadi Korwa Udaipur Bule Bansdodhi Bhakurma ramkumar ramkumar sumri                          
udppk0155 Pahadi Korwa Udaipur Bule Bansdodhi Bhakurma sukwari sukwari bihanu mukesh                        
udppk0156 Pahadi Korwa Udaipur Bule Bansdodhi Bhakurma sundar sundar mohini sukhram mila                      
udppk0157 Pahadi Korwa Udaipur Bule Bansdodhi Bhakurma naval naval shaniyaro gautam sunita                      
udppk0158 Pahadi Korwa Udaipur Bhakurma Bansdodhi Bhakurma sindhuram sindhuram guruwari suraj                        
udppk0159 Pahadi Korwa Udaipur Bhakurma Bansdodhi Bhakurma motkaram motkaram rupani                          
udppk0160 Pahadi Korwa Udaipur Bhakurma Bansdodhi Bhakurma tejlal tejlal chengibai maniyari karamsingh ratani                    
udppk0161 Pahadi Korwa Udaipur Bhakurma Bansdodhi Bhakurma rajkumar rajkumar shaniyaro                          
udppk0162 Pahadi Korwa Udaipur Bhakurma Bansdodhi Bhakurma bhagwat bhagwat sonkunwer                          
udppk0163 Pahadi Korwa Udaipur Bhakurma Bansdodhi Bhakurma sonuram sonuram jugobai                          
udppk0164 Pahadi Korwa Udaipur Bhakurma Bansdodhi Bhakurma biran biran baisakhu                          
udppk0165 Pahadi Korwa Udaipur Bhakurma Bansdodhi Bhakurma hiralal hiralal khasrubai sukhwari simdev                      
udppk0166 Pahadi Korwa Udaipur Bhakurma Bansdodhi Bhakurma nanduram nanduram dinibai guruwari sukhdev                      
udppk0167 Pahadi Korwa Udaipur Bhakurma Bansdodhi Bhakurma ratansai ratansai fulo suresh                        
udppk0168 Pahadi Korwa Udaipur Bhakurma Bansdodhi Bhakurma bisun bisun jeego poonam sanitram                      
udppk0169 Pahadi Korwa Udaipur Bhakurma Bansdodhi Bhakurma singansai singansai bighanu dhanaram budhwari                      
udppk0170 Pahadi Korwa Udaipur Bhakurma Bansdodhi Bhakurma mangalsai mangalsai budhwari somaru sanjhayi                      
udppk0171 Pahadi Korwa Udaipur Bhakurma Bansdodhi Bhakurma mansingh mansingh sukhmet sukhuram viffaiya                      
udppk0172 Pahadi Korwa Udaipur Bhakurma Bansdodhi Bhakurma biruram biruram geetabai seema                        
udppk0173 Pahadi Korwa Udaipur Bhakurma Bansdodhi Bhakurma sukhiram sukhiram sonaibai                          
udppk0174 Pahadi Korwa Udaipur Bhakurma Bansdodhi Bhakurma mangluram mangluram saniyo santram                        
udppk0175 Pahadi Korwa Udaipur Bhakurma Bansdodhi Bhakurma bhagatram bhagatram                            
udppk0176 Pahadi Korwa Udaipur Bhakurma Bansdodhi Bhakurma urmila urmila manglu deepak mann dinesh                    
udppk0177 Pahadi Korwa Udaipur Bhakurma Bansdodhi Bhakurma rupsai rupsai sukhmatiya suresh                        
udppk0178 Pahadi Korwa Udaipur Bhakurma Bansdodhi Bhakurma ratiram ratiram                            
udppk0179 Pahadi Korwa Udaipur Bhakurma Bansdodhi Bhakurma etwari etwari bandi dino                        
udppk0180 Pahadi Korwa Udaipur Bhakurma Bansdodhi Bhakurma saniram saniram binibai chameli                        
abkpk0001 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar barpara malganov khurd balak balak budhani shaniram sonu                      
abkpk0002 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar thuthipara malganov khurd nagarchi nagarchi mutubai                          
abkpk0003 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar barpara malganov khurd muneswar muneswar anita sonam                        
abkpk0004 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar marghatiyapara malganov khurd raghuram raghuram santibai ajay shobhindaream                      
abkpk0005 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar barpara malganov khurd saraturam saraturam sukhamaniya sobaran seeta sa ngita                    
abkpk0006 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar barpara malganov khurd mohanram mohanram nadhiyo shwati                        
abkpk0007 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar lukamghutra malganov khurd kabalsay kabalsay nahdiyarobai sushama sanju shilpi                    
abkpk0008 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar barpara malganov khurd ramkumar ramkumar biki annu anita                      
abkpk0009 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar barpara malganov khurd satyanarayan satyanarayan dhaneswari                          
abkpk0010 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar barpara malganov khurd gedaram gedaram guddi                          
abkpk0011 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar barpara malganov khurd sonsay sonsay joyti ritek puja ritesh                    
abkpk0012 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar lukamghutra malganov khurd sema sema sundari birendr surendr kamalesh                    
abkpk0013 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar lukamghutra malganov khurd kariman kariman jhuleshbai dhina sashti naresh                    
abkpk0014 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar lukamghutra malganov khurd dhemaram dhemaram geetabai manishram puja suman                    
abkpk0015 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar lukamghutra malganov khurd somaru somaru deblobai                          
abkpk0016 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar barpara malganov khurd sitaram sitaram silamati                          
abkpk0017 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar lomapara malganov khurd budhram budhram                            
abkpk0018 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar lukamghutra malganov khurd dhokhararam dhokhararam bhandkibai                          
abkpk0019 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar barpara malganov khurd dilasobai dilasobai                            
abkpk0020 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar barpara malganov khurd prsaram prsaram kariyo kawalsay                        
abkpk0021 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar barpara malganov khurd phulsay phulsay sundari akash                        
abkpk0022 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar jarhadaad malganov khurd budhuram budhuram                            
abkpk0023 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar jarhadaad malganov khurd sudhuram sudhuram                            
abkpk0024 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar marghatiyapara malganov khurd manohar manohar thuichi anima khusabu mukesh                    
abkpk0025 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar barpara malganov khurd ramchwala ramchwala munni devid sitaram tara rajesh                  
abkpk0026 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar barpara malganov khurd munna munna devkumari omprakash pushpa shom                    
abkpk0027 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar marghatiyapara malganov khurd budhuram budhuram hermaniya                          
abkpk0028 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar marghatiyapara malganov khurd shimangal shimangal demakibai                          
abkpk0029 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar barpara malganov khurd baisakhu baisakhu duhani rahul sahul sahel                    
abkpk0030 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar barpara malganov khurd baranram baranram rajanibai anushka                        
abkpk0031 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar barpara malganov khurd sunilram sunilram khowlahe                          
abkpk0032 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar barpara malganov khurd sohanram sohanram ushabai sanjana                        
abkpk0033 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar marghatiyapara malganov khurd ramprashad ramprashad manmatibai                          
abkpk0034 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar barpara malganov khurd shiva shiva ramkelibai                          
abkpk0035 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar barpara malganov khurd sukhansay sukhansay nanmati rupabai visunram                      
abkpk0036 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar barpara malganov khurd atwarsay atwarsay laxmaniya artima ajay hemantram                    
abkpk0037 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar thothiaama malganov khurd badholan badholan kendibai mohlaal                        
abkpk0038 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar thothiaama malganov khurd heralaal heralaal urmilabai karanram punima sunima                    
abkpk0039 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar lomapara malganov khurd chamaribai chamaribai                            
abkpk0040 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar jarhadaad malganov khurd baratu baratu guddi phulkumari dilkumar annuprakash dayal dipakram                
abkpk0041 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar barpara malganov khurd hasram hasram dulari rani kuldeep bhuldeep                    
abkpk0042 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar barpara malganov khurd budhan budhan gulabi rajkumar jardhni raja chando                  
abkpk0043 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar barpara malganov khurd kolobai kolobai raju phulkumari                        
abkpk0044 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar barpara malganov khurd rajuram rajuram somariya samirram                        
abkpk0045 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar barpara malganov khurd phaganram phaganram bajari sukhansay manmati atwarsay lamaniya vikash rupa aratima visanu          
abkpk0046 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar barpara malganov khurd gopiram gopiram sukhamen baran rajani anushka                    
abkpk0047 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar barpara malganov khurd liba liba muthari ghuran puran jhpura surang                  
abkpk0048 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar barpara malganov khurd nandlaal nandlaal nadhiyaro bablu mina deena dharmed rimjhem karina              
abkpk0049 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar marghatiyapara malganov khurd nanbai nanbai hematram rajani                        
abkpk0050 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar marghatiyapara malganov khurd lodho lodho katika pradip ramsay savitri rakesh punam                
abkpk0051 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar barpara malganov khurd adhanuram adhanuram bhinsari                          
abkpk0052 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar barpara malganov khurd chrka chrka phulkuwer                          
abkpk0053 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar barpara malganov khurd jondari jondari                            
abkpk0054 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar barpara malganov khurd sebalo sebalo pinki                          
abkpk0055 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar jarhadaad malganov khurd lakhanram lakhanram lalibai nanki laxmad                      
abkpk0056 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar marghatiyapara malganov khurd sangal sangal munnibai nisha                        
abkpk0057 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar barpara malganov khurd kisun kisun sundari biphan sukhan                      
abkpk0058 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar marghatiyapara malganov khurd phuleswari phuleswari                            
abkpk0059 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar barpara malganov khurd sithali sithali                            
abkpk0060 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar barpara malganov khurd bhuneswar bhuneswar kuisi                          
abkpk0061 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar   malganov khurd phaguaa phaguaa tijo gheratu naheharsay noharsay                    
abkpk0062 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar barpara malganov khurd baratu baratu phulmatiya anita vijay kaleswari sumita                  
abkpk0063 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar barpara malganov khurd rajesh rajesh budhani anuj                        
abkpk0064 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar barpara malganov khurd amrikan amrikan amrita priya                        
abkpk0065 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar barpara malganov khurd sudhan sudhan phulwari manju anju kusum neha                  
abkpk0066 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar marghatiyapara malganov khurd bholaram bholaram muthobai vikash anju manju deeno aasha                
abkpk0067 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar jarhadaad malganov khurd ratan ratan klaso nilmadi ram indrmadi                    
abkpk0068 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar marghatiyapara malganov khurd shaniyaro shaniyaro ritu                          
abkpk0069 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar marghatiyapara malganov khurd chetanram chetanram sabina                          
abkpk0070 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar marghatiyapara malganov khurd nansay nansay parwati aachal puadnima                      
abkpk0071 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar barpara malganov khurd anilram anilram sangita laxmi suraj                      
abkpk0072 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar barpara malganov khurd maniram maniram gulabi punam sanjana                      
abkpk0073 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar marghatiyapara malganov khurd vechan vechan susila amrika                        
abkpk0074 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar barpara malganov khurd mheswari mheswari                            
abkpk0075 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar barpara malganov khurd balo balo savita kavita babita jamuna                    
abkpk0076 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar barpara malganov khurd shanti shanti                            
abkpk0077 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar barpara malganov khurd duhan duhan dasari karmen                        
abkpk0078 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar barpara malganov khurd soansay soansay                            
abkpk0079 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar marghatiyapara malganov khurd ganeswari ganeswari ramesh umesh                        
abkpk0080 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar barpara malganov khurd somaru somaru sohano                          
abkpk0081 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar barpara malganov khurd pusau pusau dilaso                          
abkpk0082 Pahadi Korwa Ambikapur ramnagar barpara malganov khurd sobhnath sobhnath kisana birbal sukhamaniya ranjit sandeep parsram bhiswajit reena radha          
abkpk0083 Pahadi Korwa Ambikapur khala korwapara khala thurchu thurchu phulo amresh santosh santoshi                    
abkpk0084 Pahadi Korwa Ambikapur khala korwapara khala dhudhwa dhudhwa sanjho                          
abkpk0085 Pahadi Korwa Ambikapur khala korwapara khala mausa mausa usari shila                        
abkpk0086 Pahadi Korwa Ambikapur khala korwapara khala dakhal dakhal jhariyaro mina vrijmohan rakesh anjali manisha                
abkpk0087 Pahadi Korwa Ambikapur khala korwapara khala toko toko biphani vrijmohan rajmohan jugan sarita suman                
abkpk0088 Pahadi Korwa Ambikapur khala korwapara khala noharsay noharsay mangali nilam sukhmaniya laxmadiya piyarsay                  
abkpk0089 Pahadi Korwa Ambikapur khala korwapara khala sukhu sukhu kimo kwalsay chdani suraj sunil                  
abkpk0090 Pahadi Korwa Ambikapur khala korwapara khala chhartu chhartu cheri bablu                        
abkpk0091 Pahadi Korwa Ambikapur khala korwapara khala munnu munnu ritalo                          
abkpk0092 Pahadi Korwa Ambikapur khala korwapara khala somaru somaru budhi arjun                        
abkpk0093 Pahadi Korwa Ambikapur khala korwapara khala babulaal babulaal manti                          
abkpk0094 Pahadi Korwa Ambikapur khala korwapara khala kunte kunte sundari naresh pintu gita rajani                  
abkpk0095 Pahadi Korwa Ambikapur khala korwapara khala basant basant phulmati prem manish anish shanesh                  
abkpk0096 Pahadi Korwa Ambikapur khala korwapara khala thibha thibha ruchi dharm muni                      
abkpk0097 Pahadi Korwa Ambikapur khala korwapara khala chengati chengati                            
abkpk0098 Pahadi Korwa Ambikapur khala korwapara khala sanjhwa sanjhwa phulwkuwar                          
abkpk0099 Pahadi Korwa Ambikapur khala korwapara khala kannilaal kannilaal tijo rajkumari vishal ramkumar vinod                  
abkpk0100 Pahadi Korwa Ambikapur khala korwapara khala bahadur bahadur shanti asima aasha arti asisha                  
abkpk0101 Pahadi Korwa Ambikapur khala korwapara khala chhndu chhndu jakani shithu guni shanilaal                    
abkpk0102 Pahadi Korwa Ambikapur khala korwapara khala ratiram ratiram rikhibai perasay amarsay kamalsay                    
abkpk0103 Pahadi Korwa Ambikapur khala korwapara khala berabal berabal dhneswari sawan atwa prabhu                    
abkpk0104 Pahadi Korwa Ambikapur khala korwapara khala guddu guddu munni budhi veersay dasari sirsay kaleswari chhotu mangali            
abkpk0105 Pahadi Korwa Ambikapur khala korwapara khala viphal viphal phulmundari shivam                        
abkpk0106 Pahadi Korwa Ambikapur khala korwapara khala sundar sundar                            
abkpk0107 Pahadi Korwa Ambikapur khala korwapara khala jundari jundari sanjay manmati sushil babulaal                    
abkpk0108 Pahadi Korwa Ambikapur khala korwapara khala nanka nanka gangi                          
abkpk0109 Pahadi Korwa Ambikapur khala korwapara khala dipak dipak sunita                          
abkpk0110 Pahadi Korwa Ambikapur khala korwapara khala naan naan tilaso ashok ajay ajit sujit laalji                
abkpk0111 Pahadi Korwa Ambikapur khala korwapara khala dando dando                            
abkpk0112 Pahadi Korwa Ambikapur khala korwapara khala chkrdhari chkrdhari heramani anita sangita champa ramlaal                  
abkpk0113 Pahadi Korwa Ambikapur khala korwapara khala raphail raphail basanti priti priya                      
abkpk0114 Pahadi Korwa Ambikapur khala korwapara khala duhanram duhanram santosi jiwanram ranjit punam samir                  
abkpk0115 Pahadi Korwa Ambikapur khala korwapara khala nanka nanka laali                          
abkpk0116 Pahadi Korwa Ambikapur khala korwapara khala hulso hulso suresh thuri                        
abkpk0117 Pahadi Korwa Ambikapur khala korwapara khala bitul bitul neiharo ankit sima priya                    
abkpk0118 Pahadi Korwa Ambikapur ghnghri korwapara ghnghri kenda kenda pandari sanjay                        
abkpk0119 Pahadi Korwa Ambikapur ghnghri korwapara ghnghri rajaram rajaram sudi sushma raju sima minu                  
abkpk0120 Pahadi Korwa Ambikapur ghnghri korwapara ghnghri ghuran ghuran kendi                          
abkpk0121 Pahadi Korwa Ambikapur ghnghri korwapara ghnghri raju raju basanti maheswari santosh                      
abkpk0122 Pahadi Korwa Ambikapur ghnghri korwapara ghnghri jugul jugul budhani sonamati dhneswari kabita rajesh                  
abkpk0123 Pahadi Korwa Ambikapur ghnghri korwapara ghnghri kelash kelash bhagmaniya gobind dhneshr baratu pkalu sima dinu              
abkpk0124 Pahadi Korwa Ambikapur ghnghri korwapara ghnghri somaru somaru bajari soniya nanki                      
abkpk0125 Pahadi Korwa Ambikapur ghnghri korwapara ghnghri gopi gopi phuleswari ankit                        
abkpk0126 Pahadi Korwa Ambikapur ghnghri korwapara ghnghri parsu parsu ndhiyaro                          
abkpk0127 Pahadi Korwa Ambikapur ghnghri korwapara ghnghri phurna phurna mohan sohan dhrmendr basanti puhlkuwer                  
abkpk0128 Pahadi Korwa Ambikapur ghnghri korwapara ghnghri dukhani dukhani raghu sukhram seeta likhani                    
abkpk0129 Pahadi Korwa Ambikapur ghnghri korwapara ghnghri atwari atwari                            
abkpk0130 Pahadi Korwa Ambikapur ghnghri korwapara ghnghri rajkumar rajkumar nadhiyaro kirisna lalita                      
abkpk0131 Pahadi Korwa Ambikapur ghnghri korwapara ghnghri pakalu pakalu sima laxmad laxme sanju                    
abkpk0132 Pahadi Korwa Ambikapur ghnghri korwapara ghnghri sito sito laalsay sanjho dhubali thiku                    
abkpk0133 Pahadi Korwa Ambikapur ghnghri korwapara ghnghri dukhana dukhana sukul somari                        
abkpk0134 Pahadi Korwa Ambikapur ghnghri korwapara ghnghri sudan sudan shanti suwanti muneswari sukani dilsay chhotu                
abkpk0135 Pahadi Korwa Ambikapur ghnghri korwapara ghnghri mhangu mhangu bijhiya                          
abkpk0136 Pahadi Korwa Ambikapur ghnghri korwapara ghnghri paulu paulu jiwanti                          
abkpk0137 Pahadi Korwa Ambikapur ghnghri korwapara ghnghri nansu nansu sanu ratiyo abhimanyu                      
abkpk0138 Pahadi Korwa Ambikapur ghnghri korwapara ghnghri konda konda sundari                          
abkpk0139 Pahadi Korwa Ambikapur ghnghri korwapara ghnghri mangal mangal phitlo babalu sukhadev guddu                    
abkpk0140 Pahadi Korwa Ambikapur ghnghri korwapara ghnghri jagadish jagadish sanjho                          
abkpk0141 Pahadi Korwa Ambikapur ghnghri korwapara ghnghri moharsay moharsay phulkuwer madhanu bisani indar biphana likhani pinki rmeshar            
abkpk0142 Pahadi Korwa Ambikapur aamadarha   sakholi atwar atwar saniyaro vicky mukesh sukhamaniya                    
abkpk0143 Pahadi Korwa Ambikapur aamadarha korwapara sakholi duhan duhan atwari                          
abkpk0144 Pahadi Korwa Ambikapur aamadarha   sakholi jakanu jakanu chmari manju bhajan rajkumari mangali                  
abkpk0145 Pahadi Korwa Ambikapur aamadarha   sakholi bandhuaa bandhuaa thipuri                          
abkpk0146 Pahadi Korwa Ambikapur aamadarha darripara sakholi babulaal babulaal phulesh ashok dhrmpal manoj                    
abkpk0147 Pahadi Korwa Ambikapur aamadarha   sakholi dulari dulari dinesh manesh vinesh ramesh                    
abkpk0148 Pahadi Korwa Ambikapur aamadarha darripara sakholi kendu kendu urmila teju shanki gulabi bhajju nirajani                
abkpk0149 Pahadi Korwa Ambikapur aamadarha   sakholi paharu paharu sukhobai duhan sudhir                      
abkpk0150 Pahadi Korwa Ambikapur aamadarha darripara sakholi sukhani sukhani                            
abkpk0151 Pahadi Korwa Ambikapur aamadarha   sakholi bhogalu bhogalu dasari guddu                        
abkpk0152 Pahadi Korwa Ambikapur aamadarha   sakholi laxmda laxmda nilmani                          
abkpk0153 Pahadi Korwa Ambikapur aamadarha korwapara sakholi sanjho sanjho                            
abkpk0154 Pahadi Korwa Ambikapur aamadarha   sakholi bhuadhram bhuadhram naanbai amresh lalita                      
abkpk0155 Pahadi Korwa Ambikapur aamadarha korwapara sakholi gomana gomana kaiyo sohan                        
abkpk0156 Pahadi Korwa Ambikapur aamadarha korwapara sakholi chhandu chhandu bhinsari sukhani shaniyaro maniyar                    
abkpk0157 Pahadi Korwa Ambikapur aamadarha   sakholi phulmet phulmet                            
abkpk0158 Pahadi Korwa Ambikapur aamadarha   sakholi chngaram chngaram                            
abkpk0159 Pahadi Korwa Ambikapur aamadarha korwapara sakholi kendi kendi                            
abkpk0160 Pahadi Korwa Ambikapur aamadarha   sakholi sumit sumit syampati                          
abkpk0161 Pahadi Korwa Ambikapur aamadarha   sakholi bodhan bodhan mewaparhen                          
abkpk0162 Pahadi Korwa Ambikapur aamadarha   sakholi mangalu mangalu dhankuwari                          
abkpk0163 Pahadi Korwa Ambikapur aamadarha   sakholi chubul chubul dhurkelhin sukhani                        
abkpk0164 Pahadi Korwa Ambikapur aamadarha   sakholi sukhalaal sukhalaal sati galo bhalo durjan gyan                  
abkpk0165 Pahadi Korwa Ambikapur aamadarha   sakholi guddu guddu shamwati rinki amrikan                      
abkpk0166 Pahadi Korwa Ambikapur aamadarha   sakholi ratiram ratiram budalibai sodhan                        
abkpk0167 Pahadi Korwa Ambikapur sakholi   sakholi somaru somaru bhinsari naanu                        
abkpk0168 Pahadi Korwa Ambikapur sakholi   sakholi dangbhal dangbhal sukhamaniya dinesh                        
abkpk0169 Pahadi Korwa Ambikapur sakholi   sakholi bhaula bhaula rani manita nisha anita guddi                  
abkpk0170 Pahadi Korwa Ambikapur sakholi   sakholi kriman kriman namasti babalu                        
abkpk0171 Pahadi Korwa Ambikapur sakholi   sakholi samelaal samelaal kunti                          
abkpk0172 Pahadi Korwa Ambikapur aamadarha   sakholi khosawa khosawa nadhiyo gahesh                        
abkpk0173 Pahadi Korwa Ambikapur aamadarha   sakholi motu motu dilaso ansh                        
abkpk0174 Pahadi Korwa Ambikapur aamadarha darripara sakholi mohan mohan sohari suman sundari savita                    
abkpk0175 Pahadi Korwa Ambikapur aamadarha korwapara sakholi suparan suparan bodeli babalu atwari                      
abkpk0176 Pahadi Korwa Ambikapur aamadarha   sakholi baldev baldev guddi sonamati urmila                      
abkpk0177 Pahadi Korwa Ambikapur pampapur gajarbhwana pampapur sukhamaniy sukhamaniy ramlaganram                          
abkpk0178 Pahadi Korwa Ambikapur pampapur gajarbhwana pampapur parmila parmila laxmad bharat budeanswar khusbu leya                  
abkpk0179 Pahadi Korwa Ambikapur pampapur gajarbhwana pampapur kamla kamla chhotedoman                          
abkpk0180 Pahadi Korwa Ambikapur pampapur gajarbhwana pampapur majhano majhano mansy                          
abkpk0181 Pahadi Korwa Ambikapur pampapur gajarbhwana pampapur kendi kendi sumaru                          
abkpk0182 Pahadi Korwa Ambikapur pampapur gajarbhwana pampapur chhotebudhram chhotebudhram dabhri                          
abkpk0183 Pahadi Korwa Ambikapur pampapur gajarbhwana pampapur phulmet phulmet budhram anita samta                      
abkpk0184 Pahadi Korwa Ambikapur pampapur gajarbhwana pampapur sudhan sudhan sukhani dinesh mahesh sahesh                    
abkpk0185 Pahadi Korwa Ambikapur pampapur gajarbhwana pampapur phuleshwari phuleshwari krisna                          
abkpk0186 Pahadi Korwa Ambikapur pampapur gajarbhwana pampapur jitram jitram mangali tejram sanjhi shilapati                    
abkpk0187 Pahadi Korwa Ambikapur pampapur gajarbhwana pampapur kailash kailash geeta nomin suman                      
abkpk0188 Pahadi Korwa Ambikapur pampapur gajarbhwana pampapur gulab gulab phulwati geeta                        
abkpk0189 Pahadi Korwa Ambikapur pampapur gajarbhwana pampapur latthi latthi ronhi                          
abkpk0190 Pahadi Korwa Ambikapur pampapur gajarbhwana pampapur denari denari laxmad                          
abkpk0191 Pahadi Korwa Ambikapur pampapur gajarbhwana pampapur dasharath dasharath ratani surish pawansay ratiyaro sukhan                  
abkpk0192 Pahadi Korwa Ambikapur pampapur gajarbhwana pampapur ratani ratani                            
abkpk0193 Pahadi Korwa Ambikapur pampapur gajarbhwana pampapur naiharsay naiharsay phulkuwari babblu                        
abkpk0194 Pahadi Korwa Ambikapur pampapur gajarbhwana pampapur ramnath ramnath ranjita rajish naiharsay siddeshwar aaryan basanti rajanti              
abkpk0195 Pahadi Korwa Ambikapur pampapur gajarbhwana pampapur maniya maniya kamalsay dineshwar pramila sunita sukhamaniya anima chhotu              
abkpk0196 Pahadi Korwa Ambikapur pampapur gajarbhwana pampapur dhunishwar dhunishwar ratiyaso sima simla deepak                    
abkpk0197 Pahadi Korwa Ambikapur pampapur gajarbhwana pampapur phulmatiya phulmatiya ludhram lema deepak                      
abkpk0198 Pahadi Korwa Ambikapur pampapur gajarbhwana pampapur ramsay ramsay maniyaro moharlaal sundari pramila                    
abkpk0199 Pahadi Korwa Ambikapur pampapur gajarbhwana pampapur bidhani bidhani                            
abkpk0200 Pahadi Korwa Ambikapur pampapur gajarbhwana pampapur jamani jamani manijar                          
abkpk0201 Pahadi Korwa Ambikapur pampapur gajarbhwana pampapur mangali mangali chhertu phulmani                        
abkpk0202 Pahadi Korwa Ambikapur pampapur gajarbhwana pampapur naiharo naiharo ragveer                          
abkpk0203 Pahadi Korwa Ambikapur pampapur gajarbhwana pampapur vrishpati vrishpati kaveer aand sukhlaal anil                    
abkpk0204 Pahadi Korwa Ambikapur pampapur gajarbhwana pampapur dhanshwar dhanshwar mahishwari indrjit dinesh santoshi                    
abkpk0205 Pahadi Korwa Ambikapur pampapur gajarbhwana pampapur mangal mangal vinsari                          
abkpk0206 Pahadi Korwa Ambikapur pampapur gajarbhwana pampapur rajaram rajaram savita laalbabu rupa                      
abkpk0207 Pahadi Korwa Ambikapur pampapur gajarbhwana pampapur ramprasad ramprasad phulbai manoj bimala                      
abkpk0208 Pahadi Korwa Ambikapur pampapur gajarbhwana pampapur naansay naansay dulari santkumar salita santlal niraj                  
abkpk0209 Pahadi Korwa Ambikapur pampapur gajarbhwana pampapur kendi kendi                            
abkpk0210 Pahadi Korwa Ambikapur pampapur gajarbhwana pampapur bandhan bandhan dhaneshwari garari                        
abkpk0211 Pahadi Korwa Ambikapur pampapur gajarbhwana pampapur choteraghuveer choteraghuveer jhariyaro                          
abkpk0212 Pahadi Korwa Ambikapur pampapur gajarbhwana pampapur bikane bikane                            
abkpk0213 Pahadi Korwa Ambikapur pampapur gajarbhwana pampapur motilal motilal soniya amita amrita raju                    
abkpk0214 Pahadi Korwa Ambikapur pampapur gajarbhwana pampapur sunita sunita lakhanram umishram                        
abkpk0215 Pahadi Korwa Ambikapur pampapur gajarbhwana pampapur chamaru chamaru rambai anita phutiswari somari                    
abkpk0216 Pahadi Korwa Ambikapur pampapur gajarbhwana pampapur majhano majhano ramprashd soniya phuliswari                      
abkpk0217 Pahadi Korwa Ambikapur pampapur gajarbhwana pampapur parsani parsani ratya phaganu dineswar                      
abkpk0218 Pahadi Korwa Ambikapur pampapur gajarbhwana pampapur dawanli dawanli chikaru banhan guddi                      
abkpk0219 Pahadi Korwa Ambikapur pampapur gajarbhwana pampapur kawalsay kawalsay ramkumari delishwar                        
abkpk0220 Pahadi Korwa Ambikapur pampapur gajarbhwana pampapur laalman laalman phulishwari hiralal panmiswari manish gagan bhajanti ramchandar              
abkpk0221 Pahadi Korwa Ambikapur pampapur gajarbhwana pampapur muneshwar muneshwar dhankuwar urmila samngita rakish amamta                  
abkpk0222 Pahadi Korwa Ambikapur pampapur gajarbhwana pampapur vijay vijay susela                          
abkpk0223 Pahadi Korwa Ambikapur kantiprakashpur thrrikona kantiprakashpur dalgira dalgira lalo bhikhram basiya gudiya                    
abkpk0224 Pahadi Korwa Ambikapur kantiprakashpur thrrikona kantiprakashpur baduaa baduaa ramkeli anita sumit                      
abkpk0225 Pahadi Korwa Ambikapur kantiprakashpur thrrikona kantiprakashpur phuleshri phuleshri pintu naiharsay shyamlal anita ramprashad                  
abkpk0226 Pahadi Korwa Ambikapur kantiprakashpur thrrikona kantiprakashpur naansay naansay mutthi ankur pintu sonu ramin sanji mangali              
abkpk0227 Pahadi Korwa Ambikapur kantiprakashpur thrrikona kantiprakashpur dilbandhu dilbandhu sumittra arvan                        
abkpk0228 Pahadi Korwa Ambikapur kantiprakashpur thrrikona kantiprakashpur nateshwar nateshwar biphani anita somaru rajpaal nanaku                  
abkpk0229 Pahadi Korwa Ambikapur kantiprakashpur thrrikona kantiprakashpur kelobai kelobai                            
abkpk0230 Pahadi Korwa Ambikapur kantiprakashpur thrrikona kantiprakashpur prasodhan prasodhan                            
abkpk0231 Pahadi Korwa Ambikapur kantiprakashpur thrrikona kantiprakashpur vayjal vayjal dhelibai gayttri rajju                      
abkpk0232 Pahadi Korwa Ambikapur kantiprakashpur thrrikona kantiprakashpur suggi suggi surajmani neharu sundari                      
abkpk0233 Pahadi Korwa Ambikapur kantiprakashpur thrrikona kantiprakashpur vircho vircho                            
abkpk0234 Pahadi Korwa Ambikapur kantiprakashpur thrrikona kantiprakashpur chuithabanwase chuithabanwase dipak pity                        
abkpk0235 Pahadi Korwa Ambikapur kantiprakashpur thrrikona kantiprakashpur soman soman reba munnilal rajkumar sunil chhoti                  
abkpk0236 Pahadi Korwa Ambikapur kantiprakashpur thrrikona kantiprakashpur naiharo naiharo                            
abkpk0237 Pahadi Korwa Ambikapur kantiprakashpur thrrikona kantiprakashpur chunda chunda shanibai jata sanjho                      
abkpk0238 Pahadi Korwa Ambikapur kantiprakashpur thrrikona kantiprakashpur dappu dappu matiyabai                          
abkpk0239 Pahadi Korwa Ambikapur kantiprakashpur thrrikona kantiprakashpur lorgod lorgod nadi                          
abkpk0240 Pahadi Korwa Ambikapur kantiprakashpur thrrikona kantiprakashpur denesh denesh sonkuwar punam puja                      
abkpk0241 Pahadi Korwa Ambikapur kantiprakashpur thrrikona kantiprakashpur parwatiya parwatiya                            
abkpk0242 Pahadi Korwa Ambikapur kantiprakashpur thrrikona kantiprakashpur tiharo tiharo jyoti rajlal                        
abkpk0243 Pahadi Korwa Ambikapur kantiprakashpur thrrikona kantiprakashpur kondi kondi mani parwati dilsay shivnayarnad                    
abkpk0244 Pahadi Korwa Ambikapur kantiprakashpur thrrikona kantiprakashpur ritalo ritalo anima                          
abkpk0245 Pahadi Korwa Ambikapur kantiprakashpur thrrikona kantiprakashpur kunta kunta bilcho samli anita sanita kirshana                  
abkpk0246 Pahadi Korwa Ambikapur kantiprakashpur thrrikona kantiprakashpur naiharsay naiharsay lawango manisha rohit                      
abkpk0247 Pahadi Korwa Ambikapur kantiprakashpur thrrikona kantiprakashpur jurbul jurbul mayna bandhan shanti suklal kanti maanti ram laxmad            
abkpk0248 Pahadi Korwa Ambikapur kantiprakashpur thrrikona kantiprakashpur sukhamaniya sukhamaniya balaksay                          
abkpk0249 Pahadi Korwa Ambikapur kantiprakashpur thrrikona kantiprakashpur kiman kiman chabbi sunita anima ajay                    
abkpk0250 Pahadi Korwa Ambikapur kantiprakashpur thrrikona kantiprakashpur kosom kosom runmen munni nohari                      
abkpk0251 Pahadi Korwa Ambikapur kantiprakashpur thrrikona kantiprakashpur retilo retilo kariyo                          
abkpk0252 Pahadi Korwa Ambikapur kantiprakashpur thrrikona kantiprakashpur mathukdhari mathukdhari kunti savita gajhi babanshing                    
abkpk0253 Pahadi Korwa Ambikapur kantiprakashpur thrrikona kantiprakashpur prmila prmila nisha nikesh                        
abkpk0254 Pahadi Korwa Ambikapur kantiprakashpur thrrikona kantiprakashpur bendo bendo sampati sumita arun                      
abkpk0255 Pahadi Korwa Ambikapur kantiprakashpur thrrikona kantiprakashpur duggi duggi ramkeli parsram                        
abkpk0256 Pahadi Korwa Ambikapur kantiprakashpur thrrikona kantiprakashpur bablu bablu rammati samun                        
abkpk0257 Pahadi Korwa Ambikapur shrigadh patelpara shrigadh jagatpal jagatpal chintabai                          
abkpk0258 Pahadi Korwa Ambikapur shrigadh mahadevpara shrigadh phulobai phulobai ratan vimala reshma aman                    
abkpk0259 Pahadi Korwa Ambikapur shrigadh patelpara shrigadh gedaram gedaram roshan budhram                        
abkpk0260 Pahadi Korwa Ambikapur shrigadh mahadevpara shrigadh koti koti jagarnath laxmi rakesh rajmaniya                    
abkpk0261 Pahadi Korwa Ambikapur shrigadh patelpara shrigadh ramprashad ramprashad phuleshwari pooja                        
abkpk0262 Pahadi Korwa Ambikapur shrigadh patelpara shrigadh karmu karmu basanti divya vidya                      
abkpk0263 Pahadi Korwa Ambikapur shrigadh patelpara shrigadh dashru dashru shanjho                          
abkpk0264 Pahadi Korwa Ambikapur shrigadh patelpara shrigadh ramesh kumar ramesh kumar tuichi aayush                        
abkpk0265 Pahadi Korwa Ambikapur shrigadh mahadevpara shrigadh parmeshwarram parmeshwarram kantibai anjulata kamalkumar pinki                    
abkpk0266 Pahadi Korwa Ambikapur bhkura dhwarapara bhkura nandlal nandlal bela rajkumari shitkumri rajmoti aashik raaj                
abkpk0267 Pahadi Korwa Ambikapur bhkura dhwarapara bhkura ramdas ramdas                            
abkpk0268 Pahadi Korwa Ambikapur bhkura dhwarapara bhkura tapeshwari tapeshwari mangalsay santari                        
abkpk0269 Pahadi Korwa Ambikapur bhkura jobalatikara bhkura phutuklal phutuklal bhushila samir ranu                      
abkpk0270 Pahadi Korwa Ambikapur bhkura jobalatikara bhkura bahalo bahalo                            
abkpk0271 Pahadi Korwa Ambikapur bhkura jobalatikara bhkura sonalal sonalal tilo rahul                        
abkpk0272 Pahadi Korwa Ambikapur badadamali khirhir badadamali budhau budhau dilkumar rajkumar rimmni sukhmaniya sushila                  
abkpk0273 Pahadi Korwa Ambikapur badadamali khirhir badadamali babunath babunath somaribai deena beena chotu sonamati                  
abkpk0274 Pahadi Korwa Ambikapur badadamali khirhir badadamali sanichar sanichar tijo hariwansh subylal                      
abkpk0275 Pahadi Korwa Ambikapur badadamali khirhir badadamali jitan jitan dhanishwari hansu munne                      
abkpk0276 Pahadi Korwa Ambikapur badadamali khirhir badadamali dhaniram dhaniram sukhpati                          
abkpk0277 Pahadi Korwa Ambikapur badadamali khirhir badadamali anand anand jono                          
abkpk0278 Pahadi Korwa Ambikapur badadamali khirhir badadamali laalsay laalsay kindi kalamsay kuwarsay samundari chatram                  
abkpk0279 Pahadi Korwa Ambikapur badadamali khirhir badadamali kendala kendala devmuni dileshwari tejram soni kushwa                  
abkpk0280 Pahadi Korwa Ambikapur badadamali khirhir badadamali chotesomaru chotesomaru singaro                          
abkpk0281 Pahadi Korwa Ambikapur badadamali khirhir badadamali baysakhi baysakhi krishna shanti                        
abkpk0282 Pahadi Korwa Ambikapur badadamali khirhir badadamali budhan budhan anita                          
abkpk0283 Pahadi Korwa Ambikapur badadamali khirhir badadamali dashanlal dashanlal baysakhi chanulal rajesh gulabi                    
abkpk0284 Pahadi Korwa Ambikapur badadamali khirhir badadamali basant basant bhinsari nadhiya ajay                      
abkpk0285 Pahadi Korwa Ambikapur badadamali khirhir badadamali naansay naansay baysakhi mangalsay ratni patar                    
abkpk0286 Pahadi Korwa Ambikapur badadamali khirhir badadamali ajay kumar ajay kumar dashribai guddu                        
abkpk0287 Pahadi Korwa Ambikapur mohanpur korawapara mohanpur rampyare rampyare ina indrajeet                        
abkpk0288 Pahadi Korwa Ambikapur mohanpur korawapara mohanpur mahendra mahendra punam shivam                        
abkpk0289 Pahadi Korwa Ambikapur mohanpur korawapara mohanpur mayna mayna phulkuwar sadhuraj sheema mukesh                    
abkpk0290 Pahadi Korwa Ambikapur mohanpur korawapara mohanpur suga suga phulkuwar                          
abkpk0291 Pahadi Korwa Ambikapur mohanpur korawapara mohanpur laal laal kendi santoshram mayaram mayapati mayawati                  
abkpk0292 Pahadi Korwa Ambikapur mohanpur korawapara mohanpur ghuranram ghuranram manju                          
abkpk0293 Pahadi Korwa Ambikapur mohanpur korawapara mohanpur pola pola sukhmaniya shyamram laxmibai muneshwar dhaneshwar                  
abkpk0294 Pahadi Korwa Ambikapur mohanpur korawapara mohanpur budhuram budhuram phuleshwari basant sunita dileshwar maheshwar                  
abkpk0295 Pahadi Korwa Ambikapur mohanpur korawapara mohanpur ramsay ramsay dholi shanti sanjhi ratiyaro                    
abkpk0296 Pahadi Korwa Ambikapur mohanpur korawapara mohanpur naiharsay naiharsay ratani sanita rajindara manita rita suryasan mamata              
abkpk0297 Pahadi Korwa Ambikapur mohanpur korawapara mohanpur kavalsay kavalsay mulki babulal kunti sangeeta amreta urmila                
abkpk0298 Pahadi Korwa Ambikapur mohanpur korawapara mohanpur premsay premsay phulkuwar sanitram maniram paneshwari maneshwari sangeeta                
abkpk0299 Pahadi Korwa Ambikapur mohanpur khersaripara mohanpur petara petara kalmet                          
abkpk0300 Pahadi Korwa Ambikapur mohanpur khersaripara mohanpur thudhel thudhel likki dileshwar maneshwar manita                    
abkpk0301 Pahadi Korwa Ambikapur mohanpur khersaripara mohanpur dildhari dildhari sukhmati urmila vikaram babita manish anish                
abkpk0302 Pahadi Korwa Ambikapur mohanpur mundapara mohanpur bhola bhola sumit sunil hirondema                      
abkpk0303 Pahadi Korwa Ambikapur bhapholi bhithikhurd bhapholi kedar kedar biphani                          
abkpk0304 Pahadi Korwa Ambikapur bhapholi bhithikhurd bhapholi dali dali somari                          
abkpk0305 Pahadi Korwa Ambikapur bhapholi bhithikhurd bhapholi moharsay moharsay sanjho nadhiya                        
abkpk0306 Pahadi Korwa Ambikapur bhapholi bhithikhurd bhapholi naiharsay naiharsay chpadi sukhani milan                      
abkpk0307 Pahadi Korwa Ambikapur bhapholi bhithikhurd bhapholi kataru kataru kunjali bideshi chando                      
abkpk0308 Pahadi Korwa Ambikapur bhapholi bhithikhurd bhapholi chamaru chamaru jangu                          
abkpk0309 Pahadi Korwa Ambikapur bhapholi bhithikhurd bhapholi shalu shalu suhani sukhdev mahesh                      
abkpk0310 Pahadi Korwa Ambikapur bhapholi bhithikhurd bhapholi saraku saraku biphani                          
abkpk0311 Pahadi Korwa Ambikapur bhapholi bhithikhurd bhapholi ratiya ratiya pakari parwatiya                        
abkpk0312 Pahadi Korwa Ambikapur bhapholi bhithikhurd bhapholi natu natu tilasho ritesh rupan                      
abkpk0313 Pahadi Korwa Ambikapur bhithikhurd korawapara bhapholi laharu laharu sahali ganjhu pramila nandi amirsay sukhmaniya                
abkpk0314 Pahadi Korwa Ambikapur bhithikhurd korawapara bhapholi chuniya chuniya kohadi babalu                        
abkpk0315 Pahadi Korwa Ambikapur bhithikhurd korawapara bhapholi jakanu jakanu phulmatiya sangeeta                        
abkpk0316 Pahadi Korwa Ambikapur manikprakashpur korawapara manikprakashpur kalauram kalauram dashri babali rammi vijay kumar                    
abkpk0317 Pahadi Korwa Ambikapur manikprakashpur korawapara manikprakashpur ratiram ratiram sundar phulkuwar dilraj                      
abkpk0318 Pahadi Korwa Ambikapur manikprakashpur korawapara manikprakashpur lalluram lalluram chinti denesh janita naresh                    
abkpk0319 Pahadi Korwa Ambikapur manikprakashpur korawapara manikprakashpur dilbandhu dilbandhu shripati aamawati kartik kumar                      
abkpk0320 Pahadi Korwa Ambikapur manikprakashpur korawapara manikprakashpur bahalo bahalo sachin sonu                        
abkpk0321 Pahadi Korwa Ambikapur manikprakashpur korawapara manikprakashpur charaki charaki                            
abkpk0322 Pahadi Korwa Ambikapur manikprakashpur korawapara manikprakashpur gidhuram gidhuram jingobai                          
abkpk0323 Pahadi Korwa Ambikapur manikprakashpur korawapara manikprakashpur luraram luraram kendi                          
abkpk0324 Pahadi Korwa Ambikapur manikprakashpur korawapara manikprakashpur dhramsay dhramsay heramani rajpati rajish                      
abkpk0325 Pahadi Korwa Ambikapur manikprakashpur korawapara manikprakashpur bodhnath bodhnath punita khushi                        
abkpk0326 Pahadi Korwa Ambikapur manikprakashpur korawapara manikprakashpur munnaram munnaram shanti satani babalu manoj nisha                  
abkpk0327 Pahadi Korwa Ambikapur manikprakashpur korawapara manikprakashpur sunnaram sunnaram surajmani petamar setambar tamarsay amarsay                  
abkpk0328 Pahadi Korwa Ambikapur manikprakashpur korawapara manikprakashpur nanhuram nanhuram mayna parsay sonu dhen sabita                  
abkpk0329 Pahadi Korwa Ambikapur manikprakashpur korawapara manikprakashpur chamarsay chamarsay                            
abkpk0330 Pahadi Korwa Ambikapur manikprakashpur korawapara manikprakashpur shivlal shivlal shyampati                          
abkpk0331 Pahadi Korwa Ambikapur manikprakashpur korawapara manikprakashpur kapilram kapilram angibai seema sandeep                      
abkpk0332 Pahadi Korwa Ambikapur manikprakashpur korawapara manikprakashpur sobitram sobitram hiramani sunita anita neha nilesh umesh                
abkpk0333 Pahadi Korwa Ambikapur manikprakashpur korawapara manikprakashpur duhanram duhanram dheli ramsay indara paansay                    
abkpk0334 Pahadi Korwa Ambikapur manikprakashpur korawapara manikprakashpur deepak deepak jugo                          
abkpk0335 Pahadi Korwa Ambikapur manikprakashpur korawapara manikprakashpur gedalibai gedalibai                            
abkpk0336 Pahadi Korwa Ambikapur manikprakashpur korawapara manikprakashpur jhkkadbai jhkkadbai                            
abkpk0337 Pahadi Korwa Ambikapur manikprakashpur korawapara manikprakashpur thtahram thtahram nadhiyo dhiru                        
abkpk0338 Pahadi Korwa Ambikapur manikprakashpur korawapara manikprakashpur ramavtar ramavtar rammanttri anjila shyamlal                      
abkpk0339 Pahadi Korwa Ambikapur manikprakashpur korawapara manikprakashpur sundar sundar phulkuwar                          
abkpk0340 Pahadi Korwa Ambikapur manikprakashpur korawapara manikprakashpur thirraram thirraram phuleshwari manju dilsay                      
abkpk0341 Pahadi Korwa Ambikapur manikprakashpur korawapara manikprakashpur brijkumar brijkumar shripati prachish                        
abkpk0342 Pahadi Korwa Ambikapur manikprakashpur korawapara manikprakashpur sukhram sukhram mulo                          
abkpk0343 Pahadi Korwa Ambikapur manikprakashpur korawapara manikprakashpur sobhitram sobhitram rajkumari vivekkumar vibha samisha abhay